pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Povinné zmluvné poistenie online

Vypočítajte si cenu PZP a získajte najlacnejšie poistenie.
Naša kalkulačka vám porovná ceny až 11 poisťovní
a pomôže vám uzatvoriť si poistenie online.

Auto – povinné zmluvné poistenie
Škoda Fabia
bežná cena
87 €
najnižšia
74 €
Citroën C3
bežná cena
94 €
najnižšia
75 €
BMW X5
bežná cena
190 €
najnižšia
 149 €

Porovnajte si povinné zmluvné poistenie u nás

Človek s megafónom - výhody poistenia online
Nestranné porovnanie poistenia: neuprednostňujeme žiadnu poisťovňu a produkty.
Najnižšie ceny na trhu: naše ceny obsahujú všetky aktuálne zľavy a bonusy.
Platby priamo poisťovni: poistné neuhrádzate nám, ale priamo na účet poisťovne.
Kvalifikované služby: poistenie je možné uzatvoriť osobne, telefonicky aj online.
Odborné poradenstvo: o klientov sa staráme počas celej ich poistnej doby.

Všetky dôležité informácie o PZP na jednom mieste

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu (PZP) je stanovené Zákonom č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov, ako aj ďalšími zákonmi a vyhláškami. Vodič, ktorý zapríčiní dopravnú nehodu prevádzkou motorového vozidla, nesie zodpovednosť za všetky vzniknuté škody a je takisto povinný poškodeným tretím stranám tieto škody nahradiť. Uzatvorením tohto povinného zmluvného poistenia je zodpovednosť za finančné vyrovnanie vzniknutej škody prenesená z poisteného na vybranú poisťovňu. Zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je povinný uzatvoriť si každý držiteľ vozidla pri jeho nadobudnutí, a to najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla.

Platnosť povinného zmluvného poistenia

Povinné zmluvné poistenie je platné od dátumu, prípadne hodiny, začiatku poistenia, ktorý poistník (držiteľ, vlastník vozidla) uvedie v zmluve PZP. Poistná zmluva na zákonné poistenie sa obvykle uzatvára na dobu neurčitú, pričom prvé poistné obdobie je jeden tzv. technický rok. Zmluva je teda minimálne platná napr. od 28. júla 2020 do 27. júla 2021. Ak sa zmluva PZP uzatvára na dobu neurčitú a nie je počas tohto obdobia právoplatne vypovedaná, predlžuje sa automaticky o ďalšie poistné obdobie, teda ďalší technický rok – v našom príklade do 27. júla 2022.

Zákonné poistenie a zodpovednosť za spôsobenú škodu

Nutnosť vzniku takéhoto poistenia a povinnosť uzatvoriť si ho je daná právnym nárokom poškodených osôb na úhradu vzniknutých škôd na zdraví a živote osôb, ako aj na majetku občanov. Vzhľadom na rastúcu životnú úroveň má výška škôd tendenciu výrazného rastu a náhrada spôsobených škôd obvykle presahuje finančné možnosti zodpovednej osoby. Zákon preto uložil povinnosť uzavrieť si povinné zmluvné poistenie ako spoločenský záujem a nutnosť primerane peňažne odškodniť poškodených účastníkov dopravných nehôd.

Výška finančného plnenia poisťovne

Maximálna výška finančnej náhrady závisí od limitu poistného krytia, ktorý je uvedený v poistnej zmluve. Poistné krytie je obvykle minimálne 5,24 mil. € / 1,05 mil. €, niektoré poisťovne majú aj produkty PZP s vyšším krytím. Prvý limit predstavuje finančný limit pri škode na zdraví a nákladov pri usmrtení bez ohľadu na počet poškodených, druhý limit je výška náhrady majetkových škôd a ušlého zisku vyplatených všetkým poškodeným z jednej poistnej udalosti. Zvýšený limit krytia na zákonné poistenie odporúčame najmä pre tie vozidlá, ktoré jazdia veľmi často do zahraničia.

Najčastejšie otázky k povinnému zmluvnému poisteniu

Kto je povinný uzatvoriť povinné zmluvné poistenie?

