Pevná linka033 240 00 02
Telekom0911 696 920
Orange0918 462 422
O20948 197 625
E-mailinfo@netfinancie.sk
Otváracie hodinyPo-Pia: 8:00 - 17:30
facebookFacebook
gplusGoogle+

Žiadosť o odhlásenie vozidla

Vozidlo môže byť vyradené majiteľom, poverenou osobou, ale aj inšpektorátom. Napríklad v prípade, že má auto neoprávnene zmenenú alebo žiadnu ŠPZ. Inšpektorát vyradí z evidencie takisto staré auto, ak bolo označené ako odpad. Z evidencie vyradí aj vozidlo, ktoré nebolo schválené na prevádzku na ceste alebo ak bolo rozhodnuté o jeho vyradení z cestnej premávky.

Po vyradení z evidencie už nemôžete s autom jazdiť v cestnej premávke. Iná osoba môže za vlastníka vozidla konať, iba ak jej bola písomne udelená plná moc s osvedčeným podpisom vlastníka vozidla.

V prípade, že chcete vyradiť vozidlo z evidencie potrebujete:

  • 5 € kolok,
  • osvedčenie o evidencii vozidla,
  • tabuľku s evidenčným číslom,
  • potvrdenie o zaplatenom povinnom zmluvnom poistení za konkrétny kalendárny rok,
  • doklad o prevzatí starého vozidla na spracovanie alebo potvrdenie obvodného úradu životného prostredia, že vozidlo bolo zničené,
  • platný občiansky preukaz,
  • ak ste fyzická osoba – podnikateľ, prineste aj živnostenský list,
  • ak ste zástupca organizácie, treba mať potvrdenie z obchodného alebo iného registra o Vašej funkcii.

Druhá polovica záznamu o vyradení vozidla z evidencie je správa dopravného inšpektorátu. Uvádza tu číslo technického preukazu, osvedčenie o evidencii, doklad o zaplatení poistného, technický preukaz a osvedčenie o evidencii. Celý formulár o vyradení z evidencie je podpísané žiadateľom aj inšpektorátom.

Žiadosť o odhlásenie motorového vozidla 406,18 KB PDF

1. kalkulačka na Slovensku
2 831 599 porovnaní poistenia

Certifikáty

Nakupuj Bezpečne Internetová bezpečnost