pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Kúpa auta zo zahraničia: dovoz z EÚ

Doviezli ste si zo zahraničia nové alebo jazdené auto? Máme pre vás súhrn všetkých dôležitých informácií, ktoré potrebujete pre správne prihlásenie a evidenciu vášho vozidla.

POZOR: Po mnohých záplavách a povodniach v júni 2021 v Nemecku, Belgicku a Holandsku odporúčame dôraznejšiu kontrolu vozidla, či náhodou nebolo zaplavené. Viac o tejto problematike sme napísali v našom článku.

Kedy sa platí DPH na dovezené vozidlo?

Ak zo zahraničia doveziete nový dopravný prostriedok, vzniká vám povinnosť uhradiť 20 %-nú daň z pridanej hodnoty. Rozdiel je pritom v tom, či máte nové alebo jazdené vozidlo.

  • Za nové je podľa zákona vozidlo považované vtedy, ak má najazdených menej než 6 000 kilometrov alebo v dobe kúpy neuplynulo viac ako 6 mesiacov od jeho uvedenia do prevádzky. Na to, aby ste boli povinný uhradiť DPH na nové vozidlo, stačí splnenie len jednej z týchto podmienok.
  • Vozidlo zakúpené v zahraničí, ktoré má najazdených viac ako 6 000 kilometrov alebo bolo do prevádzky uvedené pred viac ako pol rokom, je podľa zákona už považované za ojazdené, pričom:
    • ak ste takéto vozidlo v zahraničí kúpili od súkromnej osoby, povinnosť zaplatiť DPH vám nevzniká.
    • v prípade, že ste však vozidlo kúpili od podnikateľskej osoby, ktorá je zaregistrovaná pre účely DPH, daň platíte so sadzbou, ktorá je určená v krajine, v ktorej vozidlo kupujete.

Postup pri kúpe auta v členskej krajine EÚ

Bod 1

Odhlásenie vozidla

Keď sa v zahraničí stanete majiteľom nového vozidla, na príslušnom dopravnom inšpektoráte ste povinný odhlásiť vozidlo. Ide o zrušenie tzv. trvalého prihlásenia pre vývoz do cudziny.


Bod 2

Prevoz vozidla

Po kúpe nového vozidla musíte zvážiť, akým spôsobom doveziete kúpené vozidlo na Slovensko. Zvoliť si môžete jednu z uvedených možností.

  • Auto necháte odtiahnuť prívesom (takéto vozidlo musí byť zaregistrované a poistené)
  • Zvolíte si špecializovanú firmu, ktorá zabezpečuje prevoz automobilov.
  • Auto si priveziete sami. Je však potrebné vybaviť si prevozné (dočasné) značky a poistenie. Preverte si však, či sú prevozné značky vrátane poistenia platné v každom štáte, cez ktorý budete prechádzať pri vašej ceste späť.


Bod 3

Zaobstaranie značiek a poistenia na prevoz

Pri doprave vozidla na Slovensko budete potrebovať prevozné značky a poistenie na prevoz. Na výber máte z troch možností:

Prevozné značky od špecializovanej firmy

Celú administratívu ohľadom prevozných značiek vám zabezpečí špecializovaná firma. Platnosť značiek je v rozmedzí 5-30 dní a výška poplatku za tieto značky závisí od konkrétnej krajiny, spravidla za ne zaplatíte od 12 do 50 €. Súčasťou takto vybavených prevozných značiek je aj poistenie vozidla.

Prevozné značky od Policajného zboru

Prevozné značky vám individuálne vystaví aj Orgán Policajného zboru na základne žiadosti o vydanie prevozných značiek. Po vydaní týchto značiek si poistenie vozidla zaobstaráte samostatne.

Tip: Pre vybavenie tohto typu poistenia nás môžete kontaktovať telefonicky alebo emailom.

Hraničné poistenie

Cez Slovenskú kanceláriu poskytovateľov (www.skp.sk) si uzatvoríte hraničné poistenie, ktoré je poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla na území Slovenskej republiky. Toto poistenie si môžete uzatvoriť v rozmedzí 15 – 360 dní.


Bod 4

Zabezpečenie prekladu dokladov

Do slovenčiny je potrebné preložiť všetky doklady, ktoré prináležia k vozidlu. Preložený teda musí byť technický preukaz, dokumenty STK/EK a potvrdenie o odhlásení vozidla z premávky. V slovenskom jazyku musí byť tiež kúpna, prípadne darovacia zmluva a faktúra.


Bod 5

Kontrola originality

Po preklade potrebných dokladov môžete s vozidlom absolvovať kontrolu originality. Jej výsledkom je prehlásenie vozidla za spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách. Kontrola originality je zo zákona povinná pre každé jednotlivo dovezené vozidlo zo zahraničia.

Potvrdenie o kontrole: Po úspešnom absolvovaní vám bude vydaný Protokol o kontrole originality, ktorý pri predkladaní žiadosti na obvodnom úrade nesmie byť starší ako 15 dní.


Bod 6

Technická a emisná kontrola

Technickej a emisnej kontroly sa nemusíte podrobiť v prípade, že ich má vozidlo platné z krajiny pôvodu. V opačnom prípade tak však musíte urobiť, prípadne v niektorých prípadoch vám ich môže nariadiť aj obvodný úrad dopravy. Ich výsledkom musí byť „spôsobilé“ a potvrdením je Protokol o technickej a Protokol o emisnej kontrole.

Praktický tip: Technickú aj emisnú kontrolu môžete spojiť s kontrolou originality, keďže pracoviská KO väčšinou vykonávajú väčšinou aj ďalšie kontroly. Ušetríte tak čas.


Bod 7

Poplatok za odpad pochádzajúci z vozidla

Do roku 2015 bolo povinnosťou uhradiť poplatok do Recyklačného fondu, ktorý však v roku 2017 zanikol. Po novom sa platí poplatok do Enviromentálneho fondu, po úhrade ktorého získate Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z dovezeného vozidla.

Poplatok: Výška poplatku závisí od konkrétnej značky vozidla, teda od výrobcu. Pre zjednodušenie procesu vytvorilo Združenie automobilového priemyslu praktický portál www.idovoz.sk, kde si viete zistiť výšku poplatku pomocou zadania VIN čísla a zároveň poplatok aj uhradiť a získať tak potrebné potvrdenie.


Bod 8

Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla

Na príslušnom obvodnom úrade dopravy podáte Žiadosť o uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla alebo o uznanie typového schválenia ES. Ak máte k vozidlu vystavený certifikát COC (Certificate of Conformity), vozidlo je schválené na jazdu v inom štáte EÚ a nemusíte podávať žiadosť. Nie je ani potrebný preklad do slovenčiny.

Ďalším krokom je prihlásenie vozidla.

Bod 9

Administratívna technická a emisná kontrola

V lehote 7 dní po prihlásení vozidla do evidencie v príslušnom okrese a vydaní EČV je potrebné ešte absolvovať administratívnu technickú a emisnú kontrolu. Spočíva v opätovnej návšteve pracoviska STK (najlepšie rovnakého ako predtým), kde vám vydajú kontrolné nálepky.