pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Výpoveď havarijného poistenia – vzor na stiahnutie

Potrebujete alebo chcete vypovedať zmluvu o havarijnom poistení?
Stiahnite si vzor výpovede a upravte si ho podľa seba alebo využite praktický formulár a vygenerujte si výpoveď poistenia priamo na mieru.

Havarované auto – výpoveď havarijného poistenia
Na stiahnutie:
Vzor výpovede poistenia ku koncu poistného obdobia
Adresy jednotlivých poisťovní nájdete v sekcii „Poisťovne“.

Papierovú výpoveď zmluvy na havarijné poistenie si môžete aj jednoducho vytvoriť vyplnením nasledujúceho formulára (vyplňte údaje poistníka). Vytlačenú výpoveď spolu s prílohou (ak je potrebná) zašlite na adresu poisťovne, pokiaľ možno doporučene.

Vygenerujte si výpoveď havarijného poistenia

 .  .   (deň.mesiac.rok)

Z akých dôvodov je možné vypovedať havarijné poistenie?

  • koniec poistného obdobia (výpoveď min. 6 týždňov pred koncom poistného obdobia)
  • zánik motorového vozidla (zošrotovanie)
  • zmena držiteľa vozidla (predaj, darovanie)
  • vyradenie z evidencie
  • krádež a odcudzenie vozidla (na základe oznámenie Polície SR)
  • škodová udalosť (výpoveď do 1 mesiaca od jej oznámenia)

Čo ďalej s výpoveďou poistnej zmluvy na havarijné poistenie?

Písomnú výpoveď poistenia je nutné v stanovenom termíne (pri výpovedi ku koncu poistného obdobia je to minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia) zaslať na adresu poisťovne, pokiaľ je to možné doporučenou poštou.

Adresy poisťovní, kam treba výpovede poistenia smerovať, nájdete v sekcii „Poisťovne“.

Ďalšou možnosťou je osobné doručenie na pobočke, ktoré odporúčame najmä v prípadoch, že poštové doručenie by sa z časových dôvodov už nestihlo.

Kto má právo podať výpoveď poistnej zmluvy na havarijné poistenie?

Podať výpoveď havarijného poistenia má právo len poistník, ale v prípade, že to nie je možné, môže ju podať aj ním poverená osoba, avšak s platnou plnou mocou.

Potrebné doklady k výpovedi

Pri niektorých dôvodoch výpovede, je vždy potrebné doložiť aj daný dôvod príslušným potvrdením, ktoré preukazuje oprávnenosť výpovede. Ide o :

  • Potvrdenenie o likvidácii vozidla – v prípade zošrotovania vozidla
  • Kúpna zmluva alebo Kópia technického preukazu – pri predaji vozidla
  • Potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie – v prípade vyradenie vozidla
  • Policajný protokol o krádeži vozidla – v prípade odcudzenia vozidla

Pri týchto výpovediach, teda z dôvodov, že podávate výpoveď skôr ako pri konci poistného obdobia, požiadajte poisťovňu súčasne aj o vrátenie zvyšku nespotrebovaného poistného!

Kedy je platná výpoveď havarijného poistenia?

Výpoveď poistnej zmluvy na havarijné poistenie posudzuje samotná poisťovňa, ak je však oprávnená, riadne podaná a v poistných podmienok nie je uvedené inak, k výpovedi prichádza dňom jej riadneho oznámenia poisťovni.

V niektorých prípadoch si poisťovne zvyknú do svojich všeobecných poistnách podmienok uviesť aj tzv. ochrannú lehotu, na základe ktorej prichádza k výpovedi poistenia až po jej uplynutí. Zväčša ide o 8 dní.

Vypovedali ste havarijné poistenie z dôvodu predaja?

Ak predávate svoje auto a havarijné poistenie tým pádom už nepotrebujete, odporučte ho novému majitelovi.

Na portáli Netfinancie.sk nájde to najvýhodnejšie havarijné poistenie.

Chystáte sa zmeniť poisťovňu?

Získajte najvýhodnejšie havarijné poistenie porovnaním ponuky viacerých poisťovní: