033 240 00 02
0911 696 920
0918 462 422
0948 197 625
Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 07:30-17:00

Prihlásenie vozidla typu C do evidencie

Od 1. septembra 2013 môžu podomácky vyrobené traktory a vlečky jazdiť po cestných komunikáciách III. triedy, po miestnych a účelových komunikáciách za nezníženej viditeľnosti. V prípade špeciálnej výnimky, ktorú je možné získať iba na vymedzený čas a trasu, aj na cestách I. a II. triedy, alebo za zníženej viditeľnosti. Za udelenie takejto výnimky sa neplatí žiaden dodatočný poplatok.

Dodávka

Žiadosť o pridelenie tabuľky s evidenčným číslom typu C

K prihláseniu do evidencie a prideleniu tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom typu C je potrebné:

  • vyplniť Žiadosť o pridelenie zvláštneho evidenčného čísla C, ktorá obsahuje:
    • základné údaje vlastníka – FO: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a adresu jeho pobytu
    • základné údaje vlastníka – PO: názov spoločnosti, sídlo a identifikačné číslo firmy, osobné údaje osoby, ktorá koná v mene tejto právnickej osoby
    • údaje o vozidle: značku, obchodný názov, typ, druh, kategóriu, identifikačné číslo vozidla a obchodné meno jeho výrobcu
  • doložiť k žiadosti fotodokumentáciu vozidla – doma vyrobeného traktora alebo vlečky
  • uhradiť jednorazový správny poplatok vo výške 33 €

Žiadosť o udelenie EČV typu C