Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 08:00-17:00

UNIQA poisťovňa, a.s. – Havarijné poistenie


Logo - UNIQA poisťovňa

Poisťovňa poskytuje havarijné poistenie pre nové aj ojazdené vozidlá všetkých kategórií. Samotný produkt kryje všetky štandardné riziká (havária, živel, vandalizmus, odcudzenie). Ako jedna z mála poisťovní prihliada na okres registrácie vozidla.

Havarijné poistenie a jeho krytie

Havarijné poistenie dojednané v tejto poisťovni kryje MV a jeho časti pre prípad:

a) poškodenia alebo zničenia v dôsledku:

 • havárie
 • živelných udalostí
 • zásahu cudzej osoby (vandalizmus)

b) odcudzenia MV, jeho časti krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím

Územná platnosť havarijného poistenia sa vzťahuje na geografické územie Európy (vrátane európskej časti Ruska a Turecka), prípadne podľa želania klienta len na územie SR.

Spoluúčasť klienta

Pre klientov ponúka najširší výber spoluúčastí od 0 %, cez 2 % a 5 % až po 10 %  alebo stanovením minimálnej sumy od 65 EUR až po 1 000 EUR.

Poisťovňa v rámci havarijného poistenia ponúka taktiež pre klientov možnosť zvoliť si neobmedzený limit opráv za normohodinu práce (štandardne je limit opráv do výšky 50 EUR bez DPH za normohodinu práce).

Asistenčné služby zdarma k základnému krytiu havarijného poistenia, avšak iba pre osobné a nákladné vozidlá do 3,5 t. Pre ostatné kategórie nie sú poskytované, pre tieto je určené doplnkové poistenie – poistenie nákladov spojených s vyprostením alebo odťahom poisteného vozidla.

Doplnkové pripoistenia

Pri havarijnom poistení je možné uzavrieť si naviac:

 • pripoistenie čelného skla
 • pripoistenie batožiny
 • úrazové pripoistenie
 • doplnkové poistenie lomu stroja
 • doplnkové poistenie nákladov spojených s vyprostením alebo odťahom poisteného vozidla
 • pripoistenie pracovného stroja

Zľavy

Zľavy na havarijné poistenie:

 • bonus za bezškodový priebeh do výšky 50 %
 • zľava podľa miesta registrácie evidenčného čísla vozidla
 • zľava 20 % za dodávky (nákladné vozidlá do 3,5 t s max. 3 miestami na sedenie)
 • zľava 20 % pre telesne postihnuté osoby
 • zľava 10 % za územnú platnosť SR


Aktuality - UNIQA poisťovňa, a.s.

Generic placeholder image

Nastáva rebranding poisťovne AXA na UNIQA

07.01.2021 | Autor: Eva Majerská

A je to tu! Očakávaná zmena súvisiaca s prevzatím spoločnosti AXA pod UNIQA a nutný rebranding. Čo všetko sa aktuálne mení a čo to bude znamenať pre klientov vám prinášame v našom článku.

Generic placeholder image

Ako sa zmenia ceny PZP v roku 2021?

29.12.2020 | Autor: Eva Majerská

Naša online kalkulačka na výpočet poistného PZP obsahuje vždy aktuálne ceny a podmienky poisťovní. Môžete si tak bez obáv porovnať ceny pre rok 2021 a uzatvoriť zmluvu. Budú sa tieto ceny meniť a treba počítať s navyšovaním poistného?

Generic placeholder image

Prevzatie poisťovne AXA spoločnosťou UNIQA je vo finále

23.10.2020 | Autor: Eva Majerská

V uplynulých dňoch bola dokončená akvizícia spoločností AXA v niektorých štátoch strednej Európy pod značku UNIQA. Čo všetko sa mení a ako táto zmena ovplyvní aktuálne platné zmluvy sa dozviete v našom článku.