pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Prihlásenie vozidla typu C do evidencie

Od 1. septembra 2013 môžu podomácky vyrobené traktory a vlečky jazdiť po cestných komunikáciách III. triedy, po miestnych a účelových komunikáciách za nezníženej viditeľnosti. V prípade špeciálnej výnimky, ktorú je možné získať iba na vymedzený čas a trasu, aj na cestách I. a II. triedy, alebo za zníženej viditeľnosti. Za udelenie takejto výnimky sa neplatí žiaden dodatočný poplatok.

Poznámka: Od 1.8.2019 pri zmenách v evidencii vozidiel občania nepredkladajú vyplnené žiadosti. Je potrebné predložiť všetky príslušné doklady, vrátane prípadných splnomocnení a občiansky preukaz. Všetku administratívnu následne vykoná pracovník na dopravnom inšpektoráte.

Dodávka

Pridelenie tabuľky s evidenčným číslom typu C

K prihláseniu do evidencie a prideleniu tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom typu C je potrebné:

  • predložiť k žiadosti fotodokumentáciu vozidla – doma vyrobeného traktora alebo vlečky
  • uhradiť jednorazový správny poplatok vo výške 33 €

Žiadosť o udelenie EČV typu C