UNIQA poisťovňa, a.s. – Tlačivá a dokumenty


Logo - UNIQA poisťovňa

Povinné zmluvné poistenie online

Všeobecné poistné podmienky pre povinné zmluvné poistenie
Zmluvné ustanovenia pre online povinné zmluvné poistenie
Rozsah asistenčných služieb pre povinné zmluvné poistenie
Zmluvné dojednania pre doplnkové poistenie asistenčných služieb
Informačný dokument - PZP AUTO & VOĽNOSŤ
Všeobecné poistné podmienky pre doplnkové poistenie k povinnému zmluvnému poisteniu
Všeobecné poistné podmienky pre doplnkové poistenie čelného skla k povinnému zmluvnému poisteniu
Informácia pre spotrebiteľa pred uzatvorením zmluvy na diaľku pre povinné zmluvné poistenie
Informácia o spracúvaní osobných údajov
Správa o nehode

Havarijné poistenie

Všeobecné poistné podmienky pre havarijné poistenie
Rozsah asistenčných služieb pre havarijné poistenie
Zmluvné dojednania pre doplnkové poistenie asistenčných služieb
Oznámenie o škodovej udalosti z havarijného poistenia
Formulár o podmienkach uzavretia zmluvy havarijného poistenia
Správa o nehode

Havarijné poistenie online

Všeobecné poistné podmienky pre havarijné poistenie - 2017
Informácia pre spotrebiteľa pred uzatvorením zmluvy na diaľku
Vyhlásenie poistníka a vyhlásenie poistníka k spracovaniu osobných údajov
Informačný dokument o poistnom produkte AUTO & VOĽNOSŤ KASKO (IPID)
Zmluvné dojednanie pre doplnkové poistenie Asistenčných služieb
Zmluvné ustanovenia pre havarijné poistenie vozidla KASKO - online
Informácia o spracúvaní osobných údajov
Správa o nehode

Krátkodobé cestovné poistenie

Všeobecné poistné podmienky pre krátkodobé cestovné poistenie
Rozsah poistného krytia, poistné sumy pre krátkodobé cestovné poistenie
Rozsah krytia a poistné sumy - Cestovné poistenie Basic
Rozsah krytia a poistné sumy - Cestovné poistenie Plus
Rozsah krytia a poistné sumy - Cestovné poistenie Komfort
Rozsah krytia a poistné sumy - Cestovné poistenie Extra
Informácia o spracúvaní osobných údajov
Informácia pre spotrebiteľa pred uzavretím poistnej zmluvy na diaľku pre krátkodobé cestovné poistenie
Informačný dokument - Krátkodobé cestovné poistenie
Pokyny pre poisteného v prípade vzniku poistnej udalosti

Ročné cestovné poistenie

Všeobecné poistné podmienky pre ročné cestovné poistenie
Rozsah poistného krytia, poistné sumy pre ročné cestovné poistenie
Informácia o spracúvaní osobných údajov
Informácia pre spotrebiteľa pred uzavretím poistnej zmluvy na diaľku pre ročné cestovné poistenie
Informačný dokument - Ročné cestovné poistenie
Pokyny pre poisteného v prípade vzniku poistnej udalosti

Poistenie zodpovednosti zamestnanca

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti zamestnanca
Formulár o podmienkach uzavretia zmluvy poistenia zodpovednosti zamestnanca
Oznámenie o škodovej udalosti z poistenia zodpovednosti zamestnanca

Poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu

Všeobecné poistné ppodmienky pre poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti
Zmluvne dojednania pre poistenie nehnuteľnosti domácnosti a zodpovednosti
Formulár o podmienkach uzavretia zmluvy poistenia domu, bytu a domácnosti
Oznámenie o škodovej udalosti pre poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

Ďalšie dôležité dokumenty

Oznámenie o škodovej udalosti z povinného zmluvného poistenia
Zoznam zmluvných autoservisov

Aktuality - UNIQA poisťovňa, a.s.

Novinka: Porovnanie cien PZP je ešte jednoduchšie

Aké zmeny môžeme očakávať v PZP v roku 2018?

Ktoré poisťovne hviezdili v ankete SIBAF Award 2017?