0948 197 625
0918 462 422
0911 696 920
Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 07:30-17:00

Cestovné poistenie

Získajte výhodné a lacné cestovné poistenie online!
Porovnajte ceny a dojednajte si poistenie
na cesty výhodne a bez čakania.

Maskot kalkulačka s rúškom – cestovné poistenie

Pokračovať »
Logo - Allianz - Slovenská poisťovňa
Logo - AXA ASSISTANCE
Logo - Európska cestovná poisťovňa
Logo - Generali Poisťovňa
Logo - Groupama poisťovňa
Logo - MetLife
Logo - Poštová poisťovňa
Logo - Union poisťovňa
Logo - UNIQA poisťovňa
Logo - Wüstenrot poisťovňa

Ako si uzatvoriť cestovné poistenie online

1.KalkulačkaZadajte základné údaje do kalkulátoru poistenia.
2.TabuľkaVyberte si najvýhodnejšiu ponuku poistenia.
3.CeruzkaDoplňte svoje osobné údaje a odošlite návrh poistenia.
4.DisketaZmluvu zaslanú na váš e-mail si uložte a vytlačte.
5.PeniazePoistné uhraďte elektronicky, v banke alebo na pošte, priamo na účet poisťovne.

Aktuality - Krátkodobé cestovné poistenie

Generic placeholder image

Viete, na čo si treba dať pozor pri výbere poistenia?

26.05.2020 | Autor: Katarína Zelinková

Existuje poistenie, na ktoré sa môžete vždy spoľahnúť? Faktom je, že nech si už vyberáte akýkoľvek typ poistenia, vždy máte na výber z množstva ponúk. Poradíme vám, ako si vybrať takú, ktorá najlepšie zodpovedá vašim požiadavkám.

Generic placeholder image

COVID-19: Aktuálne informácie o cestovnom poistení

22.05.2020 | Autor: Eva Majerská

Hoci aj naďalej pandémia vo svete pretrváva, krajiny, ktoré neboli až takým závažným spôsobom zasiahnuté a zvládajú situáciu lepšie, začínajú uvoľňovať pravidlá. Reaguje na to aj Slovensko a otvára niektoré hranice. Samozrejme, neznamená to, že by sa ľudia mali teraz rozpŕchnuť do sveta a začať húfom cestovať.

Generic placeholder image

Plaťte za poistenie jednoducho aj cez Apple Pay

21.04.2020 | Autor: Eva Majerská

Používateľov Apple určite poteší jednoduchšia platba za poistenie. CardPay od Tatra banky totiž umožňuje využívať platenie cez Apple Pay.

Prečo uzatvárať komerčné cestovné poistenie?

Cestovné poistenie alebo súkromné poistenie na cestu do zahraničia sa stalo bežnou súčasťou takmer každej turistickej alebo pracovnej cesty do zahraničia.

Prečo je vhodné uzatvoriť cestovné poistenie pri ceste do zahraničia u súkromných (komerčných) poisťovní na Slovensku? Dôvodom je skutočnosť, že zdravotnícky systém na Slovensku, či už štátny alebo súkromný, poskytuje ošetrenie, liečenie a lieky za podstatne nižšie ceny, ako tomu je v mnohých iných štátoch Európy a sveta. Preto pri náhlom ochorení alebo úraze v zahraničí je vysoko pravdepodobné, že aj najbežnejšia choroba či zranenie (napr. chrípka, vyvrtnutý členok) znamenajú výdavok vo výške rádovo stoviek či tisícok eur, ktoré je zväčša potrebné zaplatiť lekárovi alebo nemocnici na mieste (v zahraničí). Bez príslušného cestovného poistenia by tieto náklady znášal človek sám. Pri návrate slovenský verejný systém zdravotného poistenia vám preplatí len náklady do výšky, ktorá je stanovená pre liečenie daného ochorenia či zranenia na Slovensku. Cestovné poistenie garantuje preplatenie všetkých základných zdravotných a liečebných úkonov pri pobyte v zahraničí.

Pokiaľ teda nechcete, aby sa krásne zážitky z dovolenky alebo úspechy na pracovnej ceste zmenili na nočnú moru z účtu za ošetrenie, nezabudnite si zavčasu – teda ešte pred cestou - uzatvoriť cestovné poistenie.

