Pevná linka033 240 00 02
Telekom0911 696 920
Orange0918 462 422
O20948 197 625
E-mailinfo@netfinancie.sk
Otváracie hodinyPo-Pia: 8:00 - 17:30
facebookFacebook
gplusGoogle+
Netfinancie

Hľadáte najlacnejšie PZP?


Porovnajte ceny PZP a nájdite si to najlacnejšie poistenie!
Uzatvorte si povinné zmluvné poistenie vrátane
všetkých získateľných zliav a bonusov.
Zobraziť hodnotenia

Začiatok poistenia
..
Objem v cm3
Výkon v kW
Rok výroby
Bezškodový priebeh
Pokračovať »
Povinné zmluvné poistenie - Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.Povinné zmluvné poistenie - ASTRA poisťovňa, a.s.Povinné zmluvné poistenie - AXA pojišťovna, a.s.Povinné zmluvné poistenie - Generali Poisťovňa, a. s. Povinné zmluvné poistenie - Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod GenertelPovinné zmluvné poistenie - Groupama Garancia poisťovňa, a.s.Povinné zmluvné poistenie - KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.Povinné zmluvné poistenie - KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.Povinné zmluvné poistenie - Union poisťovňa, a.s.Povinné zmluvné poistenie - UNIQA poisťovňa, a.s.Povinné zmluvné poistenie - Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Ako si uzatvoriť PZP online

1.
Zadajte základné údaje
do kalkulátoru poistenia.
4.
Zmluvu zaslanú na Váš e-mail
si uložte a vytlačte.
2.
Vyberte si najvýhodnejšiu
ponuku poistenia.
5.
Poistné uhraďte elektronicky,
v banke alebo na pošte,
priamo na účet poisťovne.
3.
Doplňte svoje osobné údaje
a odošlite návrh poistenia.

Aktuality - Povinné zmluvné poistenie

Netfinancie - Ako hodnotí svoj rok 2013 poisťovacia skupina Groupama?

Schválené! Bonusy a malusy budú od apríla súčasťou PZP

18.02.2015 | Autor: Netfinancie.sk

A je to tu! O čom sa dlhšie len rozprávalo, sa od apríla dostane aj do praxe. Konkrétne ide o zavedenie systému bonus a malus do povinného zmluvného poistenia. Na základe jednej vety pridanej do zákona tak môžete na poistení výrazne ušetriť. Alebo aj naopak.


Netfinancie - Ako hodnotí svoj rok 2013 poisťovacia skupina Groupama?

Genertel aj Európska cestovná poisťovňa už pod Generali

12.01.2015 | Autor: Netfinancie.sk

Generali Poisťovňa prináša novinku aj svojim klientom, ale najmä klientom Genertelu a Európskej cestovnej poisťovne. Obe menované sa totiž na prelome rokov 2014 a 2015 stali odštepnými závodmi poisťovne Generali.


Netfinancie - Ako hodnotí svoj rok 2013 poisťovacia skupina Groupama?

Od nového roka už staré kolky neplatia

18.12.2014 | Autor: Netfinancie.sk

Elektronické služby sú už takmer všade. Čo sa týka platieb, tie elektronické používame už dlhšie. Až teraz však prišli na rad aj kolky. 31. decembrom sa totiž nerozlúčime nadobro iba s rokom 2014, ale aj s používaním kolkových známok.


Ceny PZP sú aktuálne pre rok 2015

Ako každý rok, aj teraz, mali poisťovne na konci októbra povinnosť zverejniť nové sadzby a ceny zákonného poistenia pre rok 2015. Viaceré tak urobili, a tak majú motoristi dve možnosti: o nových sadzbách čítať v rôznych článkoch alebo si PZP priamo vypočítať a ponuky porovnať pomocou našej kalkulačky! Určite rýchlejšie a jednoduchšie, nie?

Pre klientov už nie je problém včas si prehodnotiť výšku svojho PZP a poprípade sa rozhodnúť pre zmenu poisťovne. Dopomohla im k tomu povinnosť poisťovní zasielať v dostatočnom predstihu informáciu o výške poistného pre nasledujúce poistné obdobie. Ak sa teda 10 týždňov pred koncom poistného obdobia klient dozvie predpis výšky PZP na nové obdobie a rozhodne sa poisťovňu zmeniť, stále stíha v zákonom stanovenej lehote 6 týždňov podať výpoveď.

Čo sa týka samotných zmien oproti minulému roku, tak v rámci PZP netreba očakávať nič dramatické. Niektoré z poisťovní síce prinášajú drobné zmeny vo svojich kategóriách, viaceré však zachovávajú doterajšiu segmentáciu vodičov a vozidiel. Naďalej platí, že faktormi, ktoré hodnotia mieru rizika, a teda najviac ovplyvňujú výslednú cenu poistky, sú kubatúra, výkon a hmotnosť vozidla, vek a bydlisko držiteľa.

