pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Povinné zmluvné poistenie

online kalkulačka pre najlepšie PZP

porovnanie všetkých poisťovní
garancia najnižších cien
množstvo spokojných klientov

Maskot kalkulačka – PZP
Logo - Allianz - Slovenská poisťovňa
Logo - ČSOB Poisťovňa
Logo - Generali Poisťovňa
Logo - KOMUNÁLNA poisťovňa
Logo - KOOPERATIVA poisťovňa
Logo - Pillow pojišťovna
Logo - Union poisťovňa
Logo - UNIQA pojišťovna
Logo - Wüstenrot poisťovňa

Ako si uzatvoriť PZP online

1.KalkulačkaZadajte EČV alebo VIN číslo a údaje o vozidle doplníme.
2.TabuľkaPorovnajte si ceny a vyberte najvýhodnejšiu ponuku poistenia.
3.CeruzkaDoplňte osobné a ďalšie údaje potrebné do zmluvy.
4.DisketaVšetko si skontrolujte a odošlite návrh poistenia.
5.PeniazeZmluvu a dokumenty dostanete na e-mail, stačí uhradiť poistné a vytlačiť si zelenú kartu.

Aktuality - Povinné zmluvné poistenie

žena s cestovným pasom

Cestujete do zahraničia? Dajte si pozor na platnosť dokladov

24.05.2024 | Autor: Lívia Ovcarčíková

Možno viete, že niektoré krajiny vyžadujú, aby bol váš cestovný doklad platný ešte niekoľko mesiacov po príchode na Slovensko. Ako je to teda s platnosťou občianskeho preukazu a pasu? A platnosť ktorých dokladov si musíte skontrolovať, ak cestujete do zahraničia autom?

žena drží v ruke papier

Časté chyby pri podaní výpovede PZP

10.04.2024 | Autor: Katarína Zelinková

Uzatvorenie povinného zmluvného poistenia je rýchle a jednoduché. Jeho vypovedanie, prípadne zrušenie, tiež nie je žiadna veda, no má svoje pravidlá. A tie mnohí ľudia nepoznajú až tak dobre, tak sa môže stať, že urobia pár chýb. V tomto článku si prejdeme tie najčastejšie.

padnutý strom na strechu domu

5 dôležitých tipov, ako si zabezpečiť poistenie nehnuteľností, ktoré vám skutočne nahradí škody

02.04.2024 | Autor: Eva Majerská

V posledných dňoch silný vietor trápi celé územie Slovenska, pričom na horách dosahuje až silu orkánu. Takéto počasie môže byť veľmi nebezpečné ako pre človeka, tak aj pre jeho majetok. V tomto článku vám poradíme, ako môžete svoj dom, byt a domácnosť poistiť proti škodám po takejto živelnej udalosti.

Ceny PZP sú v kalkulačke vždy aktuálne

Kedysi poisťovne zverejňovali nové sadzby a ceny zákonného poistenia na konci októbra a tie potom platili od nového roka. Aktuálne už väčšina poisťovní upravuje svoje sadzby nepravidelne, podľa svojich vlastných rozhodnutí a požiadaviek. Môže sa tak teda diať aj v priebehu roka, ak nastane potreba. Keďže naše kalkulačky a systémy sú napojené priamo na systémy poisťovní, máme k dispozícii vždy aktuálne ceny aj my. Ak si u nás budete povinné zmluvné poistenie porovnávať, môžete si byť istý, že k danému začiatku poistenia sú uvedené ceny reálne a konečné. Získate aktuálny prehľad cien všetkých poisťovní na jednom mieste. Určite rýchlejšie a jednoduchšie, nie?

Pre klientov už nie je problém včas si prehodnotiť výšku svojho PZP a poprípade sa rozhodnúť pre zmenu poisťovne. Dopomohla im k tomu povinnosť poisťovní zasielať v dostatočnom predstihu informáciu o výške poistného pre nasledujúce poistné obdobie. Ak sa teda 10 týždňov pred koncom poistného obdobia klient dozvie predpis výšky PZP na nové obdobie a rozhodne sa poisťovňu zmeniť, stále stíha v zákonom stanovenej lehote 6 týždňov podať výpoveď.