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) má povinnosť uzavrieť každý držiteľ tuzemského motorového vozidla, zapísaný v Osvedčení o evidencii vozidla (bývalý technický preukaz). Ak je na vozidlo uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy (lízingová zmluva), povinnosť uzavrieť zákonné poistenie má nájomca. V prípade cudzozemských vozidiel má povinnosť povinné PZP uzavrieť vodič. Pri evidovaní motorového vozidla na dopravných inšpektorátoch požaduje polícia, aby držiteľ vozidla predložil platnú zmluvu na povinné zmluvné poistenie, prípadne aj potvrdenie o poistení zodpovednosti, tzv. zelenú kartu. Polícia nemôže kontrolovať zaplatenie poistnej zmluvy PZP, len platnosť uzatvorenia zmluvy na zákonné poistenie.

Ktoré vozidlá je potrebné zákonne poistiť?

V zmysle zákona sa musia poistiť všetky vozidlá s evidenčným číslom a niektoré špeciálne vozidlá bez evidenčného čísla, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách. Takisto aj poľnohospodárske a stavebné alebo špeciálne stroje musia mať uzavreté povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, nazývané niekedy aj zákonné poistenie.

Kde poistiť auto a uzatvoriť povinné zmluvné poistenie?

Držiteľ vozidla – fyzická osoba, podnikajúca fyzická osoba alebo právnická osoba – ktorý chce používať akékoľvek motorové vozidlo na cestách, ktorého sa povinné zmluvné poistenie týka, musí mať uzatvorené zákonné poistenie v poisťovni, ktorá má toto poistenie vo svojom portfóliu. Zmluvné poistenie nemôže ponúkať každá poisťovňa, len tá, ktorá má licenciu na poskytovanie PZP. Poisťovne, ktoré majú platnú licenciu na povinné zmluvné poistenie a môžu predávať zákonné poistenie vozidiel, sú združené v Slovenskej kancelárii poisťovateľov (SKP), ktorá bola tiež zriadená spomínaným zákonom. Patria medzi ne poisťovne: Allianz - Slovenská poisťovňa, AXA pojišťovna, ČSOB poisťovňa, Generali Poisťovňa, vrátane jej odštepného závodu Genertel, Groupama poisťovňa, Komunálna poisťovňa, Kooperativa poisťovňa, Union poisťovňa, Uniqa poisťovňa a Wüstenrot poisťovňa.

Aký postih hrozí za neuzatvorenie povinného zmluvného poistenia?

Prevádzka motorového vozidla bez platnej zmluvy PZP je priestupok, nakoľko je porušená zákonom stanovená povinnosť. Príslušnými správnymi orgánmi môže byť v tomto prípade uložená finančná pokuta až do výšky 3 320 € (minimálna výška je 16,60 €). Ak držiteľ vozidla zaviní dopravnú nehodu a nemá zákonné poistenie, poškodeného odškodní Slovenská kancelária poisťovateľov, ktorá na to použije tzv. Garančný fond. Táto ale bude vymáhať vyplatenú finančnú náhradu v plnej výške a pokutu od škodcu, obvykle aj súdnou cestou. SKP, ktorá prevádzkuje Garančný fond, takisto spolupracuje s príslušným správnym a policajným orgánom, pri poskytovaní informácie o vozidlách a ich držiteľoch s cieľom zistenia tých držiteľov vozidiel, ktorí mali povinnosť si uzatvoriť povinné zmluvné poistenie a neučinili tak.

Má vaše vozidlo platné povinné zmluvné poistenie?

Vozidlo s pridelenou registračnou značkou musí mať zjednané platné povinné zmluvné poistenie. PZP je platné až uhradením poistného, preto je vždy potrebné sledovať dátum jeho splatnosti. Ak poistné nebolo uhradené včas alebo vôbec, prípadne uhradené bolo, no poisťovňa neeviduje danú platbu, je potrebné dodržať konkrétny postup. Ak si vlastník, spoločník alebo držiteľ vozidla nesplní povinnosť uzatvoriť PZP, v trestnom konaní môže od obvodného úradu dostať pokutu až do výšky 3 320 €. Vozidlá, ktoré nemajú povinné zmluvné poistenie, nahlasuje obvodným úradom Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP). Väčšie problémy môžu nastať v prípade, ak nepoistené vozidlo spôsobí nehodu.

Ako získať najlacnejšie PZP na trhu?

Nenechávajte preto veci na náhodu! Nie je nič jednoduchšie, ako si uzatvoriť zákonné poistenie auta. Porovnávacia kalkulačka vie jednoducho na základe údajov o držiteľovi a vozidle zoradiť jednotlivé ponuky PZP všetkých poisťovní.

