Porovnajte si ceny PZP pre rok 2017


Auto – povinné zmluvné poistenie

Porovnajte si ceny pre povinné zmluvné poistenie,vyberte si PZP, ktoré vám najviac vyhovujea uzatvorte si zmluvu do 5 minút!


Porovnajte si u nás povinné zmluvné poistenie a my vám garantujeme:

Človek s megafónom - výhody poistenia online
nestranné porovnanie poistenia - neuprednostňujeme žiadnu poisťovňu a produkty
najnižšie ceny na trhu - naše ceny obsahujú všetky aktuálne zľavy a bonusy
platby priamo poisťovni - poistné neuhrádzate nám, ale priamo na účet poisťovne
kvalitné služby - poistenie je možné uzatvoriť osobne, telefonicky aj online
bezplatné poradenstvo - o klientov sa staráme počas celej ich poistnej doby

Aktuality z poistenia

Budeme platiť mýto aj pri osobných autách?

Na slovenskom poistnom trhu je nový hráč

Novinky a zmeny prijaté pre rok 2017

Povinné zmluvné poistenie a jeho porovnanie

PZP jednoducho, rýchlo a lacno

Porovnanie cien pre povinné zmluvné poistenie Vám ušetrí nielen peniaze ale aj Váš drahocenný čas. Jednoducho a rýchlo sa na jednom mieste dozviete ceny i rozsah služieb (limity, krytie, asistenčné služby) povinného zmluvného poistenia jednotlivých poisťovní. Potom si ľahko vyberiete pre Vás najvýhodnejšiu ponuku a uzavriete si povinné zmluvné poistenie online. Nemusíte nikam chodiť. Na váš e-mail vám totiž pošleme poistnú zmluvu, bielu a zelenú kartu, ktoré si stačí už len vytlačiť.

Kvalifikované poradenstvo

Na stránkach ponúkame nielen množstvo cenných informácií o PZP, ale aj odbornú poradňu. Ak predsa nenájdete odpoveď na Vaše otázky, využite bezplatné služby spätného volania a náš odborný poisťovací poradca sa Vám bude venovať v čase, ktorý si sám zvolíte!

Poistenie na stránkach Netfinancie.sk

Povinné zmluvné poistenie a zľavy

Vďaka dlhodobej spolupráci s poisťovňami sme Vám schopní ponúknuť výrazne výhodnejšie ceny PZP aj havarijného poistenia. Vždy počítame so všetkými aktuálne dostupnými zľavami, bonusmi a výhodami.

Bezpečnosť predovšetkým

Dôraz kladieme na bezpečnosť a súkromie Vašich osobných dát. Všetky prenosy dát, predovšetkým uzatvorenie poistenia, sú zabezpečené SSL certifikátom GeoTrust od medzinárodnej spoločnosti GeoTrust, Inc.

viac na... Internetová bezpečnosť

Porovnanie cien poistenia

Pred uzatvorením povinného zmluvného poistenia alebo havarijného poistenia sa vždy dozviete presnú cenu poistenia. Cena vo výpočte a v porovnaní ponúk je konečná a nie je iným spôsobom bez Vášho vedomia navyšovaná.

Sadzby PZP

Ceny povinného zmluvného poistenia sú na stránke Netfinancie vždy aktuálne a nové sadzby sú zverejňované vždy s predstihom. Sadzby povinného zmluvného poistenia môžete teda porovnať aj dopredu.

Povinné zmluvné poistenie cez internet

Ponúkame povinné zmluvné poistenie online cez internet. Na našich stránkach urobíte porovnanie, vyberiete si jednu z ponúk poistenia a uzavriete zmluvu online.

Zmluvu povinného zmluvného poistenia vám zašleme elektronicky na váš e-mail. Spolu so zmluvou vám bude doručená aj dočasná biela a zelená karta, ktoré sú právoplatnými dokladmi do vtedy, kým vám poisťovňa nepošle trvalé karty.

