pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Správa o nehode – tlačivo na stiahnutie

Papier a pero

Nazýva sa aj Záznam o nehode a je povinnosťou každého vodiča, aby ho mal vo vozidle pre prípad potreby. Je to nevyhnutné najmä pri dopravnej nehode, ku ktorej nebola privolaná polícia, kedy má slúžiť ako dôkaz zaznamenávajúci priebeh nehody aj pre poisťovňu.

Políciu netreba volať ak:

 • účastníci odhadnú, že škoda nepresiahla 4000 eur,
 • nikto neprišiel o život alebo nebol zranený,
 • nebol poškodený majetok tretej osoby alebo verejnoprospešné zariadenie
 • nie je podozrenie na požitie alkoholu.

Tlačivo európskeho záznamu o dopravnej nehode je medzinárodne platné, len je v inom jazyku. Ak sa zrazíte s cudzincom, môžete si bez problému záznamy navzájom vymeniť. Tlačivo správy o nehode však musí byť správne vyplnené. Záznam o dopravnej nehode si môžete jednoducho stiahnuť z internetu.

Jednotlivé časti Záznamu o nehode

Tlačivo záznamu o dopravnej nehode obsahuje:

1.) Údaje o obidvoch vodičoch (pričom to nemusia byť majitelia vozidla), ich adresu a informáciu o tom či sú platcovia DPH.

2.) Údaje o poistníkovi a poisťovateľovi.

3.) Čas, miesto, zranenia, svedkovia – vo formulári správy o nehode uvádzate čo najpresnejšie údaje o čase (12.12.2011, 13:47) a mieste nehody. Treba uviesť informácie o zraneniach a vecnej škode (na vozidle alebo aj keď boli poškodené napr. zvodidlá). Takisto vypĺňate údaje o svedkoch nehody. A to aj v prípade, že bol svedkom spolujazdec.

4.) Údaje o vozidle – všetky nájdete v malom technickom preukaze.

5.) Údaje o poisťovni – názov, adresa (nie je nevyhnutná) poisťovní oboch účastníkov. Informácia o tom, či majú obaja povinné zmluvné poistenie. Číslo poistky uvedené na asistenčnej karte a číslo zelenej karty. Treba uviesť či je auto havarijne poistené, a v ktorej poisťovni.

6.) Podrobnosti – v správe o nehode treba uviesť či:

 • auto parkovalo alebo stálo,
 • vchádzalo alebo bolo v kruhovom objazde,
 • odbočovalo vpravo, vľavo,
 • rešpektovalo prednosť v jazde,
 • ignorovalo červenú,
 • malo prípojné vozidlo,
 • predchádzalo alebo menilo jazdný pruh

7.) Stručný popis viditeľnej škody je ďalším predmetom správy – „preliačenina na pravých zadných dverách“. Záznam o dopravnej nehode obsahuje tiež nákres nehody v čase stretu. Treba v ňom označiť šípkou body vzájomného stretu.

8.) Dohoda o vine resp. nevine, podľa toho ako sa účastníci dohodli. Záznam o dopravnej nehode musí byť podpísaný obidvoma účastníkmi nehody.


Správa o nehode