Aké poistné krytie obsahuje cestovné poistenie?

Dôvodom, prečo si uzatvárame cestovné poistenie, je predovšetkým poistné krytie poistenie liečebných nákladov v zahraničí.

Toto poistné krytie je súkromným zdravotným poistením - krátkodobé zdravotné poistenie do danej krajiny alebo danej zóny sveta (čo každá poisťovňa definuje inak).

Len pre priblíženie: toto krátkodobé súkromné zdravotné poistenie funguje prakticky na veľmi podobnom princípe, ako zdravotné poistenie v USA.

Cestovné poistenie tým zabezpečí predovšetkým úhradu (preplatenie) nákladov spojených s ošetrením, liečením či dokonca hospitalizáciou v nemocnici, náklady na vyšetrenia u lekára-špecialistu, náklady na nevyhnutné lieky, transport a ďalších úkonov, spojených s vašou chorobou alebo zranením.

Aké sú ďalšie poistné krytia pri cestovnom poistení?

Cestovné poistenie obvykle obsahuje možnosti ďalších poistných krytí (nielen poistenie liečebných nákladov), spojených s cestovaním, turistikou alebo prácou.

Najobľúbenejšie a najčastejšie sú tieto poistné krytia:

Pripoistene úrazu

Spoločnosť Netfinancie.sk rozhodne odporúča svojim klientom za nízke sumy si pripoistiť aj toto poistné krytie. Tzv. úrazovka vám poskytne finančnú náhradu za úraz a zranenia, ktoré ste utrpeli.

Pozor: tento druh poistenia si netreba mýliť s poistením liečebných nákladov. Nekryje totiž náklady spojené s ošetrením a liečením úrazu, ale tvorí ako keby “odškodné“ alebo „bolestné“ za utrpenú bolesť, zdravotnú a inú ujmu. Okrem toho si treba skontrolovať, či úrazové poistenie už nemáte uzatvorené, býva totiž často súčasťou iných druhov poistení alebo aj platobných kariet. Ale vzhľadom k veľmi nízkej cene tohoto pripoistenia si môžete povedať, že platí klasické pravidlo: úrazového poistenia nie je nikdy dosť! Najmä preto, že úrazové poistenie uzatvorené v rámci cestovného poistenia má obvykle vyššie limity krytia, čiže poistné sumy.

Pripoistenie všeobecnej zodpovednosti

Tento typ pripoistenia si nezamieňajme s poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie), pokiaľ v zahraničí šoférujete vozidlo (zväčša požičané).

Poistenie (všeobecnej) zodpovednosti za škodu vás chráni v prípade, keď väčšinou svojou nepozornosťou (alebo nepozornosťou detí) spôsobíte škodu tretej osobe alebo nejakej spoločnosti či múzeu - škodu na zdraví alebo živote, prípadne na majetku iných osôb. V mnohých štátoch je na rozdiel od Slovenska bežné vymáhanie náhrady akejkoľvek škody súdnou cestou. Toto pripoistenie vám obvykle zabezpečí aj poradenstvo a pomoc profesionálnej asistenčnej služby, ktorá pozná lepšie ako my zákony danej krajiny a je schopná za nás prevziať rokovania s právnikmi poškodenej strany. Poistenie zodpovednosti zahŕňa aj asistenčné služby s pomocou pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou, právnu pomoc (tlmočníka, preddavok na advokáta), kauciu a pod.

Toto poistenie je väčšinou Slovákmi prehliadané a podceňované.

Pripoistenie storna zájazdu, storna leteniek a storna ubytovania

Mnohé poisťovne poskytujú aj toto pripoistenie. Vyplatí sa hlavne v prípade, že cestujete s dieťaťom (mnohí rodičia malých detí zažili, že museli odložiť cestu alebo dovolenku kvôli náhlemu ochoreniu), alebo aj v prípade drahých zájazdov.

V každom prípade môžeme odporučiť: skontrolujte si podmienky stornovania vášho zájazdu. Pokiaľ pri stornovaní zájazdu vám nevrátia viac ako 30 - 40 % toho, čo ste za zájazd zaplatili, pripoistite si storno zájazdu, aj keď to bude stáť niekoľko desiatok korún naviac.

