pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Čo vplýva na cenu cestovného poistenia?

Cestovné poistenie dnes na Slovensku poskytuje viac ako desať poisťovní, pričom každá má vlastné poistné podmienky. Na konečnú cenu cestovného poistenia má okrem nich vplyv aj niekoľko ďalších faktorov, kvôli ktorým je manuálne porovnávanie cien poisťovní viac ako náročné. Počítaním a porovnávaním cien cestovného poistenia cez online kalkulačku tak ušetríte čas a získate aj najvýhodnejšiu poistku na cesty.

Mapa so značkou - územie

Územná platnosť poistenia

Podľa jednotlivých geografických zón alebo konkrétnej krajiny poisťovňa vyhodnocuje druhy rizík, ich pravdepodobnosť a výšku cien za úkony v miestnych zdravotníckych zariadeniach.

Európa
0,88 € / osoba / deň
Celý svet
2,20 € / osoba / deň

Kalendár – počet dní

Dĺžka pobytu

Čím dlhší pobyt v zahraničí, tým vyššia je cena poistenia. Pri dlhšom vycestovaní, napr. na rok a viac, je však oveľa výhodnejšie mať uzatvorené už celoročné cestovné poistenie.

10 dní
8,80 € / osoba
30 dní
26,35 € / osoba
180 dní
181,90 € / osoba
365 dní (ročné poistenie)
len 19,90 € / osoba

Slnečník na pláži – druh cesty

Charakter cesty

Každá poisťovňa má vlastný systém prirážok, podľa ktorého ohodnocuje napríklad rôzne druhy rizikovej práce alebo športov. Za niektoré rizikové faktory si teda klient musí priplatiť.

Dovolenka
6,16 € / osoba / týždeň
Pracovná cesta:
- duševná práca

6,65 € / osoba / týždeň
- manuálna práca
8,86 € / osoba / týždeň
- riziková práca
17,60 € / osoba / týždeň

Okuliare - vek

Vek poistenej osoby

Poisťovne často poskytujú zľavy pre študentov, držiteľov študentských preukazov ISIC alebo rodiny s deťmi. Naopak starší ľudia a dôchodcovia môžu dostať u niektorých poisťovní cenovú prirážku, keďže je u nich väčšie riziko zdravotných komplikácií.

Dieťa
0,64 € / deň
Dospelý
0,88 € / deň
Senior
1,10 € / deň

Vyplnený list papiera – rozsah krytia

Rozsah poistného krytia

Cestovné poistenie poskytuje väčšina poisťovní v tzv. balíkoch. Každý balík kryje určitú skupinu rizík a môžu sa od seba líšiť aj vo výške poistných súm. Zvyčajne je možné ku každému balíku uzatvoriť aj nadštandardné krytie konkrétnych rizík alebo vecí.

základný balík
(liečebné náklady a asistenčné služby)
6,16 €
osoba / týždeň
rozšírený balík
(liečebné náklady, úrazové poistenie, poistenie batožiny a zodpovednosti)
10,81 €
osoba / týždeň
komplexný balík
(liečebné náklady, úrazové poistenie, poistenie batožiny a zodpovednosti, právna a technická pomoc, rizikové športy)
29,79 €
osoba / týždeň

Na poistení by každý rád ušetril. Na rozdiel od PZP sa však pri tomto druhu poistenia nevypláca pozerať len na cenu. Dôležité je aj tzv. poistné krytie, teda súhrn všetkých rizík, pred ktorými vás má toto poistenie chrániť. Pred jeho uzatvorením si preto vždy riadne pozrite, čo vám cestovné poistenie kryje a aké sú prípadné výluky.


Porovnajte si ceny cestovného poistenia a ušetrite!