Poistná udalosť a ako pri nej postupovať?

Dopravná nehoda

Spôsobili ste dopravnú nehodu alebo ste boli jej účastníkom? Zistite, čo robiť na mieste, čoho sa vyvarovať a ako nahlásiť vzniknutú škodu poisťovni z PZP aj havarijného poistenia. Poradíme vám, ako postupovať pri dopravnej nehode.

Úraz a choroba v zahraničí

Utrpeli ste počas dovolenky v zahraničí úraz alebo ste ochoreli? V takýchto prípadoch je potrebné dodržať istý postup, ktorý vám dopomôže k náhrade škody z vášho cestovného poistenia. Čo robiť v prípade úrazu či choroby v zahraničí?

Strata alebo krádež batožiny a dokladov

Stratili vám na letisku batožinu, ukradli ju z hotelovej izby alebo ste ostali bez dokladov? Cestovné poistenie s pripoistením kryje samozrejme aj tieto prípady, treba však dodržať isté pravidlá. Aký je postup pri strate či krádeži dokladov a batožiny?

Škoda na nehnuteľnosti alebo v domácnosti

Vytopenie od suseda, vlámanie do pivnice či domu alebo aj škody spôsobené prírodnými živlami – to všetko sú prípady, pri ktorých vám poisťovňa nahradí škodu z vášho uzatvoreného poistenia. Viete, ako nahlásiť vzniknutú škodu na nehnuteľnosti?

Škoda zavinená zamestnancom

Máte v práci zodpovednosť za zverené veci a spôsobili ste zamestnávateľovi škodu na jeho majetku, zariadení alebo firemnom vozidle? Poradíme vám, čo robiť pri takejto poistnej udalosti. Prečítajte si, ako nahlásiť škodu spôsobenú zamestnancom.