Čo sa týka samotných zmien, tak v rámci PZP sa priemerne ceny zvýšili – priemerne 5 – 6 %. Pre niektorých klientov vzrástli radikálnejšie, pre niektorých menej, ale sú aj poisťovne, ktoré poistné nemenili. Záleží teda na konkrétnom klientovi. Zásadným kritériom aj naďalej zostáva škodový priebeh vodiča. Logicky si teda môžu priplatiť tí, ktorí za ostatné obdobie spôsobili poistnú udalosť. 

Ďalej sa poisťovne chránia vyšším poistným pri štatisticky rizikovejších vodičoch (mladí, z veľkých miest, s výkonnými vozidlami), ale sú aj také, ktoré dokážu aj mladým dať výhodnejšiu cenu povinného zmluvného poistenia (starším ako 24 rokov a podobne). Nič teda nie je až také dramatické a klient má vždy na výber, v ktorej poisťovni sa poistí. Každá totiž zohľadňuje pri výpočte ceny inú kombináciu parametrov. Aktuálne ide pri osobe najmä o škodový priebeh, vek, trvalé bydlisko, právnu formu a o objem valcov, výkon motora pri vozidle. Niektoré poisťovne však zohľadňujú už aj značku a model vozidla.

Neviete, aká cena zodpovedá vám? Choďte na kalkulačku a za minútu sa dozviete najlacnejšiu cenu PZP pre vás. Obsahuje všetky kritériá a aktuálne sadzby, takže vám ponúkne povinné zmluvné poistenie šité presne na mieru. Všetko jednoducho, rýchlo a pohodlne!

Prečo poistenie auta cez Netfinancie.sk?

Pretože porovnanie PZP je jednoducho výhodné.

  Jednoduché a rýchle načítanie údajov cez EČV
  Najširšia ponuka produktov – všetky poisťovne
  Prehľadný formulár a spoľahlivý výpočet PZP
  Pripoistenia k dispozícii
  Dokumenty okamžite na e-mail
  Online platba a ďalšie spôsoby úhrady poistného
  Porovnanie cien a uzatvorenie PZP do 10 minút

Overenie PZP pri kontrole na cestách

Vodič každého vozidla, či už sa jedná o automobil, motocykel, prívesný vozík, stroj alebo iné vozidlo, ktorého držiteľ je podľa zákona povinný uzatvoriť PZP, je povinný pri cestnej kontrole na požiadanie príslušníka Policajného zboru alebo inej oprávnenej osoby, preukázať sa príslušným dokladom o uzatvorení PZP.

Za hodnoverný doklad sa pokladá „Doklad o uzatvorení PZP“, tzv. Zelená Karta. Túto vodič obdrží spolu s poistnou zmluvou pri uzatvorení zmluvy o PZP s príslušnou poisťovňou. Zelená karta obsahuje údaje o poistníkovi, údaje o vozidle, ako aj dobu trvania poistenia povinného zmluvného poistenia.

Je možné sa preukázať aj samotnou poistnou zmluvou PZP, vzhľadom na to, že je to obvykle veľkostránkový formát a obsahuje aj množstvo príloh, ako sú Všeobecné poistné podmienky, asistenčné služby a podobne, je nosenie tohto dokumentu vo vozidle dosť nepraktické.

Ako potvrdenie o uzatvorení PZP nemôže slúžiť doklad o zaplatení, teda napríklad ústrižok šeku, nakoľko neobsahuje všetky potrebné údaje potrebné pre kontrolu. Na druhú stranu, ani príslušník polície nemá právo takýto doklad od vás žiadať. Upozorňujeme však, že ak je PZP nezaplatené a neplatné, hrozí vám pokuta 3 300 € a v prípade zavinenia nehody plná náhrada škody na majetku aj na zdraví.

