Hľadáte najlacnejšie PZP?

Porovnajte ceny PZP a nájdite si to najlacnejšie poistenie!
Uzatvorte si povinné zmluvné poistenie vrátane
všetkých získateľných zliav a bonusov.

Pokračovať »

Ako si uzatvoriť PZP online

Zadajte základné údaje do kalkulátoru poistenia.
Vyberte si najvýhodnejšiu ponuku poistenia.
Doplňte svoje osobné údaje a odošlite návrh poistenia.
Zmluvu zaslanú na Váš e-mail si uložte a vytlačte.
Poistné uhraďte elektronicky, v banke alebo na pošte, priamo na účet poisťovne.

Aktuality - Povinné zmluvné poistenie

Poisťovňa Wüstenrot sa predávať nebude

Ceny PZP sú aktuálne pre rok 2016

Ako každý rok, aj teraz, mali poisťovne na konci októbra povinnosť zverejniť nové sadzby a ceny zákonného poistenia pre rok 2016. Viaceré tak urobili, a tak majú motoristi dve možnosti: o nových sadzbách čítať v rôznych článkoch alebo si PZP priamo vypočítať a ponuky porovnať pomocou našej kalkulačky! Určite rýchlejšie a jednoduchšie, nie?

Pre klientov už nie je problém včas si prehodnotiť výšku svojho PZP a poprípade sa rozhodnúť pre zmenu poisťovne. Dopomohla im k tomu povinnosť poisťovní zasielať v dostatočnom predstihu informáciu o výške poistného pre nasledujúce poistné obdobie. Ak sa teda 10 týždňov pred koncom poistného obdobia klient dozvie predpis výšky PZP na nové obdobie a rozhodne sa poisťovňu zmeniť, stále stíha v zákonom stanovenej lehote 6 týždňov podať výpoveď.

Čo sa týka samotných zmien oproti minulému roku, tak v rámci PZP netreba očakávať nič dramatické. Niektoré z poisťovní síce prinášajú drobné zmeny vo svojich kategóriách, viaceré však zachovávajú doterajšiu segmentáciu vodičov a vozidiel. Naďalej platí, že faktormi, ktoré hodnotia mieru rizika, a teda najviac ovplyvňujú výslednú cenu poistky, sú kubatúra, výkon a hmotnosť vozidla, vek a bydlisko držiteľa.

Ceny PZP budú v priemere stagnovať, dokonca môže ísť o malý pokles priemernej výšky poistného pre nových klientov. Väčšine motoristov by tak poisťovne nemali zvyšovať ceny. Najvyššie ceny PZP môžu očakávať aj naďalej najmä mladí vodiči do 23 - 29 rokov s výkonným autom, ktorí bývajú a jazdia vo veľkých mestách. Rovnako navýšenie cien hrozí aj vodičom, ktorí spôsobili dopravnú nehodu a poisťovňa za nich hradila škody.

Neviete, aká cena zodpovedá vám? Choďte na kalkulačku a za minútu sa dozviete najlacnejšiu cenu pre vás. Obsahuje všetky kritériá a aktuálne sadzby, takže vám ponúkne PZP šité presne na mieru. Všetko jednoducho, rýchlo a pohodlne!

PZP pri kontrole na cestách

Vodič každého vozidla, či už sa jedná o automobil, motocykel, prívesný vozík, stroj alebo iné vozidlo, ktorého držiteľ je podľa zákona povinný uzatvoriť PZP, je povinný pri cestnej kontrole na požiadanie príslušníka Policajného zboru alebo inej oprávnenej osoby, preukázať sa príslušným dokladom o uzatvorení PZP.

Za hodnoverný doklad sa pokladá „Doklad o uzatvorení PZP“, tzv. Biela Karta. Túto vodič obdrží spolu s poistnou zmluvou a Zelenou kartou pri uzatvorení zmluvy o PZP s príslušnou poisťovňou. Biela karta obsahuje údaje o poisťovateľovi vozidla, držiteľovi vozidla , údaje o vozidle, ako aj dobu trvania poistenia PZP.

Je možné sa preukázať aj samotnou poistnou zmluvou PZP, vzhľadom na to, že je to obvykle veľkostránkový formát a obsahuje aj množstvo príloh, ako sú Všeobecné poistné podmienky, asistenčné služby a podobne, je nosenie tohto dokumentu vo vozidle dosť nepraktické.

Ako potvrdenie o uzatvorení PZP nemôže slúžiť doklad o zaplatení, teda napríklad ústrižok šeku, nakoľko neobsahuje všetky potrebné údaje potrebné pre kontrolu. Na druhú stranu, ani príslušník polície nemá právo takýto doklad od Vás žiadať. Upozorňujeme však, že ak je PZP nezaplatené a neplatné, hrozí Vám pokuta 3300 Eur a v prípade zavinenia nehody plná náhrada škody na majetku aj na zdraví.

