Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa


Logo - Európska cestovná poisťovňa

O poisťovni Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa

Rakúska poisťovacia spoločnosť Europäische Reiseversicherung AG vznikla v roku 1907. Je členom European Travel Insurance Group (ETIG) – najväčšej siete špecializovaných cestovných poisťovní v Európe. Na slovenskom poistnom trhu je známa ako Európska cestovná poisťovňa od roku 2006.V decembri 2014 sa stala poisťovňa organizačnou zložkou poisťovne Generali a jej názov sa zmenil na Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa.

Európska cestovná poisťovňa sa zameriava na 5 kľúčových pilierov – poistenie klientov cestujúcich do zahraničia (outgoing), komplexné poistenie zamestnancov voči cestovným rizikám (CTI) na služobných cestách, poistenie pre prípad úpadku cestovných kancelárií a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú organizátorom cesty alebo zájazdu, cestovné poistenie pre návštevníkov Slovenska (incoming) a cestovné poistenie na bankových platobných kartách a ročné produkty pre jednotlivcov a rodiny na turistické cesty.

Pri riešení krízových udalostí spolupracuje Európska cestovná poisťovňa s partnerskou spoločnosťou Europ Assistance. Služby spoločnosti Europ Assistance sú pre klientov dostupné 24 hodín denne po celom svete a poskytujú možnosť telefonickej komunikácie v materskom alebo klientovi zrozumiteľnom jazyku.


Kontaktné informácie Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa

Úplný názov spoločnosti
Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa
Sídlo spoločnosti
Lamačská cesta 3 / A
841 04 Bratislava
IČO
35 709 332
Obchodný register
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Sa, o, vložka č.: 1325/B

Zákaznícky servis
(+421) 2 5441 7704
Fax
(+421) 2 5441 0174
Hlásenie škôd
(+421) 2 5441 7711 (12)
Asistenčná služba
(+421) 2 5441 7711 (12)
Web stránky
Sociálne siete
Banka
Všeobecná úverová banka a.s.
IBAN
SK3502000000000048134112

Aktuality - Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa

Netfinancie.sk sa predstavia aj na SIBAF forum 2016