Viete tak získať najlacnejšie PZP na svoje motorové vozidlo v priebehu niekoľkých minút. Jednoducho a pohodlne online.

Prečo si uzatvárať povinné zmluvné poistenie online?

PZP jednoducho, rýchlo a lacno

Porovnanie cien pre povinné zmluvné poistenie vám ušetrí nielen peniaze, ale aj váš drahocenný čas. Jednoducho a rýchlo sa na jednom mieste dozviete ceny i rozsah služieb (limity, krytie, asistenčné služby) povinného zmluvného poistenia jednotlivých poisťovní. Potom si ľahko vyberiete pre vás najvýhodnejšiu ponuku a uzavriete si povinné zmluvné poistenie online. Nemusíte nikam chodiť. Na e-mail dostanete poistnú zmluvu a zelenú kartu, ktoré si stačí už len vytlačiť.

Zelená karta

Túto kartu vydáva príslušná poisťovňa a predstavuje potvrdenie uzavretia poistnej zmluvy PZP. Vodič je povinný preukázať sa týmto potvrdením zodpovednosti pri kontrole príslušným policajným orgánom alebo pri dopravnej nehode ostatným účastníkom nehody. Zelená karta je potvrdenie, ktoré je platné na území Slovenska, a tiež v každom štáte, ktorý je zaradený do Systému zelenej karty. (Do 30.9.2019 sa ako potvrdenie o platnosti povinného zmluvného poistenia pre územie Slovenska vydávala biela karta.)

Asistenčná karta s dôležitými kontaktmi

Asistenčná karta je doklad vydaný poisťovňou, ktorý je súčasťou zmluvy na povinné zmluvné poistenie. Oprávňuje na využívanie asistenčných služieb vybranej poisťovne. Služby sú poskytované prostredníctvom zmluvných spoločností poisťovne. Rozsah služieb pre povinné zmluvné poistenie je u jednotlivých poisťovní odlišný a je spresnený v zmluvných podmienkach, ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy. Asistenčná kartička obsahuje aj potrebné kontakty na poisťovací ústav a jeho partnerov v zahraničí, príp. aj návod, čo robiť v prípade nehody.

Povinné zmluvné poistenie cez Netfinancie.sk

Širokej verejnosti ponúkame možnosť dojednať si povinné zmluvné poistenie online cez internet.

Postup je pritom maximálne jednoduchý:

  1. Na našich stránkach si urobíte porovnanie cien PZP, vyberiete si jednu z ponúk poistenia a uzavriete zmluvu online.
  2. Zmluvu povinného zmluvného poistenia vám zašleme elektronicky na váš e-mail. Spolu so zmluvou vám bude doručená aj dočasná zelená karta, ktorá je právoplatným dokladom do vtedy, kým vám poisťovňa nepošle trvalú kartu.
  3. V e-maile vám spolu s dokumentmi zašleme aj platobné údaje, takže môžete poistenie uhradiť okamžite a bez čakania.

Ak chcete vedieť viac, prečítajte si ako uzatvoriť povinné zmluvné poistenie online.

Porovnanie cien poistenia

Na základe vstupných údajov o vás a vašom vozidle sa dozviete presnú cenu poistenia zároveň vo všetkých poisťovniach. Cena vo výpočte a v porovnaní ponúk je konečná a nie je iným spôsobom bez vášho vedomia navyšovaná.

Vždy aktuálne sadzby PZP

Ceny povinného zmluvného poistenia sú na stránke Netfinancie vždy aktuálne k požadovanému dátumu začiatku poistenia. Ak poisťovňa mení sadzby povinného zmluvného poistenia, od daného dátumu ich nájdete zaktualizované aj v našej kalkulačke.

Povinné zmluvné poistenie a zľavy

Vďaka dlhodobej spolupráci s poisťovňami sme vám schopní ponúknuť výrazne výhodnejšie ceny PZP aj havarijného poistenia. Vždy počítame so všetkými aktuálne dostupnými zľavami, bonusmi a výhodami.

Bezpečnosť predovšetkým

Dôraz kladieme na bezpečnosť a súkromie vašich osobných dát. Všetky prenosy dát, predovšetkým uzatvorenie poistenia, sú zabezpečené SSL certifikátom GeoTrust od medzinárodnej spoločnosti GeoTrust, Inc. Viac sa o zabezpečení našej stránky dočítate v sekcii Certifikáty a oprávnenia.

