pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Kúpa auta na úver či lízing?

Rozhodnutie padlo – ide sa kúpiť nové auto! Ešte pred tým, ako si vyberiete značku a typ auta, sa však budete musieť zamyslieť nad dôležitejšou otázkou – z čoho budete jeho kúpu financovať? Dnes je možností, ako kúpiť nové auto, hneď niekoľko. Otázne je, ktorá z nich bude pre vás výhodnejšia.

Základný rozdiel je vo vlastníctve. Kým o úver na auto žiadajú zväčša vodiči, ktorí chcú byť okamžitými a výhradnými vlastníkmi vozidla, autá na lízing (leasing) si väčšinou berú mladí podnikatelia a vodiči, ktorým nevadí, že si na výhradné vlastníctvo budú musieť nejaký čas počkať. Obmedzené vlastníctvo kupovaného auta je však len banalitou v porovnaní s tým, o koľko peňazí navyše vás môže pripraviť nevhodné riešenie jeho kúpy. Čo je teda lepšie – kúpiť si nové auto na úver z banky alebo na lízing?

Úver

Úver na auto – áno či nie?

Na kúpu auta je väčšinou najlepšie požiadať banku o účelový spotrebný úver (úver na auto). Tento typ úveru však neponúkajú všetky banky, preto ako istá forma náhrady môže slúžiť bezúčelový spotrebný úver alebo bezúčelová hypotéka.

Pozor na výšku úrokov!

Rozdiel medzi nimi je však v úrokoch – bežný spotrebný úver je zvyčajne drahší ako účelový úver na auto – rozdiely v úrokoch môžu byť pritom niekedy až do výšky 10 %!

Vhodná fixácia úveru

Pri výbere úveru na auto je potrebné tiež sledovať či je úrok fixovaný na celú dobu splatnosti úveru alebo sa môže počas jeho splácania meniť.

Ďalšie súvisiace poplatky

S úverom sa spájajú aj rôzne poplatky, ktoré treba v celkovej cene vozidla tiež zohľadniť. Ide napríklad o poplatok za poskytnutie úveru, poplatky za vedenie úverového účtu a podobne.

Odpočet DPH pri kúpe auta cez úver

Pri kúpe automobilu na úver sa daň z pridanej hodnoty odpočítava jednorazovo, hneď pri vystavení faktúry od predajcu vozidla. DPH teda zaplatíte naraz a finančnej inštitúcii, ktorá vám poskytuje úver, splácate zvyšok kúpnej ceny a dohodnutý úrok.

Iné výhody a nevýhody úveru na auto

Ak si kúpite auto prostredníctvom úveru, stanete sa jeho vlastníkom okamžite a bez čakania. Na rozdiel od lízingu ste pri účelovom úvere tiež oslobodený od akontácie, teda prvej splátky, a odpadá vám aj povinnosť uzatvoriť na auto havarijné poistenie. Všetko má však svoje pre aj proti a inak tomu nie je ani v tomto prípade. Azda najväčšou nevýhodou úveru na auto je tá, že banka vám ho nemusí poskytnúť. Kritériá bánk na prideľovanie úverov sú veľmi prísne a ak ste mali v minulosti čo i len menšie problémy so splácaním nejakej pôžičky, môžete očakávať komplikácie pri vašej žiadosti o úver.

Lizing

Kúpa auta na lízing

Ak vám banka odmietla poskytnúť úver na auto alebo sa len nechcete zadlžovať, je tu možnosť lízingu. Spočíva v tom, že auto kupuje lízingová spoločnosť a prenajíma vám ho za tzv. odplatu. Reálnym vlastníkom vozidla sa tak stávate až po zaplatení všetkých splátok, poplatkov a akontácie (zálohy), ktorá pri lízingu predstavuje štandardne 30 až 40 % ceny vozidla.

Poplatky súvisiace s lízingom

Pri lízingu sa tiež platí spracovateľský poplatok za uzatvorenie zmluvy a neskôr aj poplatok za prechod vlastníctva automobilu – práve tento prevod vlastníctva je administratívne aj časovo pomerne náročný, čo môže byť pri lízingu značnou nevýhodou.

