pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Bezškodový priebeh – garancia nižšieho PZP

Ceny zákonného poistenia auta ovplyvňuje niekoľko faktorov – od kategórie vozidla a jeho technických parametrov až po údaje o držiteľovi vozidla. Výslednú cenu PZP okrem nich často ovplyvňuje aj škodový, resp. bezškodový priebeh.

Čo je bezškodový priebeh a kto si ho môže uplatniť?

Bezškodový priebeh predstavuje obdobie, počas ktorého vodič motorového vozidla nespôsobil žiadnu škodu alebo poistnú udalosť, a teda nemusel čerpať náhradu zo svojho zákonného poistenia. Keďže bezškodový priebeh musí byť nepretržitý, ide o kumulovanie všetkých, po sebe nasledujúcich mesiacov a rokov bez nehody.

Bezškodový priebeh si môže uplatniť každý vodič, ktorý vlastní poisťované vozidlo, teda je zapísaný ako jeho držiteľ v technickom preukaze. Naopak, bonus za bezškodový priebeh nie je možné uznať vodičom, ktorí síce majú odjazdené roky bez nehody, ale nie sú evidovaní ako držitelia poisťovaného vozidla. Bezškodový priebeh sa totiž vždy spája s osobou držiteľa, a to aj vtedy, ak je na ňu napísaných viacero vozidiel a nehodu spôsobí len jedným z nich.   

Za bezškodový priebeh poskytujú poisťovne rôzne druhy zliav, ktoré sa najčastejšie označujú ako bonus za bezškodový priebeh. Výška tohto bonusu závisí od politiky konkrétnej poisťovne, ako aj celkovej dĺžky obdobia bez nehody. Vo všeobecnosti však bonusy za bezškodový priebeh môžu dosahovať výšku až 60 %.

Kde a ako získať potvrdenie o bezškodovom priebehu?

Potvrdenie o bezškodovom priebehu je oprávnená vydať vždy iba poisťovňa, v ktorej bolo vozidlo poistené, a to na celú dĺžku trvania poistenia. V prípade, že bolo auto počas niekoľkých rokov poistené vo viacerých poisťovniach, je potrebné každú z nich osloviť zvlášť a požiadať o vydokladovanie príslušného obdobia.

Poisťovne sú vám povinné potvrdenie o bezškodovom priebehu na základe vašej žiadosti vydať. Spôsob, akým o potvrdenie požiadať, ako aj doba jeho dodania sa však môže v závislosti od poisťovne líšiť. O presnom postupe sa preto treba vždy informovať v príslušnej poisťovni. Vo všeobecnosti však platí, že poisťovňa by vám mala potvrdenie zaslať do 15 dní od doručenia vašej žiadosti.
TIP: Ak máte v pláne vypovedať aktuálnu poistnú zmluvu a uzatvoriť si novú, odporúčame vám vo výpovedi PZP rovno požiadať aj o zaslanie potvrdenia o bezškodovom priebehu.

Mám potvrdenia o bezškodovosti za všetky roky – čo ďalej?

Po získaní všetkých potvrdení už len stačí zaslať ich kópie poisťovni, v ktorej si chcete uzatvoriť novú poistnú zmluvu alebo priamo nám na email. Poisťovňa vám následne zašle všetky potrebné doklady k uzatvorenému PZP. Originály potvrdení si odložte – môžete ich opätovne využiť neskôr, ak budete chcieť vozidlo poistiť v inej poisťovni.

Potvrdenie o bezškodovosti sa mi nepodarilo získať – čo teraz?

Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že nebudete vedieť získať potvrdenia za všetky roky, počas ktorých ste jazdili bez nehody. V takom prípade si môžete uplatniť len taký nepretržitý bezškodový priebeh, ktorý viete aj reálne vydokladovať.

Hoci aktuálne poisťovne nevyžadujú zdokladovanie bezškodovosti, je nevyhnutné mať tieto potvrdenia reálne k dispozícii. Ak sa totiž zistí, že ste neuviedli pravdivý bezškodový priebeh, poisťovňa vám môže krátiť poistné plnenie. V praxi to znamená, že vám preplatí len časť vzniknutej škody a zvyšnú sumu budete musieť uhradiť sám.

Poisťovne však ponúkajú vodičom rôzne druhy zliav a cenu PZP určuje viacero kritérií. Nemusíte sa preto obávať, že bez vydokladovaného bezškodového priebehu nemôžete na PZP ušetriť. Stačí si vždy pred výročím zmluvy porovnať ceny PZP a prejsť do poisťovne s najvýhodnejšou ponukou.