pon-pia: 08:00-17:00

Európska cestovná poisťovňa - Cestovné poistenie


Logo - Európska cestovná poisťovňa

Európska cestovná poisťovňa ako špecializovaná poisťovňa poskytuje rozsiahlu paletu produktov cestovného poistenia so širokým spektrom krytia rôznorodých zahraničných ciest či už pre súkromné alebo služobné účely. Sú teda určené pre jednotlivé cesty za oddychom, pre opakované výjazdy za oddychom alebo prácou, pre študentov na štúdium v zahraničí, deti v detských táboroch ako aj cudzincov prichádzajúcich do SR. Územná platnosť cestovného poistenia je voliteľná medzi oblasťou „Európy“ (všetky štáty Európy v geografickom zmysle a všetky štáty i ostrovy v oblasti Stredozemného mora + Madeira, Jordánsko a Kanárske ostrovy) a oblasťou „svet“ (všetky krajiny sveta).

Krátkodobé cestovné poistenie

V produkte krátkodobého cestovného poistenia si klient môže zvoliť nasledovné balíky:

Balík cestovného poistenia EURO

Tento balík zahŕňa nasledovné poistné krytie a poistné sumy:

Poistenie liečebných nákladov

Poskytuje v zahraničí poistné krytie až do výšky 200 000 €. Základnými zložkami sú:

 • ambulantné ošetrenie (vrátane stomatologických zákrokov, ak ide o akútny stav, nie však z dôvodu zanedbaného stavu alebo nedokončenej liečby),
 • hospitalizácia, prevoz do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia (prípadne preloženie), prevoz liekov, prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia,
 • prevoz do vlasti podľa rozhodnutia lekára (vrátane ambulantného lietadla), návštevu chorého pri pobyte dlhšom ako 5 dní, návrat spolupoistenej osoby do vlasti , dopravu detí do vlasti, repatriáciu v prípade smrti do vlasti.

Náklady na ambulantné ošetrenie do výšky 100 € si poistený hradí sám (budú poisťovňou preplatené po predložení dokladov o zaplatení).
Poistné plnenie pri akútnych stavoch chronických alebo existujúcich ochorení je maximálne do výšky 20 000 €.

Záchranné akcie horskej služby

Táto zložka poistenia pokrýva prípadnú náhradu nákladov na pátranie a záchranu v zahraničí (do limitu 7 000 €)

Asistenčné služby

Pre klientov sú k dispozícii 24 hodín denne 7dní v týždni. Súčasťou týchto služieb je zdarma napr.:

 • predcestovná asistencia (informačné služby klientom)
 • vyhľadanie zdravotníckeho zariadenia v prípade potreby
 • zabezpečenie lekárskeho ošetrenia a lekárskej starostlivosti vrátane úhrady nákladov
 • starostlivosť o kontrolu priebehu hospitalizácie
 • zorganizovanie cesty a pobytu pre opatrovníka
 • zaistenie repatriácie klienta naspäť do Slovenskej republiky
 • zabezpečenie prepravy telesných pozostatkov a vybavenie pohrebnej dokumentácie
 • pomoc pri získaní liečiv, ak nie sú v danej krajine k dispozícií a ak sú nevyhnutné

Balík cestovného poistenia EURO Plus

Je to balík EURO, ktorý obsahuje navyše:

Úrazové poistenie

Finančná kompenzácia v prípade trvalých následkov úrazu od 50 % (do sumy 34 000 €).

Zodpovednosť za škodu

Poisťovňa za poisteného uhradí prípadné škody na majetku alebo zdraví iných osôb (do limitu 200 000 €).

