pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Predaj vozidla do autobazáru

Keď sa rozhodnete predať vaše jazdené auto, jednou z najbezpečnejších možností je predaj do autobazáru. Ako predávajúci si môžete zvoliť autobazár s priamym alebo autobazár s komisionálnym predajom. Rozdiel medzi týmito dvoma typmi autobazárov spočíva v zmene vlastníctva auta. Bazár, ktorý realizuje komisionálny predaj, bude vystupovať iba ako sprostredkovateľ. Kým sa auto nepredá, budete vlastníkom vozidla naďalej vy. To znamená, že budete mať povinnosť platiť povinné zmluvné poistenie a kupujúci bude zmluvu uzatvárať s vami. Ak sa rozhodnete využiť služby bazáru, ktorý sa zaoberá priamym predajom, tento autobazár od vás auto odkúpi ako právnická osoba a stane sa tak novým vlastníkom vozidla, ktoré potom ďalej predá.

Bod 1

Príprava pred predajom

Predtým, ako sa autobazár rozhodne od vás kúpiť auto, vykoná obhliadku vozidla. Preto je dôležité, aby bolo umyté a upratané. Pred obhliadkou taktiež vaše auto skontrolujte a spíšte si všetko, čo by kupujúceho mohlo zaujímať, teda technické parametre, prípadne poškodenia alebo iné neštandardné znaky vozidla. Ak sa autobazár rozhodne od vás auto odkúpiť, všetky tieto skutočnosti a údaje o vozidle budete vypĺňať v špeciálnom formulári. Samozrejmosťou je aj skúšobná jazda, ktorú by ste ako predajca mali za každých okolností umožniť.


Bod 2

Určenie správnej ceny

Pri jazdenom aute je určovanie ceny vysoko individuálny proces, pretože každé auto bolo inak používané a je inak opotrebované. Pri stanovení ceny je ideálne začať malým prieskumom na internetových inzertných portáloch, alebo priamo v bazároch. Tu vám môže pomôcť aj určenie výkupnej ceny online. Získate tak predstavu, za akú cenu sa predáva rovnaký model auta. Pri určovaní ceny zohľadňujte najmä vek vozidla, počet najazdených kilometrov, výbavu a celkový stav auta. Vo všeobecnosti platí, že pri predaji auta do autobazáru dostanete menej peňazí než v prípade, keď od vás vozidlo odkúpi súkromná osoba. Autobazár totižto v cene zohľadňuje všetky ostatné výdavky, ako napríklad uskladnenie, testy vozidla, zabezpečenie všetkých administratívnych úkonov a podobne.

Predaj autorizovanej predajni áut je však najbezpečnejším. Pred jednaním si preto stanovte nielen ideálnu cenu, za ktorú by ste vaše vozidlo chceli predať, ale tiež aj spodnú hranicu. Autobazáre často používajú na určovanie ceny špeciálne systémy, ktoré objektívne zohľadňujú parametre a súčasný stav vozidla. Preto sa môže stať, že suma, ktorú vám autobazár ponúkne, môže byť diametrálne odlišná od vašej predstavy.


Bod 3

Uzatvorenie zmluvy a predaj vozidla

Ak auto predávate bazáru s priamym predajom, vystaví sa kúpno—predajná zmluva, zatiaľ čo bazár s komisionálnym predajom vám bude vystavovať zmluvu o sprostredkovaní predaja alebo zmluvu o komisionálnom predaji. V oboch prípadoch platí, že so zmluvnými podmienkami musia súhlasiť obidve zainteresované strany. Preto si zmluvu, ktorú vám autobazár predloží, dôkladne preštudujte a overte si všetky svoje práva a povinnosti. V zmluve by mala byť jasne definovaná predajná cena, trvanie záručnej doby a ostatné podmienky predaja vrátane vymedzenia zodpovednosti za škody. Na našej stránke si môžete pozrieť vzor zmluvy, ktorá sa uzatvára medzi fyzickou a právnickou osobou.

Pri predaji budete musieť preukázať platný doklad totožnosti a odovzdať aj doklady od vozidla:

  • Veľký technický preukaz
  • Doklad o platnom PZP
  • Malý technický preukaz
  • Doklad o emisiách
  • Servisná knižka

Ako predajca ste povinný vždy odovzdať originál týchto dokumentov. Dokumenty ako servisná knižka, doklad o emisiách a malý technický preukaz nie sú povinné, ale majte na pamäti, že ak vaše vozidlo tieto dokumenty bude mať, výrazne sa zvýši šanca, že sa čím skôr predá. Niektoré autobazáre od vás okrem platného dokladu totožnosti môžu požadovať aj ďalší doklad s fotografiou, napríklad vodičský preukaz alebo pas.

Kto bude platiť povinné zmluvné poistenie?

V prípade, že auto v bazári len vystavujete, naďalej ostávate vlastníkom vozidla a zodpovednosť za škody, teda povinnosť platiť PZP, prináleží vám až dokým vozidlo neodkúpi záujemca a neprepíše auto na seba. Ak ste auto predali priamo autobazáru, tento subjekt by mal auto prepísať na seba a tým mu vzniká povinnosť platiť povinné zmluvné poistenie. Vy máte v takom prípade povinnosť vaše povinné zmluvné poistenie zrušiť, a to podaním výpovede. Vzor výpovede poistnej zmluvy si na našej stránke môžete priamo stiahnuť a vyplniť, alebo priamo vygenerovať.


Bod 4

Vyplatenie vozidla

Väčšina autobazárov vám auto vyplatí ihneď po podpísaní zmluvy v hotovosti. Mnohé autobazáre ponúkajú aj možnosť výmeny vášho auta za iné, a ak bude hodnota vášho auta vyššia než hodnota kupované auta, rozdiel vám taktiež vyplatia v hotovosti. Môžete sa stretnúť aj s tým, že vám autobazár zaúčtuje aj manipulačné a administratívne poplatky.


Bod 5

Odhlásenie vozidla

Posledným krokom je odhlásenie vozidla. Tento úkon po predaji vykonávate iba vtedy, ak ste vozidlo predali autobazáru s priamym predajom, a teda autobazár sa stal vlastníkom vozidla. Od 1.1.2016 musí byť pri odhlasovaní vozidla prítomný aj nový majiteľ. V prípade, že sa nový majiteľ nemôže na dopravný inšpektorát dostaviť, je potrebné predložiť:

  • písomné úradne overené splnomocnenie alebo
  • doklad potvrdzujúci nadobudnutie vlastníctva s úradne overeným podpisom
Uvedené doklady nie je potrebné predložiť len v prípade, ak ide o predaj vozidla blízkej osobe v rámci rodiny (rodič, súrodenec, manžel, manželka, dcéra, syn) alebo nový vlastník poslal splnomocnenie priamo orgánu PZ elektronicky.