Pripoistenie batožiny a osobných vecí

Toto poistenie určite odporúčame, keď veziete so sebou drahšie športové potreby, oblečenie, elektroniku, videotechniku alebo ak cestujete lietadlom či autom. Pomerne vysoké percento batožiny prepravovanej letecky býva poškodenej. Obvykle sú vo výlukách z poistenia batožiny klenoty, šperky, umelecké predmety, peniaze, šeky či drahá výpočtová technika.

Poistenie batožiny poskytne náhradu, za veci, ktoré sú nám počas pobytu v zahraničí odcudzené. Podmienkou obvykle je, že poistenie batožiny kryje len prípady, keď príde k tzv. prekonaniu prekážky. Teda, napr. k ukradnutiu kamery v hotelovej izbe prišlo vylomením zámku dverí. Vo väčšine prípadov sa odporúča či vyžaduje mať z takejto poistnej udalosti protokol miestnej polície alebo aspoň potvrdenie daného hotela (vo väčších hoteloch majú vlastnú hotelovú službu, a v luxusných hoteloch typu palace dokonca mávajú aj hotelového detektíva, ktorý takéto potvrdenie môže vystaviť).

Poistenie batožiny kryje obvykle celú batožinu v poistnej sume 700 - 3 000 €, pričom náhrada za 1 vec je obvykle limitovaná 200 – 1 000 €. Samozrejme, osobitne pripoistiť sa dajú aj drahšie a hodnotnejšie veci. Sadzby tohto poistenia môžu dosť vysoké (riziko odcudzenia alebo poškodenia je vysoké), často tvoria 20 – 40 % celkového poistného. Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby napriek tomu odporúčame.

Pripoistenie nákladov na opatrovníka

Pripoistenie privolanie opatrovníka sa vyplatí vtedy, ak cestujete so staršími osobami alebo s osobami so zmenenou pohyblivosťou.

Pripoistenie športu

Poistné udalosti a škody (liečebné náklady), ktoré by vznikli v dôsledku vykonávania potápania, zoskoku padákom, alpinizmu alebo iných rizikových športov, nie sú štandardne kryté základným poistením liečebných nákladov.

Pokiaľ sa chcete potápať, nespoliehajte sa na svoje bežné cestovné poistenie a rozhodne si pripoistite nebezpečné alebo rizikové športy - ale skontrolujte si, či takéto pripoistenie obsahuje aj potápanie či šport, ktorý chcete vykonávať.

V zimnom období, je možné dojednať si aj poistenie do hôr. Toto poistenie hradí najmä náklady spojené s činnosťou horskej služby zameranou na záchranu alebo ošetrenie vo vysokohorskom prostredí, prevoz vrtuľníkom do nemocnice, čo je najmä v prípade zlých poveternostných podmienok nevyhnutné.

Cestovné poistenie a platenie lekára v zahraničí

Odôvodnená a logická otázka znie: keď už mám uzatvorené cestovné poistenie, mám platiť lekárovi alebo nemocnici v zahraničí sám v hotovosti (prípadne platobnou kartou)?

Základné pravidlo znie: ošetrujúci lekár bude po nás určite chcieť aby sme menšie sumy zaplatili priamo na mieste; následne nám ich poisťovňa preplatí po návrate. Významnejšie čiastky (napríklad pri hospitalizácii) lekár alebo nemocnica vyfakturuje priamo našej poisťovni prostredníctvom tzv. asistenčnej služby. Preto je vhodné potvrdenie, že mám cestovné poistenie, nosiť stále so sebou, najmä na dlhšie výlety.

Asistenčná služba je obvykle celosvetový obchodný partner poisťovne, ktorý sa stará o jej klientov v zahraničí. Pracovníci asistenčnej služby väčšinou hovoria aj po slovensky a sú k dispozícii non-stop 365 dní a 24 hodín. Telefónne číslo asistenčnej služby (a číslo poistnej zmluvy cestovného poistenia) si treba dobre uložiť, aby sme vždy a ihneď vedeli, kam sa obrátiť v prípade potreby.

Ako si vybrať cestovné poistenie?

Cestovné poistenie môžeme vyberať nielen podľa ceny, ale aj podľa výšky poistnej sumy (krytia, limitu), ktorá ohraničuje maximálne odškodnenie v prípade vzniknutých liečebných nákladov.