V e-maile vám spolu s dokumentmi zašleme aj platobné údaje, takže môžete poistenie uhradiť okamžite a bez čakania.

viac na... ako uzatvoriť povinné zmluvné poistenie online

Definícia povinného zmluvného poistenia

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu (PZP) je stanovené Zákonom č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov, ako aj ďalšími zákonmi a vyhláškami. Vodič ktorý zapríčiní dopravnú nehodu prevádzkou motorového vozidla, nesie zodpovednosť za všetky vzniknuté škody a je takisto povinný poškodeným tretím stranám tieto škody nahradiť. Uzatvorením tohto povinného zmluvného poistenia je zodpovednosť za finančné vyrovnanie vzniknutej škody prenesená z poisteného na vybratú poisťovňu. Zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je povinný uzatvoriť si každý držiteľ vozidla pri jeho nadobudnutí, a to najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla.

Ako získať najlacnejšie PZP na trhu?

Nie je nič jednoduchšie. Porovnávacia kalkulačka vie jednoducho na základe údajov o držiteľovi a vozidle zoradiť jednotlivé ponuky PZP všetkých poisťovní. Klient tak vie získať najlacnejšie PZP na svoje motorové vozidlo v priebehu niekoľkých minút. Všetko jednoducho, rýchlo a pohodlne online.


Zodpovednosť za spôsobenú škodu

Nutnosť vzniku takéhoto poistenia a povinnosť uzatvoriť si ho je daná právnym nárokom poškodených osôb na úhradu vzniknutých škôd na zdraví a živote osôb, ako aj na majetku občanov. Vzhľadom na rastúcu životnú úroveň má výška škôd tendenciu výrazného rastu a náhrada spôsobených škôd obvykle presahuje finančné možnosti zodpovednej osoby. Zákon preto uložil povinnosť uzavrieť si povinné zmluvné poistenie ako spoločenský záujem a nutnosť primerane peňažne odškodniť poškodených účastníkov dopravných nehôd.

Uzatvorenie povinného zmluvného poistenia

Držiteľ vozidla – fyzická osoba, podnikajúca fyzická osoba alebo právnická osoba – ktorý chce používať akékoľvek motorové vozidlo na cestách, ktorého sa povinné zmluvné poistenie týka, musí mať uzatvorené zákonné poistenie v poisťovni, ktorá má toto poistenie vo svojom portfóliu. Zmluvné poistenie nemôže ponúkať každá poisťovňa, len tá, ktorá má licenciu na poskytovanie PZP. Poisťovne, ktoré majú platnú licenciu na povinné zmluvné poistenie a môžu predávať zákonné poistenie vozidiel, sú združené v Slovenskej kancelárii poisťovateľov (SKP), ktorá bola tiež zriadená spomínaným zákonom. Patria medzi ne poisťovne: Allianz - Slovenská poisťovňa, ČSOB poisťovňa, Generali Slovensko poisťovňa, Groupama Poisťovňa, Komunálna poisťovňa, Kooperativa poisťovňa, Union poisťovňa, Uniqa poisťovňa a Wüstenrot poisťovňa.

Ako si najvýhodnejšie uzatvoríte PZP?

Najvýhodnejším spôsobom, ako získať toto poistenie ešte aj najlacnejšie, je pzp porovnanie od Netfinancie.sk. Preto neváhajte a využite porovnávaciu kalkulačku a uzatvorte si svoje PZP online.


Poistné krytie zmluvného poistenia

Poistná zmluva pre zmluvné poistenie zodpovednosti ochraňuje každého vodiča motorového vozidla, ktorý riadil vozidlo v čase dopravnej nehody a je zodpovedný za škody spôsobené prevádzkou tohto vozidla.

Podľa podmienok zákona a zmluvy povinného zmluvného poistenia uhradí príslušná poisťovňa, ktorej poistníkom je škodca, poškodenému občanovi alebo firme namiesto vodiča:
- finančné nároky za poškodenie zdravia ako aj náklady pre prípad úmrtia poškodeného
- škody, ktoré vznikli poškodením, zničením a odcudzením alebo stratou vecí vo vlastníctve poškodeného
- náklady spojené s právnym zastúpením vodiča
- prípadnú stratu na ušlom zisku poškodeného

Poistenie áut a náhrada škody

Viete, čo robiť v prípade dopravnej nehody? Kto Vám alebo ďalšiemu účastníkovi nahradí škodu?
- Ak nemáte uzatvorené poistenie áut, nikto.
- Ak poistenie áut uzatvorené máte, záleží len na tom, či iba PZP alebo aj havarijné poistenie.
Havarijné poistenie Vám totiž nahradí škody aj na Vašom vozidle, PZP hradí škodu iba poškodenej osobe ako náhradu škody za Vás. Preto neváhajte a získajte najvýhodnejšie poistenie áut online!