Poistenie batožiny

Jedná sa o poškodenie, zničenie, odcudzenie a stratu batožiny (1 000 € pre jednotlivca, 2 000 € pre rodinu); náhradu cenných vecí (napr. šperky, hodinky, kožušiny, technické zariadenia, športové náradie, ...) do 1/3 poistnej sumy; poistenie poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia dokladov – náklady na zaobstaranie náhradných dokladov (400 € pre jednotlivca, 800 € pre rodinu); pomoc a preddavok pri krádeži, lúpeži alebo strate platobných prostriedkov (350 € pre jednotlivca, 700 € pre rodinu); nutné nákupy pri oneskorenom dodaní batožiny (200 € pre jednotlivca, 400 € pre rodinu)

Špeciálne asistenčné služby

Okrem základných asistenčných služieb má klient naviac k dispozícii:

 • preddavok pre advokáta / kauciu do 3 400 €,
 • pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou,
 • pomoc pri zabezpečení právnej pomoci (tlmočníka)

Doplňujúce informácie pre cestovné postenie

Poistenie je možné uzatvoriť maximálne až na 11 mesiacov. Osoby staršie ako 70 rokov sú taktiež poistiteľné - vrátane krytia akútnych stavov existujúcich alebo chronických ochorení. Osoby do 18 rokov (deti) sú zvýhodnené lacnejšou sadzbou poistného

Rekreačné športy (vrátane rekreačného lyžovania, snowboardingu, potápania alebo horolezectva do 5 000 m n.m.) sú zahrnuté v základnom poistení bez nutnosti pripoistenia. Poistením nie sú kryté účasti na krajských, regionálnych a medzinárodných športových súťažiach, taktiež poistné udalosti v dôsledku vykonávania extrémnych športov alebo v súvislosti s mimoriadne nebezpečnou činnosťou. Nie je možné dojednať ani poistenie pre osoby vykonávajúce v zahraničí pracovne podmienenú manuálnu činnosť.

Aké výhody má cestovné poistenie od Európskej cestovnej poisťovne?

 • možnosť výberu vhodného poistného balíka podľa potrieb klienta
 • zvýhodnená rodinná poistka až pre 7 osôb – maximálne 2 dospelé osoby plus maximálne 5 detí (do 18 rokov)
 • zvýhodnené poistné pre skupinu nad 15 ľudí
 • zdarma rozsiahle asistenčné služby
 • poistenie aj pre klientov, ktorí budú v zahraničí pracovať (práca nemanuálneho charakteru)


Aktuality - Európska cestovná poisťovňa

záber hotela

Cestovateľský manuál: Ako si vybrať ubytovanie na dovolenku?

13.06.2024 | Autor: Lívia Ovcarčíková

Jedným z najdôležitejších krokov pri plánovaní každého výletu či dovolenky je výber správneho ubytovania. Práve to totiž dokáže výrazne ovplyvniť vašu spokojnosť, a teda aj celkový dojem z dovolenky. Našťastie, ubytovacích možností je skutočne veľa a môžete si vybrať čokoľvek od dobrodružného kempovania až po luxusný hotel.

lavína v horách

Lavínové nebezpečenstvo: ako sa vyhnúť problémom v horách počas zimy

07.02.2024 | Autor: Eva Majerská

Celoročný pohyb na čerstvom vzduchu v horách je pre mnohých ako pozitívna droga, občas však poriadne nebezpečná. Najmä ak preceníte svoje možnosti – to platí kedykoľvek, počas lavínového obdobia obzvlášť. Vychutnať si mrazivý vzduch a čerstvý sneh môžete aj bezpečne a bez rizika. Poradíme vám, ako sa pripraviť na nebezpečenstvo lavín a ako postupovať v bezprostrednom ohrození.

predaj jedla na ulici

Strava v zahraničí: viete, čo jete? Rady, ako sa vyhnúť tráviacim problémom v exotike

19.01.2024 | Autor: Eva Majerská

Cestovanie milujeme a práve exotické krajiny sú obrovským lákadlom. Spoznať inú kultúru, celkom nové prostredie a aj lokálnu kuchyňu patrí do zoznamu želaní. Predtým, ako sa však s chuťou pustíte do lákavého jedla s neznámym názvom zo streetfoodu, overte si, či neobsahuje alergény alebo ťažko stráviteľné ingrediencie. A najmä pozor na čerstvosť potravín!