Ceny PZP budú v priemere stagnovať, dokonca môže ísť o malý pokles priemernej výšky poistného pre nových klientov. Väčšine motoristov by tak poisťovne nemali zvyšovať ceny. Najvyššie ceny PZP môžu očakávať aj naďalej najmä mladí vodiči do 23 - 29 rokov s výkonným autom, ktorí bývajú a jazdia vo veľkých mestách. Rovnako navýšenie cien hrozí aj vodičom, ktorí spôsobili dopravnú nehodu a poisťovňa za nich hradila škody.

Neviete, aká cena zodpovedá vám? Choďte na kalkulačku a za minútu sa dozviete najlacnejšiu cenu pre vás. Obsahuje všetky kritériá a aktuálne sadzby, takže vám ponúkne PZP šité presne na mieru. Všetko jednoducho, rýchlo a pohodlne!

PZP pri kontrole na cestách

Vodič každého vozidla, či už sa jedná o automobil, motocykel, prívesný vozík, stroj alebo iné vozidlo, ktorého držiteľ je podľa zákona povinný uzatvoriť PZP, je povinný pri cestnej kontrole na požiadanie príslušníka Policajného zboru alebo inej oprávnenej osoby, preukázať sa príslušným dokladom o uzatvorení PZP.

Za hodnoverný doklad sa pokladá „Doklad o uzatvorení PZP“, tzv. Biela Karta. Túto vodič obdrží spolu s poistnou zmluvou a Zelenou kartou pri uzatvorení zmluvy o PZP s príslušnou poisťovňou. Biela karta obsahuje údaje o poisťovateľovi vozidla, držiteľovi vozidla , údaje o vozidle, ako aj dobu trvania poistenia PZP.

Je možné sa preukázať aj samotnou poistnou zmluvou PZP, vzhľadom na to, že je to obvykle veľkostránkový formát a obsahuje aj množstvo príloh, ako sú Všeobecné poistné podmienky, asistenčné služby a podobne, je nosenie tohto dokumentu vo vozidle dosť nepraktické.

Ako potvrdenie o uzatvorení PZP nemôže slúžiť doklad o zaplatení, teda napríklad ústrižok šeku, nakoľko neobsahuje všetky potrebné údaje potrebné pre kontrolu. Na druhú stranu, ani príslušník polície nemá právo takýto doklad od Vás žiadať. Upozorňujeme však, že ak je PZP nezaplatené a neplatné, hrozí Vám pokuta 3300 Eur a v prípade zavinenia nehody plná náhrada škody na majetku aj na zdraví.

Nezabudnite, že mimo územia Slovenskej republiky sa ako doklad o uzatvorenom PZP uznáva jedine Zelená Karta.

V prípade, že sa vodič vozidla nevie preukázať dokladom o uzatvorení PZP, je polícia oprávnená na mieste zadržať Doklad o evidencii vozidla a neumožniť pokračovať takémuto vozidlu v ceste. Preto sa v prípade, že idete riadiť cudzie motorové vozidlo presvedčte ,že ste od majiteľa alebo držiteľa vozidla obdržali nielen Osvedčenie o evidencii vozidla ,ale aj platný doklad o uzatvorenom PZP.

PZP motorových vozidiel

Vedenie motorového vozidla v Európe

Hocikam cestujete v rámci Európskej únie, Vaše auto bude automaticky poistené v rámci Vášho PZP bez dodatočných nákladov s minimálnym krytím so zodpovednosťou voči tretím osobám, ktoré vyžaduje zákon. To platí aj pre Island, Nórsko a Švajčiarsko, ktoré nie sú členom EÚ.

Ak máte v domácej krajine uzatvorené komplexné PZP, je však potrebné, aby ste si overili jeho pokrytie aj pre platnosť v iných krajinách. Tiež je potrebné, aby ste vzali do úvahy a overili si toto poistenie pre prípad nehody či poruchy vozidla.

Zelená karta nie je nutná pri cestovaní v rámci Európskej únie, ale slúži ako medzinárodne uznávaný dôkaz, že máte vo Vašej krajine uzatvorené PZP a uľahčuje následne uplatnenie nároku na odškodnenie, ak sa Vám stala nehoda. Ak nemáte so sebou svoju zelenú kartu, mali by ste mať iné potvrdenie o poistení – zmluvu alebo iný doklad. Systém zelených kariet v súčasnosti zahŕňa 43 krajín a je spravovaný združením poisťovateľov. Ich webové stránky poskytujú všetky podrobnosti o systéme zelených kariet ako aj jeho ciele.

