0948 197 625
0918 462 422
0911 696 920
Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 07:30-17:00

Poistenie sedadiel

Poistenie sedadiel nechráni vozidlo, ale životy ľudí v ňom!
Získajte vysoké poistné krytie každej osoby v aute
za nízke ceny a bez podpisovania zmluvy.

Maskot kalkulačka s rúškom – poistenie sedadiel

Prečo si uzatvoriť úrazové poistenie sedadiel?

Cestovanie autom dnes patrí k najnebezpečnejším formám dopravy. Každý deň dochádza k nehodám, ktoré nekončia len pri ľahkých úrazoch, ale často aj vážnych zraneniach, trvalých následkoch či dokonca úmrtiach. Pri takýchto nehodách pritom veľakrát trpia najmä spolujazdci sediaci vo vozidle. 

Úrazové poistenie posádky auta vás síce neochráni pred samotným vznikom nehody, no pomôže vám preklenúť pomerne ťažké obdobie po nej. Či už ste mal úraz vy alebo niektorí zo spolucestujúcich, poistenie pomôže s úhradou škôd, ktoré vznikli na zdraví či majetku. Hradené sú pritom škody, ktoré vznikli nielen na území Slovenska, ale aj v zahraničí.

Kto je v rámci poistenia sedadiel krytý?

Poistenými osobami sú vždy:

 • vodič auta
 • všetci spolucestujúci

Výhodou úrazového poistenia posádky je, že sa neuzatvára na konkrétne osoby, ale na všetkých spolucestujúcich, ktorí sa v danom momente nachádzajú v poistenom vozidle. Nezáleží teda, či je daná osoba rodinným príslušníkom, alebo je to niekto z príbuzných, známych či celkom neznáma osoba. Poisťujú sa všetky sedadlá vo vozidle podľa technického preukazu.

Niektoré poisťovne poskytujú možnosť tzv. zúženého poistného krytia, ktoré sa viaže čisto len na osobu vodiča. Ak si teda chcete uzavrieť poistenie sedadiel v aute s krytím len pre vás – je to tiež možné.

Aké riziká sú kryté poistením sedadiel?

Poistené osoby sú chránené pred následkami úrazu, ako sú:

 • smrť
 • trvalá invalidita
 • zlomeniny a popáleniny

Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom takisto poskytuje denné odškodnenie pri hospitalizácii v nemocnici v dôsledku úrazu.

Niektoré poisťovne môžu poskytovať aj vyplatenie bonusu za použitie bezpečnostného pásu v prípade úrazu s následkom smrti alebo s následkom čiastočnej trvalej invalidity. 

Kedy sú osoby vo vozidle chránené?

Rozsah poistného krytia sa vzťahuje na škody na zdraví, ktoré vznikli:

 • počas jazdy motorovým vozidlom
 • pri nastupovaní aj vystupovaní z vozidla
 • pri uvádzaní motora do chodu pred začiatkom jazdy
 • pri krátkodobých zastaveniach vyžiadaných situáciou v premávke
 • pri odstraňovaní bežných porúch vozidla, ak tieto vznikli počas jazdy 

Úrazové poistenie osôb vo vozidle sa oplatí!

Hlavnými výhodami úrazového poistenia sedadiel sú:

 • možno si ho uzatvoriť samostatne alebo ako pripoistenie k PZP či KASKO poisteniu
 • uzatvára sa na dobu určitú (1 rok) odo dňa nasledujúceho po zaplatení poistného
 • poistenie sa dá automaticky predĺžiť na ďalší rok zaplatením poistného
 • predstavuje najlepší pomer medzi výškou poistnej sumy a cenou poistenia
 • poistné plnenie poskytuje aj za ľahšie úrazy a pokrýva územie celého sveta

Kde si možno poistenie autosedadiel uzatvoriť?

V súčasnosti poskytuje tento druh poistenia väčšina poisťovní. Niektoré ho poskytujú ako samostatný produkt, iné ako pripoistenie, a to buď v rámci povinného zmluvného poistenia alebo havarijného poistenia.

Poisťovne ponúkajúce poistenie sedadiel ako samostatný produkt:

 • Allianz – Slovenská poisťovňa
 • Colonnade Insurance S.A.
 • Wüstenrot poisťovňa

Poisťovne poskytujúce úrazové poistenie sedadiel ako pripoistenie:

 • Allianz – Slovenská poisťovňa
 • AXA pojišťovna
 • Generali Poisťovňa
 • Groupama poisťovňa
 • KOMUNÁLNA poisťovňa
 • KOOPERATIVA poisťovňa
 • Union poisťovňa
 • UNIQA poisťovňa
 • Wüstenrot poisťovňa