pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Certifikáty a oprávnenia

Nápis Národná Banka Slovensko

Povolenie Národnej banky Slovenska

Na základe Povolenia Národnej banky Slovenska a následnom Rozhodnutí Národnej banky Slovenska sme od 17.10.2006 oprávnení vykonávať finančné sprostredkovanie a poskytovať finančné služby. Ide najmä o poskytovanie poistenia, zaistenia, prijímanie vkladov a poskytovanie bežných či spotrebiteľských úverov. Naša spoločnosť je riadne zapísaná v Registri finančných agentov, poradcov a sprostredkovateľov pod číslom 30232. 

Logo SASP

Členstvo v Slovenskej asociácii sprostredkovateľov

Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP) je profesijná organizácia, ktorá združuje najvýznamnejších sprostredkovateľov a maklérov neživotného poistenia pôsobiacich na Slovensku. V roku 2008 udelila Slovenská asociácia sprostredkovateľov našej spoločnosti Certifikát o členstve SASP, čím sme sa zaradili medzi riadnych a spoľahlivých sprostredkovateľov poistenia na Slovensku. 

Logo SOI

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie

Činnosť našej spoločnosti ako finančného agenta a sprostredkovateľa poistných produktov spadá pod kontrolu Slovenskej obchodnej inšpekcie. Ide o všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa podľa zákona o štátnej kontrole. Dozorom sa zaoberá Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Odbor výkonu dozoru, Bajkalská 21/A, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, Tel. 02/ 58272 172, info@soi.sk, webstránka SOI

Logo SAEC

Certifikát SAEC – Bezpečný nákup

Od roku 2015 patrí naša spoločnosť medzi certifikované internetové obchody Slovenskej asociácie pre elektronický obchod. Certifikát SAEC – Bezpečný nákup je v súlade s platnými zákonmi SR a EÚ a našim klientom garantuje bezpečný a bezproblémový online nákup. Naša spoločnosť splnila všetky certifikačné pravidlá, čím úspešne prešla certifikačným procesom a zaradila sa tak na zoznam certifikovaných obchodov SAEC.

Logo nakupujbezpecne.sk

Certifikát internetového obchodu Nakupujbezpecne.sk

Bezpečné dojednanie poistenia na našom portáli garantuje Certifikát Nakupuj bezpečne, ktorého podmienky sú v súlade s Kódexom Euro-Label. Podmienky, ktoré boli vydané na základe odporúčaní Európskej komisie a platnej legislatívy, vyžadujú transparentnosť v celom procese nákupu. Klient tak musí mať prístup k všetkým informáciám o dodávateľovi, tovare, procese dojednania, ako aj o dodacích, záručných a reklamačných podmienkach.

Logo Geotrust SSL

Bezpečnostný certifikát GeoTrust SSL

Náš portál je prevádzkovaný na serveri s vysokým stupňom zašifrovania. Keďže pracujeme s osobnými údajmi našich klientov, snažíme sa o ich bezpečný prenos. Ten je zabezpečený prostredníctvom certifikátu GeoTrust, ktorý všetky citlivé informácie šifruje kódom Secure Sockets Layer. Dôkazom zabezpečenia nášho portálu je prítomnosť nadstavby sieťového protokolu HTTP (tzv. https://) na celom formulári dojednania poistenia.