Váš poisťovateľ alebo Vy si musíte zabezpečiť Európsky formulár o nehode, ktorý je štandardným dokumentom uľahčujúci urobiť vyhlásenie na mieste nehody, ak sa stala v inej krajine, ale podľa nového zákona platí toto nariadenie aj pre Slovensko.

Nové pravidlá boli zavedené s cieľom zabezpečiť, aby motoristi získali rýchlejšie a jednoduchšie odškodnenie za úrazy a škodu na majetku bez ohľadu na to, kde v Európskej únii sa stala. Riešenie takýchto situácií je teda rýchlejšie a bez zbytočných pokút za neskoré platby. Všetko sa vzťahuje nielen na úraz a škody, ku ktorým príde v rámci EÚ, ale aj na nehody medzi dvoma časťami Európskej únie a krajinami mimo Európskej únie, ale ktoré patria k systému zelených kariet.

Zľavy v PZP

ASTRA poisťovňa, a.s.

 • poisťovňa priznáva bonus za bezškodový priebeh až do výšky 60%
 • možnosť získať dodatočnú obchodnú zľavu 5 %
 • ďalšia zľava 10 % sa uplatňuje pre nové vozidlá (vozidlám vyrobeným v roku začiatku poistenia, alebo v roku predchádzajúcom)
 • zvýhodnené sadzby pre klientov z menších miest a obyvateľov z vidieka a pre vozidlá s vyšším výkonom motora
 • zľava 10 % pri ročnej platbe poistného
 • možnosť dojednania rozšíreného limitu poistného krytia
 • automaticky zdarma praktické asistenčné služby

Generali Poisťovňa, a. s.

 • poisťovňa priznáva bonus za bezškodový priebeh až do výšky 60%
 • ponúka na výber nižšie (variant STANDARD) i vyššie limity (variant PLUS) poistného krytia
 • čím vyšší vek majiteľa auta, tým lepšia cena
 • výhodné sadzby pre držiteľov z malých obcí a pre vozidlá s nízkym výkonom
 • výhodná cena pre vybrané značky a modely áut
 • zľava 10 % za vek vozidla nad 12 rokov
 • v rámci variantu PLUS – zdarma jedno z nasledovných pripoistení (pre osobné a nákladné MV do 3,5 t): poistenie úrazu osôb, poistenie stretu so zverou, poistenie zlého stavu vozovky (pneumatiky a disky)
 • NOVINKA! – možnosť dojednania ďalších zaujímavých pripoistení k PZP: poistenie čelného skla, poistenie stretu so zverou, poistenie úrazu dopravovaných osôb, poistenie krádeže, poistenie pre prípad živelných udalostí, poistenie amortizácie
 • praktické asistenčné služby ku každému balíku poistného krytia

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

 • poisťovňa uplatňuje bonus za bezškodový priebeh do 60 %
 • motoristi si môžu zvoliť produkt s nižším (GARANT PLUS) alebo vyšším limitom poistného krytia (EUROGARANT PLUS)
 • v cene zákonného poistenia je poistenie úrazu vodiča a členov posádky do 3 320 € pre každého člena posádky MV
 • súčasťou poistenia je aj krytie škôd v dôsledku živelnej udalosti na vozidle
 • NOVINKA! pre rok 2014 zdarma krytie batožiny osôb prepravujúcich sa v poistenom MV (pre osobné / nákladné vozidlá do 3,5 t) vo výške 500 €
 • zľava 3% pri ročnej platbe
 • poskytuje zľavu 50 % dôchodcom nad 65 rokov a držiteľom preukazu ZŤP
 • zdarma asistenčné služby (pre vyšší limit poistného krytia rozšírené o lekársku asistenciu alebo o odťah vozidla aj pre prípad poruchy)
 • NOVINKA! pre rok 2014 možnosť dojednať rozšírené asistenčné služby (RAS) pre MV do 3,5 t (ŠPECIÁL PLUS alebo OPTIMUM PLUS)

Union poisťovňa, a.s.

 • poisťovňa uplatňuje bonus až do výšky 50% pre každého nového klienta
 • ponúka jeden z najvyšších limitov poistného krytia na území SR (5 mil./ 3 mil. € - produkt Optimum, resp. 5 mil./ 5 mil. € - produkt Excellent)
 • výhodné sadzby pre držiteľov z malých obcí a pre vozidlá s nízkym výkonom a hmotnosťou
 • obchodná internetová zľava do výšky 15%
 • zľava za klientstvo (Union poisťovňa alebo Union zdravotná poisťovňa) vo výške 5%
 • področné splátky (polročné, štvrťročné) bez navýšenia poistného
 • kvalitné asistenčné služby zabezpečované spoločnosťou EuroCross Assistance

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

 • jednoduchý a prehľadný sadzobník podľa výkonu motora
 • poistenie prívesu do 3 500 kg aj za 9 € ročne
 • vernostné zľavy pre klientov Wüstenrot poisťovne alebo Wüstenrot stavebnej sporiteľne vo výške 10, 15 alebo 20 % podľa počtu uzavretých zmlúv
 • možnosť uzavrieť pripoistenia: úrazové pripoistenie pre vodiča a cestujúcich, pripoistenie právnej ochrany auta a vodiča a pripoistenie skiel motorového vozidla
 • motoristi získavajú bezplatne balík kvalitných a širokých asistenčných služieb platných na území SR aj v zahraničí
 • náhradné vozidlo po dopravnej nehode zdarma až na 5 dní
 • začiatok poistenia možno posunúť až o 6 mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy

AXA pojišťovna, a.s.

