pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Evidencia vozidla

Každé vozidlo musí byť riadne zaevidované v evidencii vozidiel. Prihlásenie, odhlásenie, zmenu v evidencii a všetky ostatné úkony súvisiace s evidenciou vozidla vykoná príslušný Orgán Policajného zboru. Ak hľadáte všetky potrebné informácie súvisiace s evidenciou vozidla, tu ste na správnom mieste.

Zástavka

Prihlásenie vozidla do evidencie

Prihlásenie vozidla do evidencie vykonáte na dopravnom inšpektoráte v mieste svojho bydliska. Zistite, aké dokumenty budete potrebovať a ktoré ďalšie povinnosti pri prihlásení vozidla musíte splniť.

Ako podať žiadosť o prihlásenie vozidla

Chcete prihlásiť nové alebo jazdené vozidlo? Máme pre vás pokope všetky informácie, ktoré sa vám budú hodiť. Čítať viac  »

Ako prihlásiť vozidlo zo zahraničia

Aj vozidlo dovezené zo zahraničia musíte prihlásiť. Zozbierali sme všetky informácie o dokumentoch, ktoré budete potrebovať a poradíme vám, ako podať žiadosť. Čítať viac  »

Ako podať žiadosť o pridelenie tabuľky s EČV typu C

Zistite, aké dokumenty musíte na dopravnom inšpektoráte predložiť, ak žiadate o pridelenie tabuľky so špeciálnym EČV typu C. Čítať viac  »

Pero

Prepis vozidla v okrese

Keď nastane zmena držiteľa vozidla v rámci toho istého okresu, je potrebné vykonať prepis vozidla. Ide o prípad, keď pôvodný držiteľ vozidlo odhlási a nový držiteľ následne vozidlo prihlási.

Prihlásenie a odhlásenie vozidla v okrese

Chystáte sa prihlásiť alebo odhlásiť vozidlo, v rámci toho istého okresu? Vieme, ako postupovať. Dozviete sa, aké dokumenty budete pri prepise vozidla potrebovať, ktoré poplatky musíte uhradiť a aké lehoty je potrebné dodržať. Čítať viac  »

Pečiatka

Odhlásenie vozidla z evidencie

Predali ste vaše auto? V takom prípade musíte na dopravnom inšpektoráte vykonať odhlásenie vozidla z evidencie.

Ako podať žiadosť o odhlásenie vozidla z evidencie

Odhlásenie vozidla sa vykonáva na základe žiadosti, ktorú spolu s požadovanými dokumentami predložíte na príslušnom dopravnom inšpektoráte. Zistite, ako pri podaní tejto žiadosti treba postupovať. Čítať viac  »

Hodiny

Vyradenie vozidla z evidencie

Ak ste vaše auto prestali dočasne alebo natrvalo používať, nezabudnite ho na príslušnom dopravnom inšpektoráte odhlásiť z evidencie.

Trvalé vyradenie vozidla

Trvalé vyradenie vozidla z evidencie sa vykonáva na základe žiadosti o zmenu v evidencii vozidiel. K žiadosti musíte doložiť požadované dokumenty, ktoré sa môžu rôzniť v závislosti od kategórie vozidla a stavu, v akom je vyraďované vozidlo. Čítať viac  »

Dočasné vyradenie vozidla

Aj pre dočasné vyradenie vozidla je potrebné podať žiadosť o zmenu v evidencii vozidla, ktoré je potrebné doplniť potrebnými dokumentami a dokladmi. Zistite, aké poplatky sú s týmto úkonom spojené a aké podmienky musí vozidlo spĺňať, aby mohlo byť dočasne vyradené. Čítať viac  »

Spinka

Zmeny v evidencii vozidiel

Dali ste vaše auto prelakovať, stratili osvedčenie o evidencii, alebo auto zmenilo vlastníka či držiteľa? V týchto a mnohých ďalších prípadoch je potrebné požiadať o zmenu v evidencii vozidiel.

Žiadosť o zmenu v evidencii vozidiel

Zmenu v evidencii vozidiel možno vykonať na základe podania žiadosti, ku ktorej doložíte požadované doklady a dokumenty. Poradíme vám, v akých prípadoch možno vykonať zmenu v evidencii a ako postupovať. Čítať viac  »