Nezabudnite, že mimo územia Slovenskej republiky sa ako doklad o uzatvorenom PZP uznáva jedine Zelená Karta.

V prípade, že sa vodič vozidla nevie preukázať dokladom o uzatvorení PZP, je polícia oprávnená na mieste zadržať Doklad o evidencii vozidla a neumožniť pokračovať takémuto vozidlu v ceste. Preto sa v prípade, že idete riadiť cudzie motorové vozidlo presvedčte, že ste od majiteľa alebo držiteľa vozidla obdržali nielen Osvedčenie o evidencii vozidla, ale aj platný doklad o uzatvorenom PZP.

PZP motorových vozidiel využívaných v EÚ

Hocikam cestujete v rámci Európskej únie, vaše auto bude automaticky poistené v rámci vášho PZP bez dodatočných nákladov s minimálnym krytím so zodpovednosťou voči tretím osobám, ktoré vyžaduje zákon. To platí aj pre Island, Nórsko a Švajčiarsko, ktoré nie sú členom EÚ.

Ak máte v domácej krajine uzatvorené komplexné PZP, je však potrebné, aby ste si overili jeho pokrytie aj pre platnosť v iných krajinách. Tiež je potrebné, aby ste vzali do úvahy a overili si toto poistenie pre prípad nehody či poruchy vozidla.

Zelená karta nie je nutná pri cestovaní v rámci Európskej únie, ale slúži ako medzinárodne uznávaný dôkaz, že máte vo vašej krajine uzatvorené povinné zmluvné poistenie a uľahčuje následne uplatnenie nároku na odškodnenie, ak sa vám stala nehoda. Ak nemáte so sebou svoju zelenú kartu, mali by ste mať iné potvrdenie o poistení – zmluvu alebo iný doklad. Systém zelených kariet v súčasnosti zahŕňa 43 krajín a je spravovaný združením poisťovateľov. Ich webové stránky poskytujú všetky podrobnosti o systéme zelených kariet ako aj jeho ciele.

Váš poisťovateľ alebo vy si musíte zabezpečiť Európsky formulár o nehode, ktorý je štandardným dokumentom uľahčujúci urobiť vyhlásenie na mieste nehody, ak sa stala v inej krajine, ale podľa nového zákona platí toto nariadenie aj pre Slovensko.

Nové pravidlá boli zavedené s cieľom zabezpečiť, aby motoristi získali rýchlejšie a jednoduchšie odškodnenie za úrazy a škodu na majetku bez ohľadu na to, kde v Európskej únii sa stala. Riešenie takýchto situácií je teda rýchlejšie a bez zbytočných pokút za neskoré platby. Všetko sa vzťahuje nielen na úraz a škody, ku ktorým príde v rámci EÚ, ale aj na nehody medzi dvoma časťami Európskej únie a krajinami mimo Európskej únie, ale ktoré patria k systému zelených kariet.

Viac informácií nájdete na doplňujúcej stránke o povinnom zmluvnom poistení.

Poisťovne na Slovensku a zľavy v PZP

Allianz - Slovenská poisťovňa

 • ponúka na výber viaceré limity poistného krytia
 • základné asistenčné služby automaticky v cene už od balíka COMFORT (dostupné nonstop 24-hod.)
 • automaticky v cene úrazové poistenie (kryje úraz vodiča, ak je účastníkom dopravnej nehody)
 • zľava 5 % za bezškodový priebeh počas posledných 24 mesiacov
 • rýchla a korektná likvidácia poistných udalostí prostredníctvom krycích listov
 • pri likvidácii poistnej udalosti zabezpečí výplatu náhrady škody bez zníženia plnenia o zhodnotenie, tzv. amortizáciu.