Obvyklé limity sú 80 - 120 000 € v Európe, pri vyššom krytí alebo vo svete 200 000 €, ktoré by mali postačovať pre drvivú väčšinu prípadov.

Ak si chceme byť stopercentne istí, že naše poistenie na dovolenku do zahraničia je dokonalé, je vhodné zvoliť komplexné cestovné poistenie s krytím viacerých rizík a vyššie limity krytia liečebných nákladov. Toto odporúčanie Netfinancie.sk platí najmä pre cesty mimo Európu, obzvlášť do USA a Kanady.

Čo určuje cenu cestovného poistenia?

Ceny (sadzby) pre cestovné poistenie, tak ako pri iných druhoch poistenia, sa líšia ako medzi poisťovňami, tak aj v rámci jednej poisťovne. Najdôležitejší faktormi, ovplyvňujúcimi výšku poistenia, sú najmä:

 • dĺžka pobytu v zahraničí (počet dní cesty)
 • krajina pobytu (zóna, napr. Európa, svet)
 • typ cesty – turistická alebo pracovná (aj druh práce v zahraničí)
 • vek poisteného – najmä kategórie deti, dospelí, seniori
 • športové aktivity – turistický alebo rizikový šport
 • vybrané pripoistenia

Cestovné poistenie – zľavy, prirážky, rozdiely

Poisťovňa môže aj poskytovať rôzne zľavy, napr. pre rodiny, alebo držiteľov mládežníckych kariet.

V niektorých prípadoch rizikových zamestnaní, športov alebo krajín, nemusí poisťovňa záujemcu poistiť vôbec.

Ten istý individuálny klient môže dostať rôznu cenu na cestovné poistenie v každej poisťovni - závisí to na vnútornom nastavení parametrov ovplyvňujúcich poistenie u tej ktorej poisťovne, prípadne zľavách a akciách, v tom ktorom období.

Aj poistné sumy, t.j. maximálne limity plnenia sú v jednotlivých poisťovniach rozdielne. Základné cestovné poistenie nám môže ponúkať liečebné náklady v neobmedzenom krytí, alebo v určitom limite. Podobne je to aj pri všetkých pripoisteniach.

Rozdielne sú aj prirážky pre cestovné poistenie a jednotlivé riziká. Rozdielne prirážky sú pri rizikových športoch, pri rôznych druhoch manuálnej alebo rizikovej práce v zahraničí alebo aj pre seniorov (osoby nad 65, resp. nad 70 rokov veku).

Preto je dobré porovnať si viaceré poisťovne, a vybrať si najvýhodnejšiu kombináciu ceny a poistných podmienok.

Poisťovne, ktoré poskytujú cestovné poistenie na Slovensku

Cestovné poistenie na Slovensku predávajú viaceré poisťovne; medzi tie najvýznamnejšie patria:

Výhody a zľavy v cestovnom poistení

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

 • poistenie liečebných nákladov v neobmedzenej výške
 • zľava z poistného za poistenie cez internet
 • ponúka výhodné rodinné sadzby až pre 7 osôb
 • poistenie aj pre seniorov nad 70 rokov (v krátkodobom poistení)
 • široká ponuka pripoistení – úraz, batožina, cennosti, optické prístroje, športové potreby, zodpovednosť, storno, náklady na pátranie a záchranu
 • možnosť poistiť si pracovné cesty (vrátane rizikových manuálnych prác)
 • umožňuje poistenie takmer všetkých rizikových i výkonnostných športov
 • krytie za škodu spôsobenú dôsledkom teroristického činu nielen pre liečebné náklady, ale aj pre poistenie úrazu či poistenie batožiny
 • nepretržitá asistenčná služba Mondial Assistance pre poistné udalosti vo všetkých krajinách sveta

AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.

