pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Vinník nehody neznámy alebo neochotný spolupracovať

Existuje množstvo škodových udalostí, pri ktorých je problém ohľadom vinníka. Nemusí sa dať jednoznačne určiť, nedá sa identifikovať, lebo sa na mieste udalosti už nenachádza alebo jednoducho nespolupracuje. Pre takéto prípady pre vás máme praktický návod:

Ako riešiť poškodenie vášho vozidla v dôsledku nehody či vandalizmu?

infografika – poškodenie vozidla

Podľa uvedeného grafického návodu je jednoduché určiť postup podľa konkrétnej situácie. Navyše vám ponúkame zopár praktických tipov, ktoré sa vám môžu hodiť.

Privolanie polície k poškodenému vozidlu

Privolať políciu je nutné v prípadoch uvedených v zákone o cestnej premávke (najmä pri zranení alebo usmrtení osoby, pri podozrení na požitie alkoholu, pri poškodení majetku tretej osoby alebo verejného majetku a pri odhadovanej škode vyššej ako 3 990 €). Navyše aj vtedy, ak nie je známy priebeh nehody a vinník alebo sa nevedia účastníci dohodnúť.

TIP: Prítomnosť polície sa však odporúča aj v prípade poškodenia služobného vozidla, kedy firmy zvyčajne pri riešení škody s poisťovňou a s tým súvisiacich finančných záležitostí vyžadujú policajný záznam.

Ak ste účastníkom udalosti, pri ktorej je známy priebeh aj vinník a na všetkom sa viete dohodnúť, pričom výška škody je nižšia, postačí spísať správu o nehode a táto udalosť sa klasifikuje len ako škodová udalosť, nie dopravná nehoda. Vtedy prítomnosť polície nie je nutná.

Fotodokumentácia škodovej udalosti

Odhad vzniknutej škody nemusí byť vždy jednoduchý. Môže sa stať, že isté poškodenia zistíte až neskôr pri dôkladnejšej obhliadke v servise alebo pri používaní vozidla. Preto odporúčame poškodené vozidlo čo najdôkladnejšie zdokumentovať (aj zjavne nepoškodené, ale dôležité časti, napr. motor). Táto fotodokumentácia vám môže neskôr pomôcť pri náhrade škody v poisťovni.

Útek z miesta škodovej udalosti

Častým dôvodom úteku z miesta škodovej udalosti býva neuzatvorené PZP. Na slovenských cestách sa totiž stále pohybuje množstvo vozidiel bez tohto poistenia. Pod hrozbou pokuty za nesplnenie povinnosti sa vodiči v niektorých prípadoch rozhodnú radšej utiecť. Neuvedomujú si, že potom čelia ďalším hrozbám od polície. Dnes už totiž identifikácia nemusí byť žiaden problém, keďže je v priestoroch, na uliciach a v samotných autách nainštalovaných množstvo kamier a záznamových zariadení.

DOBRÉ VEDIEŤ: Pokuta za útek z miesta nehody sa pohybuje vo výške od 300 € - 1 300 € a navyše vám hrozí zákaz vedenia motorového vozidla na dobu 1 – 5 rokov. V prípade, že vozidlo nutne využívate v práci, to pre vás môže znamenať oveľa väčšie problémy. V prípade, ak neposkytnete zranenému účastníkovi náležitú prvú pomoc, hrozí vám odňatie slobody až na 3 roky.

Určite je jednoduchšie ostať na mieste, uznať si vinu a riešiť veci s chladnou hlavou. Ak PZP uzatvorené máte, zodpovednosť za spôsobenú škodu preberie vaša poisťovňa.

Overenie platnosti PZP účastníka nehody

Platnosť PZP iného vodiča si viete jednoducho overiť prostredníctvom jeho ŠPZ na stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP) cez službu Vyhľadať poisťovateľa vozidla. Kontaktovať ju môžete aj telefonicky na 02/ 444 554 52 alebo e-mailom na claims@skp.sk.

TIP: Je však dobré upozorniť, že táto služba je len informačného charakteru. V prípade, ak ste si stihli zapísať ŠPZ a podarí sa vám zistiť poisťovateľa vozidla vinníka, ešte ste nevyhrali. Táto informácia nie je donucovacím prostriedkom a na jej základe poisťovne neriešia preplatenie škody. Poisťovňa tak urobí len po nahlásení udalosti vinníkom. Niektoré môžu akceptovať výsledky policajného šetrenia, záleží to však od ich interných predpisov a okolnostiach udalosti. 

Možnosti preplatenia škody na vozidle

a) Preplatenie škody z PZP

Nastane, ak má vinník platné PZP, spísali ste správu o nehode a vinník škodovú udalosť nahlásil vo svojej poisťovni.

b) Preplatenie škody z havarijného poistenia (ak je uzatvorené)

Ak neviete určiť vinníka škodovej udalosti, náhradu škody vám poskytne poisťovňa, v ktorej máte uzatvorené havarijné poistenie. Nevýhodou je, že budete musieť hradiť spoluúčasť, ak ju máte dohodnutú v poistnej zmluve. 

c) Preplatenie z garančného fondu SKP

Ak vinník nemá PZP, náhradu škody vám poskytne SKP a využije na to svoj garančný fond. Následne si bude škodu vymáhať od nepoisteného vodiča.

Garančný fond slúži aj na preplatenie škody, ak by:

  • vznikla na zdraví alebo by prišlo k usmrteniu a zodpovedná osoba by nebola identifikovaná
  • bolo vozidlo poistené u poisťovateľa, ktorý sa dostal do úpadku a nie je schopný plnenie poskytnúť
  • bola spôsobená prevádzkou cudzozemského motorového vozidla s uzatvoreným hraničným poistením
  • zodpovedný poisťovateľ za vinníka neposkytol poškodenému písomné vyjadrenie k nároku do 3 mesiacov od oznámenia škody
  • mal poisťovateľ, povinný preplatiť škodu, sídlo v inom členskom štáte a na Slovensku neurčil svojho likvidačného zástupcu
  • nebolo možné identifikovať motorového vozidlo, ktoré spôsobilo škodu na území iného členského štátu
  • do 2 mesiacov od vzniku škody nebolo možné zistiť poisťovateľa povinného preplatiť poškodenému náhradu škody

(na základe § 24, § 24a a § 24b zákona č. 381/2001 Z.z.)

d) Preplatenie škody priamo od vinníka

Niekedy sa vinník snaží na mieste dohodnúť aj inak, najmä ak nemá uzatvorené PZP a nechce dostať pokutu. Ak vám ponúkne okamžité preplatenie škody, napr. v hotovosti, treba myslieť na dodatočne zistené škody, ktoré nebudete vedieť neskôr dokázať, ak nebudete mať oficiálny záznam. Odporúčame preto vždy postupovať podľa overených a známych postupov.

e) Oprava vozidla z vlastných prostriedkov

Ak nie je možné využiť žiadnu možnosť z vyššie uvedených, musíte si opravu financovať sami. V závislosti potom od toho, kde zvyčajne jazdíte, parkujete a podobne, je dobré zvážiť uzatvorenie vhodného pripoistenia k PZP, prípadne havarijného poistenia, aby ste v budúcnosti náhradu škody získali od poisťovne.