ČSOB Poisťovňa

 • výber z dvoch limitov plnenia (Štandard, Nadštandard)
 • asistenčné služby pre motoristov (platné v SR aj v zahraničí) zdarma v cene poistenia Štandard
 • možnosť pripoistiť si prémiové asistenčné služby s vyššími limitmi a rozšírenými službami
 • ponúka rôzne pripoistenia: všetkých skiel, živlov, stretu so zverou či pripoistenie krádeže
 • zľava za bezškodový priebeh do výšky 55 %
 • zľava 5 % za produkty ČSOB Finančnej skupiny
 • zľava 25 % pri ročnej platbe poistného, 6 % pri polročnej platbe
 • obchodná zľava pre osobné autá a dodávkové vozidlá do 3,5 t
 • zľava za pokročilú bezpečnostnú výbavu automobilu
 • neuplatňovanie amortizácie

Generali Poisťovňa

 • na výber sú 3 rôzne balíky (balík M, balík L alebo balík XL) s rôznymi limitmi plnenia a so širokým rozsahom krytia – najvyšší balík obsahuje poistenie stretu so zverou a poistenie pneumatík aj krytie pri poškodení vozidla hlodavcami
 • ku každému balíku poistného krytia zdarma praktické asistenčné služby KLASIK (v najvyššom balíku automaticky aj nadštandardná asistencia PREMIUM)
 • možnosť dojednania ďalších pripoistení k PZP: poistenie čelného skla, poistenie krádeže vozidla
 • poistné krytie zhŕňa aj právnu asistenciu do výšky 700 €
 • poisťovňa berie do úvahy predchádzajúci bezškodový priebeh (bonus až do výšky 60%)
 • mobilná aplikácia na nahlásenie dopravnej nehody
 • rýchla a spoľahlivá likvidácia poistných udalostí
 • spôsobené škody z PZP sú hradené bez odpočtu amortizácie

KOMUNÁLNA poisťovňa

 • motoristi si môžu zvoliť produkt s nižším (GARANT PLUS) alebo vyšším (EUROGARANT PLUS) limitom poistného krytia
 • bezplatné asistenčné služby (pre vyšší limit poistného krytia rozšírené o lekársku asistenciu alebo o odťah vozidla aj pre prípad poruchy
 • v cene zákonného poistenia je poistenie úrazu vodiča a členov posádky do sumy 3 320 € pre každého člena posádky vozidla
 • zdarma krytie batožiny osôb prepravujúcich sa v poistenom aute (pre osobné a nákladné vozidlá do 3,5 t) vo výške 500 €
 • poskytuje tieto pripoistenia k PZP: čelné sklo, stret so zverou, krádež, rozšírené asistenčné služby 
 • poisťovňa uplatňuje bonus za bezškodový priebeh do 60 %
 • výhodnejšie poistné pri ročnej platbe
 • neuplatňovanie amortizácie – škoda na vozidle uhradená poškodenému v plnej cene náhradných dielov

KOOPERATIVA poisťovňa

 • motoristi si môžu zvoliť produkt s nižším (Partner) alebo vyšším (Europartner) limitom poistného krytia
 • asistenčné služby sú automaticky súčasťou každého balíka poistenia
 • v cene zákonného poistenia je poistenie úrazu vodiča a členov posádky do 1 500 € pre každú osobu v aute
 • zdarma krytie batožiny osôb prepravujúcich sa v poistenom vozidle (pre osobné a nákladné vozidlá do 3,5 t) do sumy 200 €
 • bezplatne aj poistenie poškodenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti (do 3 000 €) aj poistenie škôd spôsobených stretom so zverou (do 250 €)
 • služba PASASIT cez ktorú môžu klienti overiť stav vozidla, napr. počet najazdených kilometrov
 • zvýhodnené poistné pri ročnej platbe
 • neuplatňovanie amortizácie – škoda na vozidle uhradená poškodenému v plnej cene náhradných dielov