 • možnosť výberu z troch variantov cestovného poistenia – Reference, Komfort, Excelent
 • aj s možnosťou neobmedzeného poistného krytia liečebných nákladov
 • poistenie je možné aj pre seniorov (osoby 70+)
 • široké poistné krytie a vysoké limity najmä v balíkoch Komfort a Excelent
 • cestovné poistenie pre turistiku, ale aj študijný pobyt, bežné pracovné cesty aj manuálnu prácu
 • poistenie bežných rekreačných športov (napr. beach volejbal, šnorchlovanie, cykloturistika, golf atd.) v cene základného poistenia
 • možnosť pripoistenia extrémnych a rizikových športov (alpinizmus, horolezectvo, rafting, parasailing, potápanie, jachting a iné)
 • pripoistenie batožiny aj na vyšší limit, športového náradia a potrieb a elektroniky (počítač, mobil a pod.)
 • celosvetová sieť zmluvných zdravotníckych zariadení, pobočiek AXA ASSISTANCE skupiny a asistenčná služba AXA ASSISTANCE 24 hodín denne

Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa

 • ponúka krátkodobé aj ročné cestovné poistenie
 • poistenie je možné uzatvoriť vo viacerých balíkoch podľa potrieb klienta
 • maximálna poistná doba v krátkodobom cestovnom poistení je až 11 mesiacov
 • produkty aj bez obmedzenia veku
 • výhodné rodinné sadzby až pre 7 osôb – 2 dospelé osoby a 5 detí
 • cestovné poistenie určené na turistiku, študijný pobyt v zahraničí a aj manuálne pracujúcich
 • bežné dovolenkové letné a zimné športy automaticky kryté
 • poistenie aj pre tehotné ženy bez ohľadu na mesiac tehotenstva a osoby s existujúcimi a chronickými ochoreniami
 • nepretržitá asistenčná služba pre poistné udalosti 365 dní a 24 hodín (v drahších balíkoch i vrátane právnej pomoci)

Generali Poisťovňa, a. s.

 • poistiť sa je možné krátkodobo alebo celoročne (balíky Klasik, Plus, Komfort, Komplet), v krátkodobom poistení je možné uzavrieť i balík poistenia Storno
 • ponúka výhodné sadzby za väčší počet poistených osôb (až do 30 %)
 • rekreačné športy vykonávané neprofesionálne (aj napr. lyžovanie, snowbording) sú poisťované v štandarde, nie ako nebezpečné športy – teda bez prirážky
 • poistenie aj pre bežné manuálne práce
 • minimálna doba poistenia 1 deň, maximálna až 364 dní resp. 365 dní
 • cestovné poistenie pre všetky balíky je možné uzatvoriť aj pre osoby nad 70 rokov
 • poistná ochrana pri ceste do zahraničia začína už prekročením hranice miesta vášho trvalého bydliska
 • nepretržitá nonstop asistenčná služba pre poistné udalosti 365 dní a 24 hodín, nadštandardné asistenčné služby zahŕňajú aj právnu pomoc
 • ku krátkodobému cestovnému poisteniu naviac poistenie domácnosti v čase vašej neprítomnosti a poistenie asistencie k vozidlu

Groupama poisťovňa, a.s.

 • krátkodobého poistenie (aj jednodňové) i celoročného poistenia (aj na celých 365 prípadne 366 dní) a to bez neobmedzenej doby jedného pobytu v zahraničí
 • výber poistenia z 3 balíkov: Optimum, Štandard, Exclusive
 • cestovanie je možné do celého sveta
 • deti do 3 rokov majú poistenie zdarma
 • deti do 14 rokov (vrátane) sú zvýhodnené 50 % zľavou
 • možnosť pripoistenia športov (vrátane viacerých rizikových a športov vykonávaných súťažne)
 • možnosť pripoistenia manuálnej práce
 • poistenie pre všetkých klientov bez obmedzenia veku
 • neuplatňuje sa spoluúčasť v prípade plnenia
 • asistenčná služba dostupná 24 hodín denne po celý rok

MetLife Europe Insurance d.a.c.