Odpočet DPH pri lízingu

V prípade že kupujete auto na lízing a ste platiteľom dane z pridanej hodnoty, daň si uplatňujete zo zaplatenej akontácie a tiež z každej splátky, ktorú platíte raz mesačne.

Výhody a nevýhody financovania auta cez lízing

Hoci má lízing auta viacero nevýhod – napríklad ste povinný uzatvoriť na auto havarijné poistenie vinkulované v prospech lízingovej spoločnosti či zabezpečovať a platiť väčšinou autorizovaný servis a potrebné opravy vozidla - stále v niektorých prípadoch predstavuje z hľadiska poplatkov a úrokov lacnejšie riešenie. V rámci lízingových splátok máte vo väčšine započítané aj PZP a havarijné poistenie. Výhodou lízingu je, že lízingová spoločnosť hodnotí len váš príjem a nie celkovú finančnú situáciu spolu so záväzkami. Lízing auta je tak v mnohých prípadoch o čosi schodnejšou alternatívou, predovšetkým pre vodičov, ktorí zarábajú menej, či tých, ktorým banka odmietla poskytnúť úver.

Zvoliť si finančný alebo operatívny lízing?

Pri financovaní vozidla na lízing máte na výber dve možnosti - finančný alebo operatívny lízing.

1. Finančný lízing

Využíva ho prevažná väčšina kupujúcich. Pri tomto lízingu má kupujúci odkupné právo na dané vozidlo. To znamená, že po ukončení lízingu sa prenajímateľ stáva vlastníkom vozidla. Do splatenia lízingu ostáva vozidlo v majetku firmy, ktorá lízing poskytuje. Väčšina lízingových spoločností zvyčajne požaduje prvú splátku v podobe preddavku, teda akontácie.

2. Operatívny lízing

Operatívny lízing si záujemcovia volia vtedy, keď dané vozidlo nechcú vlastniť, ide teda o formu prenájmu bez predkupného práva. Po skončení lízingu vozidlo ostáva majetkom prenajímateľa. V rámci operatívneho lízingu sa o správu vozového parku, servis a údržbu vozidiel stará prenajímateľ. Na základe vzájomnej dohody môže prenajímateľ zabezpečovať aj ďalšie služby, ako napríklad poistenie, diaľničné poplatky a iné. Operatívny lízing sa spravila uzatvára bez akontačnej splátky, teda preddavku.

Rozdiel medzi finančným a operatívnym lízingom teda spočíva v tom, že pri finančnom lízingu si auto kupujete, zatiaľ čo pri operatívnom lízingu si auto prenajímate.

Porovnanie spôsobov financovania vozidla

Charakteristika a parameter Výhodnejšia alternatíva financovania
okamžité vlastníctvo vozidla úver
dostupnosť produktu a nižšia administratívna náročnosť lízing
potreba vlastných peňazí úver
nákladovosť financovania závisí od konkrétnej ponuky
uzatvorenie zákonnej a havarijnej poistky závisí od poisťovne
oznamovacia povinnosť súvisiaca s krádežou alebo haváriou úver

Ktorý typ financovania kúpy auta sa teda oplatí viac?

Treba si uvedomiť, že všeobecné tvrdenia ako „lepšie je kúpiť auto na úver“ či „lepšie je auto na lízing“ môžu byť klamlivé. Vždy totiž závisí od vás ako klienta, od auta a jeho ceny, ako aj od banky či lízingovej spoločnosti a ich podmienok. Vo všeobecnosti sa dá povedať len toľko, že najviac na úveroch a lízingoch preplácate vtedy, keď je ich výška oproti kúpnej cene auta vysoká. Vtedy si môžete byť istý, že banka či lízingovka kalkuluje s vyšším koeficientom, teda prirážkou. Ideálnym riešením pri kúpe nového auta je preto disponovať aspoň nejakými vlastnými finančnými prostriedkami, ktoré by bolo možné využiť, a tak nefinancovať celú sumu len úverom či lízingom.