pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Úrazové poistenie osôb vo vozidle

Poistenie sedadiel nechráni vozidlo, ale životy ľudí v ňom!
Získajte vysoké poistné krytie každej osoby v aute
za nízke ceny a bez podpisovania zmluvy.

Maskot kalkulačka – poistenie sedadiel

Prečo si uzatvoriť úrazové poistenie sedadiel?

Cestovanie autom patrí k najrozšírenejším, ale zároveň aj k najnebezpečnejším formám dopravy. Často sa stretávame na cestách s dopravnými nehodami, ktoré končia rôzne. V mnohých prípadoch sú ohrození a trpia najmä spolujazdci vo vozidle.

Úrazové poistenie posádky auta vás síce neochráni pred samotným vznikom nehody, no pomôže vám preklenúť pomerne ťažké obdobie po nej. Či už ste mali úraz vy alebo niektorí zo spolucestujúcich, poistenie pomôže s úhradou škôd na zdraví. Hradené sú pritom škody, ktoré vznikli nielen na území Slovenska, ale aj v zahraničí.

Kto je v rámci poistenia sedadiel krytý?

Poistenými osobami sú vždy:

 • vodič auta
 • všetci spolucestujúci

Výhodou úrazového poistenia posádky je, že sa uzatvára na vozidlo a kryté sú všetky osoby (vrátane vodiča), ktoré sa v danom čase vo vozidle vezú. Nezáleží, či je daná osoba rodinným príslušníkom, alebo je to niekto z príbuzných, známych či celkom neznáma osoba. Poisťujú sa všetky sedadlá vo vozidle podľa technického preukazu.

Niektoré poisťovne poskytujú možnosť tzv. zúženého poistného krytia, ktoré sa viaže čisto len na osobu vodiča.

Kedy sú osoby vo vozidle chránené?

Rozsah poistného krytia sa vzťahuje na škody na zdraví, ktoré vznikli:

 • počas jazdy motorovým vozidlom
 • pri nastupovaní aj vystupovaní z vozidla
 • pri uvádzaní motora do chodu pred začiatkom jazdy
 • pri krátkodobých zastaveniach vyžiadaných situáciou v premávke
 • pri odstraňovaní bežných porúch vozidla, ak tieto vznikli počas jazdy 

Aké riziká sú kryté poistením sedadiel?

Poistené osoby sú chránené pred následkami úrazu, ako sú:

 • smrť
 • trvalá invalidita
 • zlomeniny a popáleniny

Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom takisto poskytuje denné odškodnenie pri hospitalizácii v nemocnici v dôsledku úrazu.

Niektoré poisťovne môžu poskytovať aj vyplatenie bonusu za použitie bezpečnostného pásu v prípade úrazu s následkom smrti alebo s následkom čiastočnej trvalej invalidity. 

Prehľad poistných balíkov a výšky limitov poistného krytia

Poistný balík Trvalé následky Smrť úrazom Denné odškodné Zlomeniny a popáleniny
Variant X 70 000 € 70 000 € 35 € 3 500 €
Variant A 35 000 € 35 000 € 20 € 2 000 €
Variant B 25 000 € 25 000 € 15 € 1 500 €
Variant C 20 000 € 20 000 € 10 € 1 000 €
Variant D 15 000 € 15 000 € 8 € 800 €

Poznámka: Výšky poistného krytia sú pri jednotlivých rizikách uvedené na osobu. Maximálne je vo vozidle krytý taký počet osôb, ktorý je uvedený v TP (počet miest na sedenie).

Úrazové poistenie osôb vo vozidle sa oplatí!

Hlavnými výhodami úrazového poistenia sedadiel sú:

 • možno si ho uzatvoriť samostatne alebo ako pripoistenie k PZP či havarijnému poisteniu
 • uzatvára sa na dobu určitú (1 rok) odo dňa nasledujúceho po zaplatení poistného
 • poistenie sa dá automaticky predĺžiť na ďalší rok zaplatením poistného
 • predstavuje najlepší pomer medzi výškou poistnej sumy a cenou poistenia
 • poistné plnenie poskytuje aj za ľahšie úrazy a pokrýva geografické územie Európy

Kde si možno poistenie autosedadiel uzatvoriť?

V súčasnosti poskytuje tento druh poistenia väčšina poisťovní. Niektoré ho poskytujú ako samostatný produkt, iné ako pripoistenie, a to buď v rámci povinného zmluvného poistenia alebo havarijného poistenia.

Poisťovne ponúkajúce poistenie sedadiel ako samostatný produkt:

 • Colonnade Insurance S.A. – ako komplet online produkt
 • Wüstenrot poisťovňa

Poisťovne poskytujúce úrazové poistenie sedadiel ako pripoistenie:

 • AXA pojišťovna
 • Generali Poisťovňa
 • Groupama poisťovňa
 • KOMUNÁLNA poisťovňa
 • KOOPERATIVA poisťovňa
 • Union poisťovňa
 • UNIQA poisťovňa
 • Wüstenrot poisťovňa

Chcem výhodne chrániť posádku svojho vozidla!