pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Investičné sporenie

Chcete si vytvárať finančnú rezervu a byť pripravený na horšie časy?
Sporenie je najistejší spôsob, ako si tvoriť kapitál a dosiahnuť
požadovanú úsporu. Obráťte sa na profesionálov!

sporiace prasiatko

Sporiť si na budúcnosť sa oplatí

Život prináša rôzne situácie, a preto je dobré byť pripravený. Nedá sa povedať, že na všetko, ale minimálne na také situácie, s ktorými si viete poradiť, prípadne ich zmeniť. A správnym sporením to môžete dosiahnuť. Vytvoríte si totiž potrebnú finančnú rezervu a v prípade potreby nebudete odkázaný na pomoc finančných inštitúcií, ktoré možno práve v tom období nebudú mať priaznivé podmienky.

Zhodnocujte svoje úspory efektívne

Základným princípom sporenia je zhromažďovanie a odkladanie finančných prostriedkov, ktoré momentálne nepotrebujete a chcete si prostredníctvom nich vytvoriť istú rezervu do budúcnosti. Je možné ho realizovať individuálne, kedy si odkladáte do pokladničky alebo na nejaké špeciálne miesto istú sumu podľa toho, ako vám to vyhovuje. Ďalšou možnosťou je cielené sporenie, ktoré je už profesionálnejším riešením a môžete naň využiť rôzne bankové produkty alebo produkty finančných spoločností. Ide o pravidelné odkladanie stanovenej sumy, pričom uložené prostriedky sú zúročované, a tým sa stávajú investíciou.

Dôležité je správne sa rozhodnúť!

Aj pri sporení musíte spraviť isté rozhodnutie. Prvotným je dôvod, či chcete sporiť pre dieťa, svoj dôchodok či máte záujem predčasne splatiť hypotéku. Najdôležitejšími faktormi, ktoré vedia ovplyvniť celý proces sporenia, sú však likvidita a výnos.

Likvidita je vlastnosť, ktorá určuje, ako rýchlo sa dané aktívum dá predať a získať tak peňažné prostriedky, najideálnejšie bez straty jeho hodnoty. Laicky povedané je to váš prístup k peniazom. Medzi najlikvidnejšie formy sporenia patria produkty ako vkladná knižka alebo sporiaci účet, pri ktorých síce dostanete peniaze pomerne rýchlo, ale zároveň majú najnižšiu mieru zúročenia.

Menej likvidné sporiace produkty sú termínovaný vklad či stavebné sporenie. Dosiahnuť pri nich môžete vyšší výnos, ale prostriedky máte viazané na dlhšie obdobie.

Sporenie prostredníctvom podielových fondov

Sporiť cez podielové fondy znamená investovať svoje prostriedky do vybraných podielových fondov prostredníctvom správcovských spoločností. Ide o kolektívnu formu investovania. Jednou zo základných vlastností podielových fondov je diverzifikácia, ktorá vám zaručuje rozloženie rizika, keďže nikdy neprichádza k investovaniu do jedného cenného papiera. Ak sa náhodou aj stane, že firma, do ktorej ste investovali, skrachuje, prídete len o daný podiel na strate, čo určite nepredstavuje likvidačné riziko. V prípade záujmu o vystúpenie z príslušného fondu je to možné a správcovská spoločnosť vaše podiely odkúpi za aktuálnu hodnotu. Na celý tento proces dohliada Národná banka Slovenska, takže je zabezpečená potrebná ochrana.

Sporenie cez dlhopisy

Prostredníctvom tohto typu sporenia, viete:

 • získať prostriedky pre svoje deti na kvalitné vzdelanie alebo vlastné bývanie
 • tvoriť finančnú rezervu, ktorú možno využijete v horších časoch; pri investovaní s fixným výnosom budete presne vedieť, koľko a kedy vám bude vyplatené
 • pripraviť seba alebo blízkych na dôchodok; za 10 rokov získate fixný výnos

Všetky tieto možnosti vám ponúka napr. produkt Dlhopis NREF 2027 I. Pritom sa môžete rozhodnúť, akým spôsobom budete dlhopisy obstarávať:

 • - jednorazovo, čo predstavuje optimálne riešenie alebo
 • - priebežne počas piatich alebo desiatich rokov

Výhody Dlhopisu NREF 2027 I.

 • nadštandardné zhodnotenie až 4,50 %
 • investovanie na dlhšie obdobie (10 rokov)
 • potrebná flexibilita v spôsobe investovania
 • silné zázemie finančnej skupiny, ktorá produkt poskytuje
 • zaručená možnosť predaja dlhopisu, ak o to požiadate, aj pred splatnosťou

Praktické informácie o sporení

 1. Peniaze, ktoré prostredníctvom sporenia investujeme, sú oddelené od prostriedkov správcu či manažéra fondu, investujú sa prostredníctvom depozitára (vo väčšine je ním banka)
 2. Dohľad nad investovaním a sporením má Národná banka Slovenska, ktorá vám v prípade odchodu správcu pridelí nového.
 3. Všetky poplatky súvisiace so sporením musia byť uverejnené. Platí, že:
  • vstupný poplatok sa platí iba raz
  • priebežné poplatky sú účtované väčšinou ročne
  • výsledné zhodnotenie by malo byť už sumou bez poplatkov
 4. Zároveň platí, že ponuky sporenia alebo investovania bez vstupných poplatkov môžu mať väčšinou v niečom „zádrheľ“.
 5. Dobré je vedieť a sledovať, do čoho zvolený fond investuje.
 6. O minulých výnosoch je dobré sa informovať, určite sa však nerozhodujte len na základe minulých úspechov.
 7. Poraďte sa s odborníkmi!