Nezabudnite, že mimo územia Slovenskej republiky sa ako doklad o uzatvorenom PZP uznáva jedine Zelená Karta.

V prípade, že sa vodič vozidla nevie preukázať dokladom o uzatvorení PZP, je polícia oprávnená na mieste zadržať Doklad o evidencii vozidla a neumožniť pokračovať takémuto vozidlu v ceste. Preto sa v prípade, že idete riadiť cudzie motorové vozidlo presvedčte ,že ste od majiteľa alebo držiteľa vozidla obdržali nielen Osvedčenie o evidencii vozidla ,ale aj platný doklad o uzatvorenom PZP.

PZP motorových vozidiel

Vedenie motorového vozidla v Európe

Hocikam cestujete v rámci Európskej únie, Vaše auto bude automaticky poistené v rámci Vášho PZP bez dodatočných nákladov s minimálnym krytím so zodpovednosťou voči tretím osobám, ktoré vyžaduje zákon. To platí aj pre Island, Nórsko a Švajčiarsko, ktoré nie sú členom EÚ.

Ak máte v domácej krajine uzatvorené komplexné PZP, je však potrebné, aby ste si overili jeho pokrytie aj pre platnosť v iných krajinách. Tiež je potrebné, aby ste vzali do úvahy a overili si toto poistenie pre prípad nehody či poruchy vozidla.

Zelená karta nie je nutná pri cestovaní v rámci Európskej únie, ale slúži ako medzinárodne uznávaný dôkaz, že máte vo Vašej krajine uzatvorené PZP a uľahčuje následne uplatnenie nároku na odškodnenie, ak sa Vám stala nehoda. Ak nemáte so sebou svoju zelenú kartu, mali by ste mať iné potvrdenie o poistení – zmluvu alebo iný doklad. Systém zelených kariet v súčasnosti zahŕňa 43 krajín a je spravovaný združením poisťovateľov. Ich webové stránky poskytujú všetky podrobnosti o systéme zelených kariet ako aj jeho ciele.

Váš poisťovateľ alebo Vy si musíte zabezpečiť Európsky formulár o nehode, ktorý je štandardným dokumentom uľahčujúci urobiť vyhlásenie na mieste nehody, ak sa stala v inej krajine, ale podľa nového zákona platí toto nariadenie aj pre Slovensko.

Nové pravidlá boli zavedené s cieľom zabezpečiť, aby motoristi získali rýchlejšie a jednoduchšie odškodnenie za úrazy a škodu na majetku bez ohľadu na to, kde v Európskej únii sa stala. Riešenie takýchto situácií je teda rýchlejšie a bez zbytočných pokút za neskoré platby. Všetko sa vzťahuje nielen na úraz a škody, ku ktorým príde v rámci EÚ, ale aj na nehody medzi dvoma časťami Európskej únie a krajinami mimo Európskej únie, ale ktoré patria k systému zelených kariet.

Viac informácií nájdete na doplňujúcej stránke o povinnom zmluvnom poistení.

Zľavy v PZP

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

 • atraktívny bonusový systém pre vybrané kategórie vozidiel
 • ponúka na výber nižšie (variant BASIC a ŠTANDARD) i vyššie (variant OPTIMAL)  limity poistného krytia
 • obchodná zľava do 15 % (pre osobné a nákladné MV do 3,5), 10 % pre ostatné kategórie
 • zľava 7%, ak sa klient rozhodne pre spoluúčasť
 • asistenčné služby – bezplatne v rámci variantu OPTIMAL  (dostupné nonstop 24-hod.)
 • rýchla a korektná likvidácia poistných udalostí
 • pri likvidácii poistnej udalosti zabezpečí výplatu náhrady škody bez zníženia plnenia o zhodnotenie, tzv. amortizáciu.

ASTRA poisťovňa, a.s.

 • poisťovňa priznáva bonus za bezškodový priebeh až do výšky 60%
 • možnosť získať dodatočnú obchodnú zľavu 5 %
 • ďalšia zľava 10 % sa uplatňuje pre nové vozidlá (vozidlám vyrobeným v roku začiatku poistenia alebo v roku predchádzajúcom)
 • zvýhodnené sadzby pre klientov z menších miest a obyvateľov z vidieka a pre vozidlá s vyšším výkonom motora
 • zľava 10 % pri ročnej platbe poistného
 • možnosť dojednania rozšíreného limitu poistného krytia
 • automaticky zdarma praktické asistenčné služby

Generali Poisťovňa, a. s.