Pillow pojišťovna

 • výber z 3 variantov limitov poistného plnenia – možnosť výberu limitu 10 mil. € / 10 mil. €
 • základné asistenčné služby automaticky súčasťou poistenia
 • možnosť uzavrieť viaceré pripoistenia: sklá (bezlimitné plnenie), živel, stret so zverou (vrátane poškodenia stojaceho vozidla), krádež, úraz vodiča, rozšírená asistencia
 • výpočet ceny PZP podľa ročného nájazdu kilometrov - čím menej najazdených kilometrov tým je poistenie lacnejšie
 • krátke a zrozumiteľné poistné podmienky
 • zľava pri ročnej platbe
 • PZP je možné ukončiť najneskôr 2 týždne pred výročím
 • výška spoluúčasti v rámci pripoistení je pevná suma, nie percentuálny podiel
 • pre klientov je k dispozícii mobilná aplikácia poisťovne, cez ktorú môžu realizovať všetky úkony spojené s poistením

Union poisťovňa

 • možnosť výberu balíka so základným limitom plnenia (Optimum) alebo s vyšším limitom (Excelent)
 • kvalitné asistenčné služby zabezpečované spoločnosťou EuroCross Assistance – základná asistencia KLASIK alebo rozšírená asistencia EXTRA
 • široký výber doplnkových pripoistení:  krádež, sklá, živel, stret so zverou, úraz posádky, rozšírená asistencia
 • vstupný bonus do 50 % pre bezškodových motoristov
 • obchodná internetová zľava do výšky 15 %
 • zľava 5 % pre poistencov Union zdravotnej poisťovne (len pre fyzické osoby)
 • zvýhodnené poistné pri ročnej platbe
 • neuplatňovanie zhodnotenia, tzv. amortizácie

UNIQA pojišťovna

 • široký výber balíkov s viacerými limitmi poistného krytia – niektoré balíky majú viaceré pripoistenia a „darčeky“ automaticky v cene (úraz vodiča, právnik do auta, neobmedzený odťah vozidla pri poruche, vlastná malá škoda, vlastná totálna škoda)
 • v cene poistenia sú kvalitné asistenčné služby dostupné nonstop 24/7
 • súčasťou asistencie je aj poistenie pneumatík na území SR a ČR (len pre osobné a nákladné vozidlá do 3,5 t)
 • možnosť dojednať si viaceré doplnkové pripoistenia:  sklá (bezlimitné plnenie), živel, stret so zverou, krádež, úraz posádky, rozšírená asistencia
 • obchodná zľava 5 %
 • zľava vo výške 5 % pri ročnej platbe
 • zníženie výšky poistného o 5 % pre držiteľov preukazu ZŤP
 • zľava z poistného za ďalšie aktívne produkty poisťovne UNIQA
 • zľava za dojednanie 5 a viac pripoistení
 • online hlásenie a sledovanie procesu vybavenia poistnej udalosti
 • spôsobené škody z PZP sú hradené bez odpočtu amortizácie

Wüstenrot poisťovňa

 • na výber je produkt s nižším alebo vyšším limitom poistného krytia
 • motoristi získavajú bezplatne balík kvalitných asistenčných služieb v širokom rozsahu, ktoré sú platné na území SR aj v zahraničí – k dispozícii sú aj pre motocykle, trojkolky či štvorkolky
 • ak je pri nehode alebo poruche auta prítomné dieťa, poisťovňa zabezpečí jeho odvoz taxislužbou
 • možnosť dojednať rôzne doplnkové pripoistenia: živelná udalosť, skál, stret so zverou, úraz posádky
 • poisťovňa poskytuje aj pripoistenie právnej pomoci Nonstop právnik (len pre osobné vozidlá a nákladné vozidlá do 3,5 t  a motocykle)
 • zvýhodnené sadzby pre beznehodových vodičov
 • zľava za ďalšie PZP - platí len pre prívesný vozík (pri rovnakom poistníkovi – fyzickej osobe)
 • náhrada škody bez uplatňovania amortizácie

Chcem si porovnať ceny PZP a získať najlepšiu ponuku.