Kvalifikované poradenstvo

Na našich stránkach ponúkame nielen množstvo cenných informácií o PZP, ale aj odbornú poradňu. Ak predsa nenájdete odpoveď na vaše otázky, môžete sa na nás obrátiť a radi vám pomôžeme. Komunikovať môžete prostredníctvom telefónu, e-mailu či FB stránky.

Čo možno neviete o povinnom zmluvnom poistení?

Vplyv škodovosti na cenu zákonného poistenia

V minulosti poisťovne uplatňovali pri stanovovaní výšky poistného tzv. bonus za bezškodový priebeh. Išlo o zľavu za obdobie, kedy držiteľ vozidla nespôsobil inému účastníkovi žiadnu škodu vyplatenú z jeho PZP. Niektoré poisťovne vyžadovali aj doloženie potvrdenia o nepretržitom období bez škody. Aktuálne je situácia trošku iná a poisťovne zaujíma počet škôd za isté obdobie. Niektorá poisťovňa potrebuje vedieť tento počet za posledné 4 roky, niektoré zaujíma obdobie 2 rokov a podobne. Na základe toho potom určujú rizikovosť vodiča a výšku poistného s možnou prirážkou. Vďaka rôznym online databázam si vedia poisťovne tento fakt do istej miery aj overiť, a to prostredníctvom rodného čísla. Môže sa tak stať, že ak vaše vyhlásenie o počte škôd nesedí s overením cez rodné číslo, online uzatvorenie poistnej zmluvy neprejde a systém vráti chybu. Poisťovne sa tak chránia a chcú docieliť správne určovanie ceny PZP.   

Poistné krytie zmluvného poistenia

Poistná zmluva pre zmluvné poistenie zodpovednosti ochraňuje každého vodiča motorového vozidla, ktorý riadil vozidlo v čase dopravnej nehody a je zodpovedný za škody spôsobené prevádzkou tohto vozidla.

Podľa podmienok zákona a zmluvy povinného zmluvného poistenia uhradí príslušná poisťovňa, ktorej poistníkom je škodca, poškodenému občanovi alebo firme namiesto vodiča:

  • finančné nároky za poškodenie zdravia, ako aj náklady pre prípad úmrtia poškodeného
  • škody, ktoré vznikli poškodením, zničením a odcudzením alebo stratou vecí vo vlastníctve poškodeného
  • náklady spojené s právnym zastúpením vodiča
  • prípadnú stratu na ušlom zisku poškodeného 

Poistenie áut a náhrada škody

Viete, čo robiť v prípade dopravnej nehody? Kto vám alebo ďalšiemu účastníkovi nahradí škodu? Ak nemáte uzatvorené poistenie auta, škodu za vás nikto nepreplatí. Ak poistenie uzatvorené máte, záleží len na tom, či iba PZP alebo aj havarijné poistenie. Havarijné poistenie vám totiž nahradí škody aj na vašom vozidle, PZP hradí škodu iba poškodenej osobe ako náhradu škody za vás. Preto neváhajte a získajte aj najvýhodnejšie havarijné poistenie vozidla!

Výpoveď poistnej zmluvy PZP

Výpoveď PZP sa striktne riadi ustanoveniami Zákona o povinnom zmluvnom poistení a Občianskeho zákonníka. Povinné zmluvné poistenie je možné vypovedať písomne, pričom výpoveď musí byť doručená poisťovni najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia, ktorým je technický alebo kalendárny rok. Zákonné poistenie sa kedysi nedalo zrušiť nezaplatením poistného. Automaticky bol totiž poistník nútený poistiť sa znova v tej istej poisťovni a doplatiť dlžnú sumu. V apríli 2015 však prišla zmena, o ktorej sa viac dočítate v našej aktualite a začal platiť iný postup pri nezaplatení poistného.

Ako si najvýhodnejšie uzatvoríte PZP?

Najvýhodnejším spôsobom, ako získať toto poistenie ešte aj najlacnejšie, je PZP porovnanie od Netfinancie.sk. Preto neváhajte a využite porovnávaciu kalkulačku a uzatvorte si svoje povinné zmluvné poistenie online.