pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Kúpno-predajná zmluva vzor

V kúpno-predajnej zmluve sú hneď na začiatku uvedené obe zmluvné strany – predávajúci a kupujúci. Ich meno a priezvisko, rodné číslo, adresa, číslo účtu a číslo občianskeho preukazu.

Kúpno-predajná zmluva určuje, že predávajúci je výlučným vlastníkom motorového vozidla. Uvádzajú sa v nej informácie o vozidle ako druh vozidla (osobné / nákladné), továrenská značka, typ, farba, rok výroby, číslo technického preukazu. Takisto aj stav vozidla, či bolo používané, riadne udržiavané, najazdené kilometre a či má vady.

TIP: Po viacerých výskytoch povodní a záplav v zahraničí, ale aj u nás, sa odporúča doplniť do zmluvy ustanovenie o tom, že vozidlo nebolo zatopené. Pomôže vám to v prípade, ak sa zistí opak a budete si môcť nárokovať kompenzáciu. Viac k tejto téme nájdete v našom článku.

Predávajúci predáva kupujúcemu kúpno-predajnou zmluvou predmetné motorové vozidlo za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu. Kupujúci tak preberá vozidlo do svojho výlučného vlastníctva. V súlade s kúpno-predajnou zmluvou je kupujúci oprávnený vykonať aj prepis vozidla v evidencii motorových vozidiel. Viac o celom procese sa dozviete na postupe pri predaji vozidla.

Ďalšie náležitosti kúpno-predajnej zmluvy na auto

Treba tiež uviesť či bude suma vyplatená hotovostne alebo na účet. Kupujúci musí previesť sumu na účet v deň podpísania kúpno-predajnej zmluvy. Ak sa tak nestane, je predávajúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Zmluvné strany sú tak povinné vydať si navzájom poskytnuté služby naspäť. To všetko najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o odstúpení od kúpno-predajnej zmluvy.

Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom vozidla riadne oboznámil jeho obhliadkou a skúšobnou jazdou . Kúpno-predajná zmluva stanovuje, že predávajúci odovzdá kupujúcemu vozidlo v deň podpisu tejto zmluvy. Vlastnícke právo však prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom zaplatenia úplnej kúpnej ceny.


Pri kúpe vozidla si tiež nezabudnite porovnať ceny poisťovní za povinné zmluvné poistenie. Ušetríte desiatky eur a pri poistení online aj svoj čas.