pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Vzor výpovede pre poistenie zodpovednosti zamestnanca

Poistenie zodpovednosti kryje zamestnanca pre prípad spôsobenia škody. Ak však nastane situácia, že už nie je potrebné alebo si vyžaduje zmenu, je možné podať výpoveď. Stiahnite si nižšie uvedený vzor výpovede a upravte si ho alebo využite náš formulár a vygenerujte si výpoveď priamo na mieru.

Pracovná taška – výpoveď poistenia zamestnanca
Na stiahnutie:
Vzor výpovede poistenia ku koncu poistného obdobia
Adresy jednotlivých poisťovní nájdete v sekcii „Poisťovne“.

Papierovú výpoveď zmluvy na poistenie zodpovednosti zamestnanca si môžete aj vygenerovať (vyplňte údaje poistníka).

Vygenerujte si výpoveď poistenia zodpovednosti zamestnanca

 .   .  (deň.mesiac.rok)

Kedy je možné vypovedať poistenie zodpovednosti zamestnanca?

Dôvodov pre výpoveď poistnej zmluvy zamestnanca môže byť viacero:

  • koniec poistného obdobia – s doručením výpovede minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia
  • zo zákona bez udania dôvodu – do 2 mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti zamestnanca
  • nesúhlas s navýšením poistného – v lehote 1 mesiaca od doručenia oznámenia o navýšení poistného
  • zmena zamestnávateľa
  • ukončenie činnosti poisteného, zrušenie oprávnenia na podnikateľskú činnosť či zánik poisteného
  • odpadnutie možnosti nastania poistnej udalosti
  • výpoveď po poistenej udalosti – do 1 mesiaca od poskytnutia poistného plnenia alebo zamietnutia poistného plnenia

Postup pri výpovedi poistnej zmluvy

Poistenie zodpovednosti zamestnanca v prípade potreby vypoviete jednoducho – vyplnením formuláru a vygenerovaním výpovede s vašimi údajmi. Stačí tak zvoliť dôvod, ktorý vás vedie k vypovedaniu poistenia, vygenerovať si písomnú výpoveď, priložiť prípadne doklad preukazujúci túto skutočnosť a zaslať do poisťovne.

Adresy jednotlivých poisťovní, na ktoré treba výpoveď poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti zamestnanca zaslať nájdete v sekcii „Poisťovne“.

Ak vás súri čas, doručte výpoveď osobne na pobočke poisťovne. Budete tak mať istotu, že bude akceptovaná (najmä v prípade dodržania 6-týždňovej výpovednej lehoty).

Kto je oprávnený na výpoveď poistnej zmluvy?

Ukončiť poistenie zodpovednosti zamestnanca výpoveďou môže len

  • poistník – poistená osoba
  • osoba, ktorá má od poistníka splnomocnenie na tento účel

Platnosť výpovede poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti zamestnanca

Každá výpoveď poistenia musí spĺňať nielen zákonné požiadavky, ale aj poistné podmienky danej poisťovne, ktorú sú vyjadrené vo Všeobecných poistných podmienkach. Ak teda postupujete podľa nich, doložíte všetko potrebné a doručíte výpoveď poistenia včas (ak je to potrebné), poisťovňa by vám mala vypovedať poistenie zodpovednosti zamestnanca ku dňu doručenia výpovede. V prípade vyskytnutia nejakých problémov či nejasností vás bude samozrejme poisťovňa kontaktovať.

Máte záujem o nové poistenie zodpovednosti zamestnanca?

Chcete si uzavrieť nové poistenie, ale neviete ako? Porovnajte si ceny poistenia vo viacerých poisťovniach online.


Stačí si už len vybrať poistenie zodpovednosti zamestnanca, ktoré vám najviac vyhovuje.