 • poisťovňa priznáva bonus za bezškodový priebeh až do výšky 60%
 • ponúka na výber nižšie (variant STANDARD) i vyššie limity (variant PLUS) poistného krytia
 • čím vyšší vek majiteľa auta, tým lepšia cena
 • výhodné sadzby pre držiteľov z malých obcí a pre vozidlá s nízkym výkonom
 • výhodná cena pre vybrané značky áut
 • zľava 10 % za vek vozidla nad 12 rokov
 • v rámci variantu PLUS – zdarma jedno z nasledovných pripoistení (iba pre osobné a nákladné MV do 3,5 t): poistenie proti živelnej udalosti, poistenie úrazu osôb, poistenie zlého stavu vozovky, poistenie nové diely za staré
 • možnosť dojednania ďalších zaujímavých pripoistení k PZP: poistenie čelného skla, poistenie stretu so zverou, poistenie zlého stavu vozovky, poistenie úrazu dopravovaných osôb, poistenie krádeže, poistenie pre prípad živelných udalostí, poistenie amortizácie
 • zdarma praktické asistenčné služby ku každému balíku poistného krytia
 • novinka! plnenie bez odpočítania amortizácie
 • mobilná aplikácia na nahlásenie dopravnej nehody

Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel

 • online poisťovňa (je súčasťou stabilnej a silnej skupiny Generali)
 • výhodné ceny poistného pre zodpovedných vodičov, ktorí dlhodobo vlastnia vozidlá a jazdia bez nehody
 • zahŕňa asistenčné služby, ktoré sú klientom v prípade nehody, poruchy, straty kľúčov, nedostatku paliva, odcudzenia vozidla doma alebo v zahraničí a pri ďalších problémoch k dispozícii nepretržite 24 hodín denne od pondelka do nedele

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

 • poisťovňa uplatňuje bonus za bezškodový priebeh do 60 %
 • motoristi si môžu zvoliť produkt s nižším (GARANT PLUS) alebo vyšším (EUROGARANT PLUS) limitom poistného krytia
 • v cene zákonného poistenia je poistenie úrazu vodiča a členov posádky do 3 320 € pre každého člena posádky MV
 • súčasťou poistenia je aj krytie škôd v dôsledku živelnej udalosti na vozidle
 • zdarma krytie batožiny osôb prepravujúcich sa v poistenom MV (pre osobné / nákladné vozidlá do 3,5 t) vo výške 500 €
 • zľava 3 % pri ročnej platbe
 • poskytuje zľavu 50 % dôchodcom nad 65 rokov a držiteľom preukazu ZŤP
 • zdarma asistenčné služby (pre vyšší limit poistného krytia rozšírené o lekársku asistenciu alebo o odťah vozidla aj pre prípad poruchy)
 • možnosť dojednať rozšírené asistenčné služby (RAS) pre MV do 3,5 t (ŠPECIÁL PLUS alebo OPTIMUM PLUS)

Union poisťovňa, a.s.

 • poisťovňa uplatňuje bonus až do výšky 50 % pre každého nového klienta
 • ponúka jeden z najvyšších limitov poistného krytia na území SR (5 mil. / 3 mil. € - produkt Optimum, resp. 5 mil. / 5 mil. € - produkt Excellent)
 • výhodné sadzby pre držiteľov z malých obcí a pre vozidlá s nízkym výkonom a hmotnosťou
 • obchodná internetová zľava do výšky 15%
 • zľava za klientstvo (Union poisťovňa alebo Union zdravotná poisťovňa) vo výške 5%
 • področné splátky (polročné, štvrťročné) bez navýšenia poistného
 • kvalitné asistenčné služby zabezpečované spoločnosťou EuroCross Assistance

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

 • jednoduchý a prehľadný sadzobník podľa výkonu motora
 • poistenie prívesu do 3 500 kg aj za 9 € ročne
 • vernostné zľavy pre klientov Wüstenrot poisťovne alebo Wüstenrot stavebnej sporiteľne vo výške 10, 15 alebo 20 % podľa počtu uzavretých zmlúv
 • možnosť uzavrieť pripoistenia: úrazové pripoistenie pre vodiča a cestujúcich, pripoistenie právnej ochrany auta a vodiča a pripoistenie skiel motorového vozidla
 • motoristi získavajú bezplatne balík kvalitných a širokých asistenčných služieb platných na území SR aj v zahraničí
 • náhradné vozidlo po dopravnej nehode zdarma až na 5 dní
 • začiatok poistenia možno posunúť až o 6 mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy

AXA pojišťovna, a.s.

