pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Zmena poisťovne – ako postupovať?

Existujú dva typy poistení, a to povinné, ktoré ľudia musia mať (napr. PZP), a dobrovoľné, ktoré si uzatvárajú podľa vlastného uváženia. Pri oboch však majú právo výberu poisťovne a možnosť jej zmeny.

Ako postupovať pri zmene poisťovne?

Šípky v kruhu – zmena poisťovne

Zjednodušene by sme mohli zmenu poisťovne zhrnúť do dvoch krokov: Zrušenie pôvodnej poistnej zmluvy a Uzatvorenie novej poistnej zmluvy. V závislosti od druhu poistenia však existujú presnejšie pravidlá, ktoré treba dodržať, aby bola zmena poisťovne aj platná:

> Ako zmeniť poisťovňu v prípade PZP
> Ako zmeniť poisťovňu v prípade ďalších poistení


Najčastejšie dôvody na zmenu poisťovne

Nespokojnosť s poisťovňou
Zlá komunikácia zo strany poisťovne, nedostatočné informácie, dlhé naťahovanie pri riešení poistnej udalosti, nevyplatenie príp. nedostatočné vyplatenie náhrady škody pri poistnej udalosti – to všetko môžu byť dôvody, pre ktoré klienti nebudú chcieť byť aj naďalej poistení v súčasnej poisťovni a budú mať záujem o jej zmenu.

Lepšia cena v inej poisťovni
Žiadny klient určite nechce platiť viac ako je potrebné. Preto je aj cena častým dôvodom pre zmenu poisťovne, v prípade PZP dokonca tým najčastejším. Ak totiž nájdete v inej poisťovni porovnateľný poistný produkt za lepšiu cenu, prečo takúto ponuku nevyužiť?


Viac informácií o poisťovniach a ich ponúkaných produktoch nájdete v našom zozname poisťovní.