pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Postup pri predaji vozidla

Kúpno-predajná zmluva

Spíšte a uzatvorte kúpno-predajnú zmluvu

 • predaj vozidla odporúčame vždy realizovať na základe písomnej zmluvy, predídete viacerým problémom, ak by druhá strana podmienky nechcela dodržať. Výhodou je aj prítomnosť svedka pre nejaké prípadné ústne dohody či tvrdenia
 • vzory takejto zmluvy nájdete na našej stránke podľa typu účastníkov, konkrétne kúpnu zmluvu na vozidlo medzi fyzickými osobami, medzi právnickými osobamimedzi fyzickou a právnickou osobou
 • kúpno-predajná zmluva musí obsahovať všetky podstatné náležitosti, na ktorých sa obe strany dohodli, a ktoré si vyžaduje aj príslušný zákon, nezabudnite na stav vozidla, vrátane existujúcich vád,  inak je komplikované domôcť sa v budúcnosti práv pri reklamácii

TIP: Nie je to povinnosťou, ale odporúča sa úradne osvedčiť podpisy zmluvných strán.


Odovzdanie vozidla

Odovzdajte vozidlo a prevezmite kúpnu cenu

 • vozidlo je potrebné odovzdať so všetkými potrebnými súčasťami a výbavou, ktorá je uvedená v zmluve alebo inak dohodnutá
 • ohľadom odovzdania dokladov sa môžu zmluvné strany dohodnúť, keďže je nutné ešte doriešiť prepis na dopravnom inšpektoráte
 • pri platbe v hotovosti si pre istotu preverte prijímané peniaze (pri väčších hotovostiach sa totiž môžu objaviť aj nepravé bankovky), v prípade bezhotovostného prevodu sledujte dodržanie dátumu, ku ktorému mali byť peniaze prevedené

POZOR: Pri platbe v hotovosti platia navyše obmedzenia kvôli výške, a to 15 000 € pri fyzických osobách a 5 000 € pri právnických osobách alebo SZČO, vychádza to zo zákona č. 394/2012 Z.z., ktorý platí od 1.1.2013.


Odhlásenie vozidla

Odhláste vozidlo na dopravnom inšpektoráte

 • pôvodný majiteľ odhlasuje vozidlo vždy na príslušnom orgáne Policajného zboru podľa trvalého bydliska (nový majiteľ sa pri prihlasovaní riadi rovnako príslušnosťou trvalého bydliska) - v závislosti od situácie ide o odhlásenie do iného okresu alebo prepis v okrese
 • z dôvodu množiacich sa prípadov odhlasovania vozidiel na fiktívnych ľudí, ktorí neboli novými majiteľmi áut, sa zaviedla povinnosť, aby bol pri odhlasovaní prítomný aj nový majiteľ alebo poskytol splnomocnenie
 • všetky podstatné informácie nájdete v postupe ako odhlásiť vozidlo z evidencie

Vypovedanie poistenia

Vypovedajte zmluvu povinného zmluvného poistenia

 • po odhlásení vozidla musíte podať v poisťovni písomnú výpoveď
 • s jej vytvorením vám pomôže náš generátor výpovedí, kde si zvolíte dôvod „zmena držiteľa“ a vyplníte potrebné údaje, alebo si stiahnete vzor výpovede PZP a upravíte si ho
 • prílohou je v tomto prípade kópia technického preukazu so zaznačenou zmenou na základe ktorej poisťovňa existujúce poistenie ukončí
 • súčasťou výpovede je aj žiadosť o vrátenie nespotrebovaného poistného, ktoré vám poisťovňa zašle po zrušení poistenia na zadaný účet, a pošle aj potvrdenie o škodovom priebehu

TIP: Ak máte uzatvorené na vozidlo aj havarijné poistenie, vypoviete ho rovnakým spôsobom na základe písomnej výpovede.