pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Výpoveď poistnej zmluvy na životné poistenie

Uzatvorili ste si životné poistenie, ale vyskytol sa vám dôvod, na základe ktorého chcete poistenie zrušiť či ukončiť? Máte právo podať výpoveď. Stiahnite si jej vzor a upravte podľa vlastných potrieb alebo využite náš formulár a výpoveď si vygenerujte priamo na mieru.

Rastlina – výpoveď životného poistenia
Na stiahnutie:
Vzor výpovede poistenia ku koncu poistného obdobia
Adresy jednotlivých poisťovní nájdete v sekcii „Poisťovne“.

Papierovú výpoveď zmluvy životného poistenia si môžete tiež vygenerovať vyplnením nasledujúceho formulára (vyplňte údaje poistníka). Vytlačenú výpoveď následne zašlite na adresu poisťovne, pokiaľ možno doporučene.

Vygenerujte si výpoveď životného poistenia

Dôvody pre výpoveď poistnej zmluvy na životné poistenie

  • dožitie sa konca poistného obdobia
  • rozhodnutie zrušiť poistnú zmluvu s výplatou odkupnej hodnoty
  • možnosť odstúpenia od zmluvy do 30 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy
  • možnosť vypovedania zo zákona do 2 mesiacov od uzatvorenia zmluvy na životné poistenie
  • odmienutie plnenia poisťovateľom
  • úmrtie poisteného

Ako postupovať pri výpovedi životného poistenia?

Jednoduchý postup vám zabezpečí, že vytvorenie a zaslanie výpovede vám nezaberie veľa času. Zadajte do formulára potrebné údaje a vygenerujte si výpoveď poistnej zmluvy na životné poistenie na mieru! Ak je potrebný priložiť nejaký doklad (napr. Úmrtný list v prípade úmrtia poisteného), priložte ho.

Následne danú výpoveď zašlite na adresu svojej poisťovne, ktorú nájdete v sekcii „Poisťovne“. V prípade, že musíte stihnúť lehotu na podanie výpovede, je dobré ak si preveríte termín poštovej zásielky, prípadne sa rozhodnete pre osobné doručenie na pobočku poisťovne.

Právo na podanie výpovede poisťovni

Vypovedať uzatvorené životné poistenie môže

  • poistník,
  • alebo osoba, ktorej je udelená plná moc od poistníka.

Kedy je výpoveď poistnej zmluvy na životné poistenie platná?

Platnosť výpovede je podmienená jednak zákonnými požiadavkami, jednak poistnými podmienkami poisťovne a jednak doložením všetkého, čo treba v potrebnom termíne. Ak splníte všetky tieto predpoklady, poisťovňa vam vypovie životné poistenie ku dňu doručenia výpovede. Vo výnimočných prípadoch vás bude poisťovňa prípadne informovať o ďalšom postupe.