 • bonus za zdokladovaný bezškodový priebeh do výšky 60% alebo obchodná zľava 50 % pre klientov nad 30 rokov a klientov s IČO
 • výhodné sadzby pre klientov od 30 rokov
 • spravodlivejšie ceny vďaka širokej segmentácii – ceny sú individuálne nastavené na konkrétneho klienta (vek klienta, jeho bydlisko), výkon vozidla, značku a model vozidla
 • 2 limity krytia (Štandard Plus, Štandard Maxi)
 • rozsiahle asistenčné služby pre motoristov sú zadarmo v cene poistenia (odtiahnutie vozidla z miesta nehody v rámci celého Slovenska zadarmo bez finančného limitu a obmedzenia vzdialenosti, úhrada pneumatiky klientovi v prípade defektu alebo poškodenia do ceny 120 €, a to až 2x ročne)
 • zľava 10 % pri ročnej platbe poistného
 • široké spektrum pripoistení – ako napr. pripoistenie všetkých skiel, batožiny, úrazové a taktiež nové pripoistenia ako pripoistenie poškodenia a stretu so zverou, živelné pripoistenie či pripoistenie náhradného vozidla

Groupama Garancia poisťovňa, a.s.

 • poisťovňa priznáva bonus až do 60 %
 • dodatočná zľava za bezškodový priebeh do výšky 15 %
 • zvýhodnené poistné pre starších klientov z menších miest a malých obcí
 • zľava 10 % pre vozidlá z nízkou hmotnosťou (do 1 000 kg)
 • lacnejšie poistenie pre vozidlá jazdiace na benzín (zľava 15 %)
 • zľava za dieťa do 15 rokov vo výške 10%
 • za uzatvorenú inú poistnú zmluvu - zľava 10 %
 • 5% zľava, ak má klient zriadený účet v OTP Banke Slovensko, a.s.
 • zľava 5 % pri ročnom spôsobe platby
 • súčasťou poistenia je bezplatný servis poskytovaný spoločnosťou Europ Assistance v prípade poruchy vozidla ako aj pri dopravnej nehode na území Slovenska či v zahraničí
 • začiatok poistenia možný až o 6 mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

 • poisťovňa uplatňuje bonus za bezškodový priebeh do 60 %
 • motoristi si môžu zvoliť produkt s nižším (Partner) alebo vyšším limitom poistného krytia (Europartner)
 • v cene zákonného poistenia je poistenie úrazu vodiča a členov posádky do 3 320 € pre každého člena posádky MV
 • zdarma krytie batožiny osôb prepravujúcich sa v poistenom MV (pre osobné / nákladné vozidlá do 3,5 t) do sumy 500 €
 • NOVINKA! pre klientov s novou zmluvou pre rok 2015 zdarma pripoistenie čelného skla s krytím do 200 €
 • zľava 3% pri ročnej platbe
 • poskytuje zľavu 50 % dôchodcom nad 65 rokov a držiteľom preukazu ZŤP
 • zdarma asistenčné služby podľa typu poistného krytia

UNIQA poisťovňa, a.s.

 • poisťovňa priznáva bonus za bezškodový priebeh do 50 %
 • výhodné poistné pre bezškodových klientov nad 29 rokov a pre firmy (i živnostníkov)
 • ročné a štvrťročné splátky bez navýšenia
 • klienti získavajú bezplatne program pomoci – asistenčné služby (UNIQA Assistance) platné na území SR i v zahraničí
 • možnosť dojednať si doplnkové pripoistenie čelného skla a pripoistenia pre vodiča poisteného vozidla (pripoistenie pre prípad smrti úrazom vodiča poisteného vozidla alebo pripoistenie trvalých následkov úrazu vodiča poisteného vozidla v dôsledku havárie, pripoistenie právnej ochrany) – tieto pripoistenia je možné dojednať len pre osobné a nákladné vozidlá do 3,5 t
Ste s našimi službami spokojní? Podporte nás na sociálnych sieťach
Facebook
Google+
1. kalkulačka na Slovensku
2 628 235 porovnaní poistenia

Certifikáty

Nakupuj Bezpečne Internetová bezpečnost

Netfinancie na facebooku