pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Kúpa ojazdeného auta cez autobazár

Podľa zákona 106/2018 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke a na pozemných komunikáciách sú ojazdené vozidlá so stočenými kilometrami nepredajné. Keďže zákon postihuje najmä právnické osoby, väčšina kupujúcich sa obracia práve na ne s vierou, že ide o bezpečnú kúpu. Aj pri kúpe jazdenky z autobazáru však platí, že si treba všetko riadne premyslieť.

Bod 1

Výber autobazáru

Nie je autobazár ako autobazár. Niektoré bazáre preberajú všetky záväzky pôvodného majiteľa vozidla na seba, iné praktikujú tzv. komisionálny predaj, teda plnia len úlohu sprostredkovateľa. Práve výber autobazáru môže byť pri kúpe ojazdeného auta rozhodujúci.

Bazár – priamy predaj

Priamy predaj spočíva v tom, že autobazár od majiteľa vozidlo odkúpi a následne vo svojom mene predá. Zjednodušene povedané: vlastník príde s autom a odíde s peniazmi. Bazár si, samozrejme, najskôr dôkladne preverí technický stav vozidla a až potom pristúpi k jeho kúpe.

Využívanie služieb takýchto bazárov je výhodné najmä v tom, že garantujú nimi deklarovaný technický stav vozidla, keďže prešlo vstupnou kontrolou a nesú zodpovednosť aj za skryté vady. V prípade, že kupujúci odhalí takúto vadu, môže vozidlo reklamovať.

Bazár – komisionálny predaj

Komisionálny predaj je založený na vzťahu komitenta (vlastník) a komisionára (predajca – bazár), ktorý spočíva v tom, že bazár ojazdené vozidlo od vlastníka preberie, skontroluje a vystaví pre záujemcov. V prípade, že si auto nájde svojho kupcu, bazár sprostredkuje aj jeho predaj.

Tento typ predaja je výhodný najmä pre autobazár. Ten totiž v prípade komisionálneho predaja nenesie žiadnu zodpovednosť za skryté vady na vozidle a v prípade neuskutočneného predaja jednoducho vráti vozidlo späť jeho vlastníkovi. Okrem zárobku z predaja zvyčajne bazár profituje aj z tzv. denného parkovného, teda prenájmu výstavnej plochy.

Komisionálny predaj však môže byť výhodný aj pre samotného vlastníka - predajcu, a to najmä v tom, že si môže sám určiť predajnú cenu vozidla, bez ohľadu na odporúčanie bazáru.

Malý alebo veľký autobazár?

Ďalšou otázkou pri kúpe jazdenky je, či zvoliť menší alebo naopak veľký, autorizovaný autobazár. Vo všeobecnosti však platí, že výhody jedného sú nevýhodou druhého a naopak. Kým menší autobazár môže byť napríklad bližšie a jednanie jeho zamestnancov aj o čosi ústretovejšie, netreba sa v tomto prípade uspokojiť s málom. Ide predsa o pomerne veľkú investíciu, ktorej hlavným cieľom je nájsť auto v čo najlepšom technickom stave. Z tohto dôvodu je lepšie vybrať si niektorý z väčších autobazárov.

Veľké autorizované bazáre ponúkajú hneď niekoľko výhod:

 • veľká a rôznorodá ponuka ojazdených áut,
 • viacero exemplárov rovnakého modelu auta,
 • vozidlá rôzneho veku, stavu a cenových relácií,
 • informácie o autách často dostupné aj online,
 • profesionálna analýza technického stavu vozidiel,
 • kontrola prípadných právnych vád vozidla (kradnuté, trestná činnosť a pod.),
 • cenovo výhodnejšie ponuky a nižšie marže,
 • jednoduchší prístup k lízingu alebo úveru vozidla,
 • pomoc pri odhlásení a prihlásení auta,
 • lehota na technickú kontrolu a možnosť vrátenia auta bez udania dôvodu,
 • záručný servis.

