Žiadosť o prihlásenie vozidla do evidencie

Keď chcete zaradiť svoje vozidlo do evidencie, musí najprv prejsť povinnou technickou kontrolou. Do 15 dní po kúpe auta musíte zaradiť vozidlo do evidencie. V tomto termíne sa musia aj porovnať údaje uvedené v dokladoch a údaje uvedené priamo na vozidle.

Na prihlásenie do evidencie potrebujete:

 • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,
 • osvedčenie o evidencii II alebo technický preukaz vozidla
 • ak niekoho zastupujete treba mať podpísaný doklad o plnej moci
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
 • tabuľky s evidenčným číslom,
 • platný preukaz totožnosti,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti,
 • ak vozidlo nebolo prihlásené do 15 dní, treba priniesť hodnoverný doklad, ktorý zdôvodňuje, prečo tak majiteľ neurobil,
 • ak vozidlo nebolo prihlásené ani do 30 dní, treba priniesť odborný posudok o kontrole originality vozidla. Nemôže byť starší ako 15 dní a jeho výsledok musí byť "spôsobilé". V takom prípade netreba porovnávať údaje uvádzané v dokladoch a na vozidle.
 • zmena majiteľa vyjde 66 € - 33 € za prihlásenie a 16,50 za jednu ŠPZ (zväčša bývajú dve – tj. 2x16,50). Keď sa presťahuje pôvodný majiteľ auta do iného mesta platí sa len 33 € za 2 nové ŠPZ.
 • poplatok za urýchlené vydanie (do 2 dní) čipovej karty a osvedčenia o evidencii časť I je 24 €.

Praktická rada: nezabudnite, že pri zmene držiteľa vozidla je nutné naraz odhlásiť (pôvodného majiteľa) a zároveň prihlásiť (nového). Prejdite si Odhlásenie vozidla do iného okresu.


Žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie