Wüstenrot poisťovňa, a.s. – Tlačivá a dokumenty


Logo - Wüstenrot poisťovňa

Povinné zmluvné poistenie online

Všeobecné poistné podmienky pre povinné zmluvné poistenie
Dodatok k všeobecným poistným podmienkam
Rozsah a podmienky asistenčných služieb pre povinné zmluvné poistenie
Osobitné poistné podmienky pre poistenie skiel motorových vozidiel
Osobitné poistné podmienky pre úrazové poistenie - AUTO
Oceňovacie tabuľky pre poistenie trvalých následkov úrazu
Formulár o podmienkach uzavretia zmluvy povinného zmluvného poistenia
Informácia pre spotrebiteľa pred uzatvorením zmluvy na diaľku pre povinné zmluvné poistenie
Pokyny pre vytvorenie fotodokumentácie vozidla
Správa o nehode

Havarijné poistenie

Všeobecné poistné podmienky pre havarijné poistenie
Rozsah a podmienky asistenčných služieb pre havarijné poistenie
Oznámenie o škodovej udalosti z havarijného poistenia
Formulár o podmienkach uzavretia zmluvy havarijného poistenia
Správa o nehode

Krátkodobé cestovné poistenie

Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie
Zmluvné dojednania pre cestovné poistenie online
Formulár o podmienkach uzavretia zmluvy cestovného poistenia

Ročné cestovné poistenie

Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie
Zmluvné dojednania pre cestovné poistenie online
Formulár o podmienkach uzavretia zmluvy cestovného poistenia

Poistenie zodpovednosti zamestnanca

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti zamestnanca
Oznámenie o škodovej udalosti z poistenia zodpovednosti zamestnanca
Formulár o podmienkach uzavretia zmluvy poistenia zodpovednosti zamestnanca

100% poistenie vozidla

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie SuperGAP
Formulár o podmienkach uzavretia zmluvy poistenia SuperGAP

Poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu
Formulár o podmienkach uzavretia zmluvy poistenia nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu

Poistenie domácnosti a zodpovednosti za škodu PLUS

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu
Zmluvné dojednania pre poistenie domácnosti a zodpovednosti za škodu príslušníkov domácnosti dojednávané prostredníctvom internetu
Formulár o dôležitých zmluvných podmienkach poistnej zmluvy pre poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu

Ďalšie dôležité dokumenty

Základný prehľad asistenčných služieb k povinnému zmluvnému poisteniu
Oznámenie o škodovej udalosti z povinného zmluvného poistenia (poistený)
Oznámenie o škodovej udalosti z povinného zmluvného poistenia (poškodený)

Aktuality - Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Aké zmeny môžeme očakávať v PZP v roku 2018?

Prehľad zmien v PZP pre rok 2017

Netfinancie.sk sa predstavia aj na SIBAF forum 2016

Poradíme vám?Mgr. Vladimír Cvik
a odborný tím poradcov