Postup pri predaji vozidla

Postup zo strany predávajúceho

Číslo 1 – kúpno-predajná zmluva

1) Spíšte a uzatvorte kúpno-predajnú zmluvu

 • predaj vozidla odporúčame vždy realizovať na základe písomnej zmluvy, predídete viacerým problémom, ak by druhá strana podmienky nechcela dodržať. Výhodou je aj prítomnosť svedka pre nejaké prípadné ústne dohody či tvrdenia
 • vzory takejto zmluvy nájdete na našej stránke podľa typu účastníkov, konkrétne kúpnu zmluvu na vozidlo medzi fyzickými osobami, medzi právnickými osobamimedzi fyzickou a právnickou osobou
 • kúpno-predajná zmluva musí obsahovať všetky podstatné náležitosti, na ktorých sa obe strany dohodli, a ktoré si vyžaduje aj príslušný zákon, nezabudnite na stav vozidla, vrátane existujúcich vád,  inak je komplikované domôcť sa v budúcnosti práv pri reklamácii

TIP: Nie je to povinnosťou, ale odporúča sa úradne osvedčiť podpisy zmluvných strán.

Číslo 2 – odovzdanie vozidla a prijatie peňazí

2) Odovzdajte vozidlo a prevezmite kúpnu cenu

 • vozidlo je potrebné odovzdať so všetkými potrebnými súčasťami a výbavou, ktorá je uvedená v zmluve alebo inak dohodnutá
 • ohľadom odovzdania dokladov sa môžu zmluvné strany dohodnúť, keďže je nutné ešte doriešiť prepis na dopravnom inšpektoráte
 • pri platbe v hotovosti si pre istotu preverte prijímané peniaze (pri väčších hotovostiach sa totiž môžu objaviť aj nepravé bankovky), v prípade bezhotovostného prevodu sledujte dodržanie dátumu, ku ktorému mali byť peniaze prevedené

POZOR: Pri platbe v hotovosti platia navyše obmedzenia kvôli výške, a to 15 000 € pri fyzických osobách a 5 000 € pri právnických osobách alebo SZČO, vychádza to zo zákona č. 394/2012 Z.z., ktorý platí od 1.1.2013.

Číslo 3 – odhlásenie vozidla

3) Odhláste vozidlo na dopravnom inšpektoráte

 • pôvodný majiteľ odhlasuje vozidlo vždy na príslušnom orgáne Policajného zboru podľa trvalého bydliska (nový majiteľ sa pri prihlasovaní riadi rovnako príslušnosťou trvalého bydliska) - v závislosti od situácie ide o odhlásenie do iného okresu alebo prepis v okrese
 • z dôvodu množiacich sa prípadov odhlasovania vozidiel na fiktívnych ľudí, ktorí neboli novými majiteľmi áut, sa zaviedla povinnosť, aby bol pri odhlasovaní prítomný aj nový majiteľ alebo poskytol splnomocnenie
 • všetky podstatné informácie nájdete v postupe ako odhlásiť vozidlo z evidencie
Číslo 4 – výpoveď PZP

4) Vypovedajte zmluvu povinného zmluvného poistenia

 • po odhlásení vozidla musíte podať v poisťovni písomnú výpoveď
 • s jej vytvorením vám pomôže náš generátor výpovedí, kde si zvolíte dôvod „zmena držiteľa“ a vyplníte potrebné údaje, alebo si stiahnete vzor výpovede PZP a upravíte si ho
 • prílohou je v tomto prípade kópia technického preukazu so zaznačenou zmenou alebo kópia kúpno-predajnej zmluvy, na základe ktorých poisťovňa existujúce poistenie ukončí
 • súčasťou výpovede je aj žiadosť o vrátenie nespotrebovaného poistného, ktoré vám poisťovňa zašle po zrušení poistenia na zadaný účet, a pošle aj potvrdenie o škodovom priebehu

TIP: Ak máte uzatvorené na vozidlo aj havarijné poistenie, vypoviete ho rovnakým spôsobom na základe písomnej výpovede.

Postup zo strany kupujúceho

Číslo 1 – kúpno-predajná zmluva a zaplatenie

1) Prečítajte si zmluvu, potvrďte ju a zaplaťte kúpnu cenu

 • rovnaké odporúčania ako pre predávajúceho platia ohľadom kúpno-predajnej zmluvy aj pre kupujúceho
 • v prípade nejakých nejasností, príp. otázok je všetko potrebné konzultovať a žiadať o prípadnú opravu zmluvy
 • pred samotným podpisom zmluvy je bežnou praxou skúšobná jazda, ktorá by mala odhaliť prípadné nedostatky vozidla, na ktoré predávajúci neupozornil, prípadne konzultácia s privolaným mechanikom
Číslo 2 – uzatvorenie PZP

2) Uzatvorte si povinné zmluvné poistenie

 • pred samotným prihlásením vozidla si musíte uzatvoriť PZP vozidla už na svoje meno
 • vybrať si môžete zo širokej ponuky poisťovní a uzatvorenie vám zaberie len pár minút. Doklady vám prídu na e-mailovú adresu, takže nie je problém si poistenie uzatvoriť aj na poslednú chvíľu pred plánovaným prihlasovaním

TIP: V prípade záujmu si môžete porovnať ceny a uzatvoriť aj havarijné poistenie, naň sa však nevzťahuje žiadna zákonná povinnosť ani lehota na uzatvorenie. 

Číslo 3 – prihlásenie vozidla

3) Prihláste vozidlo do evidencie na dopravnom inšpektoráte

 • vozidlo musíte ako jeho nový majiteľ prihlásiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia
 • všetky potrebné informácie o zaradení vozidla do evidencie ako aj samotný postup sa dozviete v inštrukciách k  žiadosti o prihlásenie do evidencie

TIP: Hoci sa v praxi stáva, že niektorí príslušníci PZ si pri prihlasovaní vyžadujú aj potvrdenie o zaplatení zákonného poistenia, nepredpisuje to žiaden zákon. Je však v záujme vodiča, aby mal poistné uhradené, keďže sa od neho odvíja samotná platnosť poistenia.