Osoba uzatvárajúca povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) má povinnosť uzavrieť každý držiteľ tuzemského motorového vozidla, zapísaný v Osvedčení o evidencii vozidla (bývalý technický preukaz). Ak je na vozidlo uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy (lízingová zmluva), povinnosť uzavrieť zákonné poistenie má nájomca. V prípade cudzozemských vozidiel má povinnosť povinné PZP uzavrieť vodič. Pri evidovaní motorového vozidla na dopravných inšpektorátoch požaduje polícia, aby držiteľ vozidla predložil platnú zmluvu na povinné zmluvné poistenie, prípadne aj potvrdenie o poistení zodpovednosti, tzv. biela karta. Polícia nemôže kontrolovať zaplatenie poistnej zmluvy PZP, len platnosť uzatvorenia zmluvy na zákonné poistenie.

Ktoré vozidlá je potrebné poistiť?

V zmysle zákona sa musia poistiť všetky vozidlá s evidenčným číslom a niektoré špeciálne vozidlá bez evidenčného čísla, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách. Takisto aj poľnohospodárske a stavebné alebo špeciálne stroje musia mať uzavreté povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, nazývané niekedy aj zákonné poistenie.

Postih za neuzatvorenie povinného zmluvného poistenia motorového vozidla

Prevádzka motorového vozidla bez platnej zmluvy PZP je priestupok, nakoľko je porušená zákonom stanovená povinnosť. Príslušnými správnymi orgánmi môže byť v tomto prípade uložená finančná pokuta až do výšky 3 320 € (minimálna výška je 16,60 €). Ak držiteľ vozidla zaviní dopravnú nehodu a nemá zákonné poistenie, poškodeného odškodní Slovenská kancelária poisťovateľov z tzv. Garančného fondu. Táto ale bude vymáhať vyplatenú finančnú náhradu v plnej výške a pokutu od škodcu, obvykle aj súdnou cestou. SKP takisto spolupracuje s príslušným správnym a policajným orgánom, pri poskytovaní informácie o vozidlách a ich držiteľoch s cieľom zistenia tých držiteľov vozidiel, ktorí mali povinnosť si uzatvoriť povinné zmluvné poistenie a neučinili tak.

Výška finančného plnenia poisťovne

Maximálna výška finančnej náhrady závisí od limitu poistného krytia, ktorý je uvedený v poistnej zmluve. Poistné krytie je obvykle minimálne 2,5 mil. € / 0,7 mil. €, niektoré poisťovne majú aj produkty PZP s vyšším krytím. Prvý limit predstavuje finančný limit pri škode na zdraví a nákladov pri usmrtení bez ohľadu na počet poškodených, druhý limit je výška náhrady majetkových škôd a ušlého zisku vyplatených všetkým poškodeným z jednej poistnej udalosti. Zvýšený limit krytia na zákonné poistenie odporúčame najmä pre tie vozidlá, ktoré jazdia veľmi často do zahraničia.


Biela karta a Zelená karta

Karty vydáva príslušná poisťovňa a predstavujú potvrdenie uzavretia poistnej zmluvy PZP. Biela karta je potvrdenie, ktoré sa vydáva pre územie SR. Vodič je povinný preukázať sa týmto potvrdením zodpovednosti pri kontrole príslušným policajným orgánom, alebo pri dopravnej nehode ostatným účastníkom nehody. Zelená karta je medzinárodný doklad o poistení; vodič ním preukazuje v cudzine, že má zákonné poistenie vozidla. Je akceptovaný na území štátov, ktoré sú v potvrdení vyznačené. Ak cestujete na územie štátu, s ktorým nemá Slovenská republika dohodu o zelenej karte, môžete si uzavrieť na území takéhoto štátu tzv. hraničné poistenie.