 • ponúka tri poistné programy ročného cestovného poistenia – Silver, Gold, Platinum
 • voliteľná územná platnosť – Európa a Stredomorie, resp. Svet
 • poistenie liečebných nákladov každej poistenej osoby na plnú výšku 100 000 €
 • rekreačné športy (loptové hry, lyžovanie, golf a iné) sú v cene štandardných variantov programu bez navýšenia poistného
 • možnosť pripoistenia extrémnych športov (skialpinizmus, snežný skúter, parasailing, potápanie, rafting, jachting, kanoe, jazda na koni a iné)
 • možnosť pripoistenia služobných ciest – nemanuálnej pracovnej cesty z dôvodu obchodu alebo pre potreby zamestnávateľa
 • výhodné poistenie pre rodinu – dve dospelé osoby (manželia, druh/družka, starí rodičia) a neobmedzený počet detí
 • v prípade poistenia rodiny môžu všetky poistené osoby cestovať nezávisle na sebe
 • už základný poistný program Silver obsahuje úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu (až 100 000 € na zdraví a živote a 30 000 € na majetku)
 • možný výber ďalších pripoistení – poistenie batožiny, cestovné náklady v prípade poruchy automobilu, zrušenie a storno cesty
 • nepretržitá asistenčná služba pre celý svet 24 hodín denne spoločnosti Europ Assistance

Poštová poisťovňa, a.s.

 • výhodné poistenie pre cestujúcich do Chorvátska - iba 0,70 € za deň
 • poistenie bez vekového obmedzenia a do celého sveta
 • na výber 3 balíky poistenia (základný, rozšírený a komplexný)
 • možnosti poistenia liečebných nákladov, batožiny, doplnkových asistenčných služieb, úrazu a zodpovednosti za škodu
 • možnosť pripoistenia zimných športov, rizikových športov, súťažnej činnosti a stornovacích poplatkov
 • poistníkom môže byť nielen fyzická osoba, ale aj podnikateľ a právnická osoba
 • okrem dovolenky poisťuje aj služobné cesty, manuálnu prácu alebo brigádu v zahraničí
 • k dispozícií je nonstop asistenčná služba

Union poisťovňa, a.s.

 • zľavy pre internetové dojednanie poistenia pre držiteľov kariet: ITIC, ISIC, EURO<26, IYTC, GO<26
 • poistenie liečebných nákladov bez spoluúčasti
 • zvýhodnené sadzby pre deti a rodiny s deťmi
 • poistenie rekreačného i organizovaného športu
 • možnosť pripoistení – poistenie batožiny, úrazové poistenie
 • poistenie zodpovednosti za škody až na poistnú sumu 100 000 €, vrátane právnej pomoci
 • nepretržitá asistenčná služba pre poistné udalosti vo svete počas 365 dní a 24 hodín – komunikácia v slovenskom alebo českom jazyku

UNIQA poisťovňa, a.s.

 • ponúka krátkodobé cestovné poistenie aj ročné poistenie
 • poistenie je možné uzatvoriť vo viacerých balíkoch podľa potrieb klienta
 • v krátkodobom poistení maximálna poistná doba je až 11 mesiacov
 • produkty aj bez obmedzenia veku
 • cestovné poistenie určené na turistiku, študijný pobyt v zahraničí, pre zamestnancov firiem
 • bežné dovolenkové letné a zimné športy automaticky kryté
 • krytie i pre tehotné ženy
 • poistná ochrana aj pre chronické alebo existujúce ochorenia (v krátkodobom poistení)
 • nepretržitá asistenčná služba UNIQA Assistance pre poistné udalosti 365 dní a 24 hodín vrátane právnej pomoci

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

 • poistenie je možné uzatvoriť vo viacerých balíkoch podľa potrieb klienta
 • k dispozícii aj výhodnejší variant rodinného poistenia (maximálne pre 4 osoby)
 • súčasťou poistenia liečebných nákladov sú aj výdavky na vyhľadávanie a vyslobodzovanie v tiesňovej situácii v horách alebo na/vo vode
 • v najvyššom balíku je aj poistenie technickej pomoci pre vozidlo (oprava, odtiahnutie, náhradné diely, ubytovanie, poskytnutie finančnej pomoci v núdzi) a v ročnom cestovnom poistení ako novinka aj tzv. Conciérge služby (zabezpečenie kultúrnych informácií, rezervačné a doručovacie služby, služby podujatí – event management zo strany asistenčnej služby mimo územia SR)
 • za príplatok poistná ochrana aj pre chronické choroby
 • v krátkodobom poistení možnosť dojednať pracovné cesty spojené s manuálnou činnosťou (vrátane au-pair)
 • nepretržitá asistenčná služba pre poistné udalosti 24 hodín 365 dní