 • Okrem týchto výhod je pomerne silná konkurencia medzi veľkými autobazármi, ktorá tiež tlačí na znižovanie cien, príp. zvyšovanie kvality poskytovaných služieb.

Bod 2

Dôkladná kontrola vozidla

Pred kúpou jazdeného vozidla si starostlivo preverte hlavne tieto vlastnosti vozidla:

 • Rok výroby – reálny rok výroby je uvedený na viacerých miestach vo vozidle. Nájdete ho napríklad na bezpečnostných pásoch, sklách alebo nádobkách na kvapaliny.
 • VIN kód – podľa VIN kódu si môžete preveriť, či súhlasí rok výroby a pre aký štát bolo vozidlo vyrobené. Tento kód nájdete na malom aj veľkom technickom preukaze, pod čelným sklom alebo na výrobnom štítku.
 • Výrobný štítok – na výrobnom štítku nájdete základné údaje o vozidle, napríklad hmotnosť, názov výrobcu, krajinu výroby a pod. Uvedené údaje musia byť zhodné s Osvedčením o evidencii.
 • Číslo motora – je vyrazené na boku motora. Toto číslo musí byť taktiež zhodné s číslom uvedeným v Osvedčení o evidencii.
 • Servisná knižka – vedenie servisnej knižky nie je povinné, pri kúpe jazdeného vozidla vám však spoľahlivo vedená servisná knižka poskytne dostatok informácií o servisnej histórii vozidla.
 • Počet predchádzajúcich majiteľov – je dobré preveriť si, či predchádzajúci majiteľ nepoužíval vozidlo na taxislužbu, ako vozidlo v autoškole či vo firme.
 • Počet kľúčov – k vozidlu by mali byť dva kľúče, často sa však stáva, že jazdené autá majú len jeden kľúč. Každopádne počet kľúčov musí byť rovnaký v kúpnej zmluve, preberacom protokole a v prípade havarijného poistenia, aj v poistnej zmluve.
 • Predná a zadná náprava – všímajte si najmä odklon kolies. Ak je atypický, kolesá mohli byť neodborne opravené alebo poškodené
 • Bezpečnostné pásy – musia byť bez poškodení, nezadrhávať sa a zároveň nemôžu byť príliš voľné.
 • Celkový vzhľad a miera opotrebenia vozidla – celkový stav interiéru vám tiež môže poskytnúť dosť informácií o stave a predchádzajúcom používaní vozidla.
 • Airbag – pri kontrole airbagu si môžete preveriť, či auto nebolo havarované. Ak airbagy neboli vystrelené, kryt airbagu bude sedieť úplne presne. Airbagy môžete otestovať aj pomocou kontroliek. Po otočení alebo zasunutí kľúča by sa všetky kontrolky mali rozsvietiť a potom postupne zhasnúť. Ak zhasnú všetky naraz, znamená to, že kontrolka je prepojená s inou a airbag nie je funkčný.
Bod 3

Skúšobná jazda

Skúšobnú jazdu by ste pri kúpe jazdeného vozidla mali absolvovať a predávajúci by vám ju mal vždy umožniť. Takto sa oboznámite s celkovým stavom vozidla a tiež na základe vášho subjektívneho pocitu budete vedieť posúdiť, či vám dané vozidlo vyhovuje.

 • Už pri štartovaní si všímajte správanie motora. Motor by mal naštartovať hladko, hneď na prvýkrát, bez nezvyčajného hluku.
 • Na ceste s výtlkmi si môžete preveriť odozvy podvozku, zatiaľ čo na rovnej ceste by ste mali vyskúšať brzdenie a samotné reakcie vozidla.
 • Tiež si všímajte, ako sa auto správa pri cúvaní, v zákrutách a ak má auto pohon 4x4, skontrolujte aj ten.
 • V neposlednom rade preverte aj fungovanie klimatizácie, autorádia a všetky kontrolky.
Bod 4

Kúpno-predajná zmluva

Kúpno-predajná zmluva musí byť vždy v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, a to aj v prípade autobazárov. Dohodnuté zmluvné podmienky zároveň nesmú byť pod rámec zákonných predpisov. V praxi to znamená, že napríklad predávajúci vám môže určiť kratšiu záručnú dobu, ale tá nesmie byť menej než 12 mesiacov.