Asistenčná karta

Asistenčná karta je doklad vydaný poisťovňou, ktorý je súčasťou zmluvy na povinné zmluvné poistenie. Oprávňuje na využívanie asistenčných služieb vybranej poisťovne. Služby sú poskytované prostredníctvom zmluvných spoločností poisťovne. Rozsah služieb pre povinné zmluvné poistenie je u jednotlivých poisťovní odlišný a je spresnený v zmluvných podmienkach, ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy na povinné zmluvné poistenie.

Asistenčná kartička obsahuje aj potrebné kontakty na poisťovací ústav a jeho partnerov v zahraničí, príp. aj návod, čo robiť v prípade nehody.


Uplatňovanie bonusu za bezškodový priebeh

Bonus za bezškodový priebeh je špeciálnou zľavou ceny poistenia PZP pre vodiča za jazdu bez zavinenej nehody v predchádzajúcom období. Na bonus nie je právny nárok. Pre jeho priznanie musí držiteľ vozidla obvykle doložiť potvrdenie o svojom doterajšom (bez)škodovom priebehu zákonného poistenia od predchádzajúcich poisťovní. Potvrdenie môže byť vydané aj na iné vozidlo, môže sa ale uplatniť len jeden krát. V poslednom období niektoré poisťovne upúšťajú od potreby predkladania potvrdenia od predchádzajúcej poisťovne a nahradili ho písomným čestným prehlásením klienta o (bez)škodovom priebehu, ktoré je obvykle súčasťou zmluvy na povinné zmluvné poistenie alebo samostatným prehlásením.

Platnosť povinného zmluvného poistenia

Povinné zmluvné poistenie je platné od dátumu, prípadne hodiny, začiatku poistenia, ktorý poistník (držiteľ, vlastník vozidla) uvedie v zmluve PZP. Poistná zmluva na zákonné poistenie sa obvykle uzatvára na dobu neurčitú, pričom prvé poistné obdobie je jeden tzv. technický rok. Zmluva je teda minimálne platná napr. od 28. júla 2016 do 27. júla 2017. Ak sa zmluva PZP uzatvára na dobu neurčitú a nie je počas v tohto obdobia právoplatne vypovedaná, predlžuje sa automaticky o ďalšie poistné obdobie, teda ďalší technický rok – v našom príklade do 27. júla 2018.

Výpoveď poistnej zmluvy

Výpoveď PZP sa striktne riadi ustanoveniami Zákona o povinnom zmluvnom poistení a Občianskeho zákonníka. Povinné zmluvné poistenie je možné vypovedať písomne, pričom výpoveď musí byť doručená poisťovni najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia, ktorým je technický alebo kalendárny rok. Zákonné poistenie de facto nemôže zaniknúť nezaplatením poistného. V zmysle zákona síce poistná zmluva PZP je ukončená výpoveďou zo strany poisťovne pre neplatenie poistného, avšak poistník je zo zákona povinný uzatvoriť si novú poistnú zmluvu na povinné zmluvné poistenie v tej istej poisťovni minimálne na zostávajúcu časť poistného obdobia. Povinnosť doplatiť nezaplatené poistné z predchádzajúcej zmluvy pritom zostáva. Ak si poistník medzitým uzatvoril povinné zmluvné poistenie u iného poisťovateľa, takéto poistenie je neplatné; vo väčšine prípadov za takéto porušenie zmluvy PZP a poistných podmienok hrozí poistníkovi pokuta.

Čo možno neviete o povinnom zmluvnom poistení?

Má vaše vozidlo platné povinné zmluvné poistenie?

Vozidlo s pridelenou registračnou značkou musí mať zjednané platné povinné zmluvné poistenie. Ak si vlastník, spoločník alebo držiteľ vozidla nesplní túto povinnosť, v trestnom konaní môže od obvodného úradu dostať pokutu až do výšky 3 320 € (minimálna výška pokuty je 16,60 €). Vozidlá, ktoré nemajú povinné zmluvné poistenie nahlasuje obvodným úradom Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP). Väčšie problémy môžu nastať v prípade, ak nepoistené vozidlo spôsobí nehodu.

Poradíme vám?Mgr. Vladimír Cvik
a odborný tím poradcov