 • bonus za zdokladovaný bezškodový priebeh do výšky 60 % alebo obchodná zľava 50 % pre klientov nad 30 rokov a klientov s IČO
 • výhodné sadzby pre klientov od 30 rokov
 • spravodlivejšie ceny vďaka širokej segmentácii – ceny sú individuálne nastavené na konkrétneho klienta (vek klienta, jeho bydlisko), výkon vozidla, značku a model vozidla
 • 2 limity krytia (Štandard Plus, Štandard Maxi)
 • rozsiahle asistenčné služby pre motoristov sú zadarmo v cene poistenia (odtiahnutie vozidla z miesta nehody v rámci celého Slovenska zadarmo bez finančného limitu a obmedzenia vzdialenosti, úhrada pneumatiky klientovi v prípade defektu alebo poškodenia do ceny 120 €, a to až 2x ročne)
 • zľava 10 % pri ročnej platbe poistného
 • široké spektrum pripoistení – ako napr. pripoistenie všetkých skiel, batožiny, úrazové a taktiež nové pripoistenia ako pripoistenie poškodenia a stretu so zverou, živelné pripoistenie či pripoistenie náhradného vozidla

Groupama poisťovňa, a.s.

 • poisťovňa priznáva bonus až do 60 %
 • dodatočná zľava za bezškodový priebeh do výšky 15 %
 • zvýhodnené poistné pre starších klientov z menších miest a malých obcí a pre vozidlá s nízkym výkonom
 • zľava 10 % pre vozidlá z nízkou hmotnosťou (do 1 000 kg)
 • zľava 15 % pre vozidlá jazdiace na benzín
 • zľava 10 % za dieťa do 15 rokov
 • zľava 10 % za uzatvorenú inú poistnú zmluvu
 • zľava 5 %, ak má klient zriadený účet v OTP Banke Slovensko, a.s.
 • zľava 5 % pri ročnom spôsobe platby
 • bezplatné úrazové poistenie pre vodiča motorového vozidla
 • súčasťou poistenia je bezplatný servis poskytovaný spoločnosťou Europ Assistance v prípade poruchy vozidla ako aj pri dopravnej nehode na území Slovenska či v zahraničí
 • začiatok poistenia možno posunúť až o 6 mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

 • poisťovňa uplatňuje bonus za bezškodový priebeh do 60 %
 • motoristi si môžu zvoliť produkt s nižším (Partner) alebo vyšším (Europartner) limitom poistného krytia
 • v cene zákonného poistenia je poistenie úrazu vodiča a členov posádky do 3 320 € pre každého člena posádky MV
 • zdarma krytie batožiny osôb prepravujúcich sa v poistenom MV (pre osobné / nákladné vozidlá do 3,5 t) do sumy 500 €
 • zľava 3% pri ročnej platbe
 • poskytuje zľavu 50 % dôchodcom nad 65 rokov a držiteľom preukazu ZŤP
 • zdarma asistenčné služby podľa typu poistného krytia

Onlia – Union poisťovňa, a.s.

 • poskytuje jedinečné poistenia auta podľa vlastných požiadaviek (k PZP je možné pripoistiť poistenie proti živlom, krádeži, vandalizmu alebo poistenie havárie)
 • ako jediná umožňuje klientom využiť okrem ročnej, polročnej a štvrťročnej, aj mesačnú platbu poistného
 • ponúka možnosť predvyplnenia niektorých údajov na základe zadanej ŠPZ
 • poistenie auta nie je viazané na dlhšie obdobie, výpoveď si klienti vybavia už do 24 hodín
 • uzatvorené poistenie si môžu klienti sledovať prostredníctvom vlastného prístupu v klientskej zóne
 • možnosť využitia samoobhliadky cez mobilnú aplikáciu v prípade poistnej udalosti a uzatvoreného poistenia proti krádeži alebo havárii
 • klienti sú automaticky odmeňovaní za bezškodovosť nižšou cenou

UNIQA poisťovňa, a.s.

 • poisťovňa priznáva bonus za bezškodový priebeh do 50 %
 • výhodné poistné pre bezškodových klientov nad 29 rokov a pre vodičov z menších miest
 • ročné a štvrťročné splátky bez navýšenia
 • klienti získavajú bezplatne program pomoci – asistenčné služby (UNIQA Assistance) platné na území SR i v zahraničí
 • možnosť dojednať si doplnkové pripoistenie čelného skla a pripoistenia pre vodiča poisteného vozidla (pripoistenie pre prípad smrti úrazom vodiča poisteného vozidla alebo pripoistenie trvalých následkov úrazu vodiča poisteného vozidla v dôsledku havárie, pripoistenie právnej ochrany) – tieto pripoistenia je možné dojednať len pre osobné a nákladné vozidlá do 3,5 t