Čo robiť, ak je vinník nehody neznámy?

Ak neviete zistiť totožnosť vinníka nehody alebo vinník z miesta nehody ušiel, nahláste tieto skutočnosti Polícii SR. So všetkými príslušnými podkladmi k nehode sa potom obráťte na Slovenskú kanceláriu poisťovateľov, ktorá vám z garančného fondu poskytne poistné plnenie. Tu treba však vedieť, že z poistného garančného fondu sa nehradia všetky škody.

Z garančného fondu vám vedia vyplatiť len:

Hlava bez tváre – neznámy
Postava bez hlavy s otáznikom
  • plnenie za škodu na zdraví alebo usmrtenie spôsobené prevádzkou nezisteného vozidla, za ktorú zodpovedá neidentifikovaná osoba
  • plnenie za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla bez poistenia zodpovednosti
  • plnenie za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla poisteného u poisťovateľa, ktorý z dôvodu svojho úpadku nemôže uhradiť túto škodu
  • plnene za škodu spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla poisteného hraničným poistením
  • plnenie za škodu spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla, ktorého vodičovi nevzniká pri prevádzke tohto vozidla na území SR povinnosť uzavrieť hraničné poistenie
  • náhradné plnenie podľa § 24a a 24b zákona č. 168/1999 Zb.

Ak sa vám nepodarilo od vinníka nehody zistiť údaje o jeho poisťovateľovi, môžete poisťovňu vinníka hľadať podľa jeho EČV (ŠPZ) v databáze Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Zistiť, v ktorej poisťovni je vinník poistený, je možné u SKP aj telefonicky, a to na číslach +421 2 4445 5452 alebo +421 2 4444 1630. Pri nahlasovaní sa pritom snažte vždy uviesť čo najviac údajov o vozidle vinníka, pomôže to urýchliť proces jeho identifikácie.

Poradíme vám?Mgr. Vladimír Cvik
a odborný tím poradcov