pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Možnosti platby za online poistenie

Platobná karta

Okamžitá platba cez CardPay

Pri platbe cez CardPay oceníte hlavne rýchlosť, jednoduchosť a bezpečnosť transakcie.
Bezpečnosť každej transakcie je garantovaná technológiou 3-D Secure.
CardPay-om môžete momentálne platiť za cestovné poistenie a PZP.

Čo je CardPay?

CardPay je typ rýchleho a jednoduchého bankového prevodu. Môžu ho využiť klienti akejkoľvek banky, musia však vlastniť platobnú kartu VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro alebo Diners Club.

Ako funguje CardPay?

Celá transakcia cez CardPay prebieha online na zabezpečenom kanáli a trvá približne 10 sekúnd. Ak klient pri uzatváraní poistenia zvolí možnosť platby bankovým prevodom, jednou z možností je platba platobnou kartou CardPay. Po výbere bude automaticky presmerovaný na webovú stránku Tatra banky, kde vyplní potrebné údaje. Vyžaduje sa číslo platobnej karty, platnosť karty, ochranný kód a ak je karta zapojená do programu 3-D Secure, vyžaduje sa aj heslo.

Čo znamená 3-D Secure?

3-D Secure je technológia vyvinutá spoločnosťami VISA a MasterCard. Garantuje bezpečnosť každej transakcie. Použitie 3-D Secure technológie umožňuje overenie držiteľa platobnej karty pred odoslaním platby.

Realizácia platby cez CardPay

Po vyplnení potrebných informácií banka zrealizuje platbu. O úspešnosti transakcie informuje banka klienta do pár sekúnd. Následne je klient presmerovaný na pôvodnú stránku. Okamžitá platba cez CardPay tak znamená, že spolu s dokončením zmluvy na povinné zmluvné poistenie či cestovné poistenie má klient toto poistenia aj zaplatené. Nemusí nikam chodiť, nič posielať, a poistenie môže bez problémov využívať. Uľahčite a urýchlite si preto uzatváranie poistenia.

pocitac

Internetbanking

Internetbanking je služba elektronického bankovníctva. Pomocou nej si klient môže zaplatiť potrebné účty či poplatky bez toho, aby musel navštíviť pobočku. Jediné, čo potrebuje, je internetové pripojenie a vlastný prístup do svojho internetbankingu. Navyše si môže sledovať stav a pohyby na svojom účte. Konto mu je vytvorené pri zriaďovaní účtu, ak má o takúto službu záujem, alebo si ju dodatočne vybaví.

Platba poistenia cez internetbanking

V rámci platby za poistenie má klient možnosť ihneď po uzatvorení a odoslaní návrhu na poistnú zmluvu poistné na dané poistenie aj uhradiť. V súčasnosti už ide o pomerne často využívaný spôsob platenia nielen za poistenie, ale aj za každodenné bežné platby.

Čo je potrebné k platbe cez internetbanking?

K platbe cez internetbanking potrebuje klient údaje o príjemcovi – číslo účtu, variabilný, konštantný či špecifický symbol, ak je udaný a sumu. K dispozícii sú mu aj rôzne nastavenia, ako napr. urýchlenie platby, či odvolateľnosť, či platbu s neskorším dátumom splatnosti a pod.. K samotnému zrealizovaniu platby potom dochádza buď prostredníctvom GRID karty, ktoré obsahuje číselné kódy (unikátne pre každého klienta) alebo cez SMS kľúč, ktorý je potrebné mať aktivovaný. Je tak dodržaná bezpečnosť každého prevodu peňazí.

Platba internetbankingom pomocou QR kódu

Najnovším spôsobom, ako za poistenie zaplatiť, je služba PAY by square. Ide o platbu cez internetbanking, avšak prostredníctvom mobilnej aplikácie a vygenerovaného QR kódu. Najväčšou výhodou je automatické spracovanie platobného príkazu, čo znamená, že všetky platobné údaje budete mať predvyplnené.

Ako platiť prostredníctvom QR kódu?

Podmienkou využívania možnosti PAY by square je, aby ste mali vo svojom mobilnom telefóne stiahnutú mobilnú aplikáciu, ktorú poskytuje vaša banka. Vďaka nej potom môžete QR kód zobrazený na obrazovke (v kroku platby) načítať a v mobilnej aplikácii sa vám automaticky vyplnia platobné údaje v bankovom príkaze. Žiadne ďalšie údaje nie je potrebné dopĺňať, len potvrdiť, resp. autorizovať platbu. Uvedený spôsob je ďalej realizovaný ako klasický bankový prevod cez internetbanking s rovnakými lehotami aj dodržanou bezpečnosťou.

Stolička

Bankový prevod na pobočke

Kto príliš nedôveruje internetovým službám a najradšej si vybavuje všetko osobne, má k dispozícii bankový prevod priamo na pobočke banky. Ide síce o osobný spôsob platby, vyžaduje oveľa dlhší čas – či už na spracovanie platby alebo aj na samotné vybavenie, keďže to nie je služba aktívna 24 hodín denne.

Postup v banke

Klient príde do pobočky, vypíše príslušné tlačivo na prevod peňazí a odovzdá peniaze. Prevody však medzi bankami trvajú dlhší čas, cca 2 pracovné dni. Pri uzatváraní poistenia preto treba prihliadať na tento fakt, a v prípade nutnosti okamžitého zaplatenia poistného, dať radšej prednosť inej forme.

Pečiatka a známka

Platba poštovou poukážkou

Platba poštovou poukážkou je klasická forma, ako uhradiť rôzne druhy poplatkov či účtov.
Je však rovnako aj dlhšou, čo sa týka času pripísania na účet príjemcu.
Stále je ale veľa klientov, ktorí dávajú takejto forme prednosť.

Postup na pošte

Platba sa uskutočňuje prostredníctvom poštovej poukážky na pobočke pošty. Vyplnenú poštovú poukážku spolu s peniazmi odovzdá klient na pošte. Pošta túto transakciu spracuje a suma je pripísaná na príslušný bankový účet príjemcu. Obmedzením platby poštovou poukážkou je však, že je možná iba pri uzatváraní klasického poistenia, teda nie online poistenia.