Dajte si pozor aj na to, že predávajúci nie je povinný v zmluve uviesť deklarovaný stav vozidla. Opatrnosti však nikdy nie je dosť, preto odporúčame aj tieto náležitosti zahrnúť do zmluvy. Zmluva o kúpe a predaji vozidla by okrem deklarovaného stavu vozidla mala obsahovať aj prehlásenie predávajúceho, že automobil:

 • nebol havarovaný,
 • nie je kradnutý a
 • nemá nesplatený lízing.
Uvedené by malo byť tiež, že kupujúcemu predávajúci nezatajuje žiadne kvalitatívne chyby na vozidle či iné poškodenia. Bez kúpno-predajnej zmluvy, ktorá obsahuje všetky spomínané náležitosti, a ich dôkladnej kontroly, v žiadnom prípade nepristupujte ku kúpe a prepisu vozidla. V prípade komplikácii bude práve táto zmluva vašou zárukou, že sa dovoláte svojich práv.

Pozor! Podpisom zmluvy sa ešte nestávate majiteľom vozidla. Vašim majetkom sa oficiálne stáva až od momentu prepísania vozidla. Preto sa odporúča vyplatiť dohodnutú sumu až priamo pri prepise vozidla, nie pri podpise zmluvy.

Bod 5

Reklamácia

Podľa Občianskeho zákonníka sa záručná doba vzťahuje aj na ojazdené vozidlá kúpené cez autobazár. Dajte si však pozor na to, z akého typu autobazáru vozidlo kupujete.

Reklamácia pri priamom predaji

Ak auto kupujete cez autobazár, ktorý realizuje priamy predaj vozidiel, podľa Občianskeho zákonníka sa na kúpené vozidlo vzťahuje záruka 24 mesiacov. S predajcom si však môžete dohodnúť aj kratšiu záručnú dobu, nesmie však byť kratšia ako 12 mesiacov.

Reklamácia pri komisionálnom predaji

V prípade, že jazdené auto kupujete cez bazár, ktorý realizuje komisionálny predaj, vystupuje autobazár len ako sprostredkovateľ. Vtedy uzatvárate zmluvu priamo s vlastníkom vozidla a ide o tzv. neobchodnú predajnú zmluvu. Pri takejto kúpe sa záruka na kúpené vozidlo nevzťahuje.

Ale! Je tu vždy možnosť dohodnúť si záručnú dobu priamo s vlastníkom vozidla, ktorá následne musí byť uvedená v kúpno-predajne zmluve.

Bod 6

Zodpovednosť pri predaji kradnutého vozidla

Za predaj kradnutého auta je zodpovedný predávajúci. Napriek tomu, že autobazáre musia pri posudzovaní vozidiel, ktoré odkupujú, dodržiavať veľmi prísne podmienky, môže sa stať, že tiež naletia podvodníkom. Aj v prípade, že si autobazárista nie je vedomý, že predáva kradnuté vozidlo, pri predaji takéhoto vozidla nesie zodpovednosť on. Za predaj kradnutého vozidla je totižto zodpovedný bazár, ktorý autá vykupuje a rovnako tak aj bazár s komisionálnym predajom.

Rada na záver: Kúpa jazdeného auta je vždy spojená s rizikom, že kúpite vozidlo nelegálneho pôvodu. Preto si pred kúpu vozidla vždy preverte, koľko majiteľov malo vozidlo pred vami a či históriu servisnej údržby možno overiť u oficiálneho dovozcu značky. Ak chcete vozidlo, ktoré malo pred vami iba jedného majiteľa, servisnú údržbu si možno overiť u oficiálneho výrobcu a ak bolo predané ako nové na našom území, je najväčší predpoklad že vstupujete do najmenšieho rizika. Zároveň dnes existuje niekoľko webových služieb, ktoré vám môžu overiť vozidlo v oficiálnych databázach, napr. kontroly originality a pod..