Po-Pia: 08:00-17:00

UNIQA - Havarijné poistenie


Logo - UNIQA pojišťovna

Poisťovňa ponúka havarijné poistenie pre nové aj ojazdené vozidlá všetkých kategórií. Samotný produkt kryje všetky štandardné riziká (havária, živel, vandalizmus, odcudzenie). Havarijné poistenie UNIQA sa dojednáva na novú hodnotu vozidla (t.j. sumu, ktorá musí zodpovedať cene nového vozidla toho istého druhu, rovnakej kvality a výbavy, bez obchodných zliav, platnej na území SR v  čase kúpy vozidla ako nového).

Pripoistenia v rámci havarijného poistenia UNIQA

Naviac je možné dojednať ďalšie doplnkové pripoistenia:

 • Poistenie skiel – kryté sú všetky sklá, ktoré boli k vozidlu pripevnené výrobcom. Poistná ochrana sa vzťahuje na ich poškodenie, zničenie alebo odcudzenie akoukoľvek náhodnou udalosťou.
  Limit plnenia: výška plnenia znížená o dohodnutú spoluúčasť.
  Spoluúčasť: bez spoluúčasti.
 • Poistenie úrazu dopravovaných osôb – kryté sú trvalé následky alebo smrť následkom úrazu vodiča alebo všetkých osôb tvoriacich posádku vozidla.
  Limit plnenia: 1- až 5-, alebo 10-násobok základných poistných súm (5 000 €/smrť/osoba, 5 000 €/trvalé následky/osoba).
  Spoluúčasť: bez spoluúčasti.
 • Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby - poškodenie/zničenie batožiny v dôsledku živelnej udalosti či pri dopravnej nehode, tiež aj ich odcudzenie z vozidla.
  Limit plnenia: 500 € na vozidlo.
  Spoluúčasť: bez spoluúčasti.
  Poistné plnenie je vyplácané v časovej cene, t.j. cene, ktorú mala poškodená, zničená alebo odcudzená batožina v čase vzniku poistnej udalosti, zníženú o hodnotu použiteľných zvyškov.
 • Poistenie náhradného vozidla - preplatenie nákladov za prenájom náhradného vozidla za poškodené poistené vozidlo.
  Limit plnenia: denný limit – 35 €/60 €/85 €, na dobu max. 10 kalendárnych dní.
  Spoluúčasť: bez spoluúčasti.
 • Poistenie GAP – pripoistenie finančnej straty - finančný rozdiel medzi poistnou sumou vozidla a poistným plnením z havarijného poistenia - nie je možné uzavrieť online.
  Limit plnenia: 30 000 €.
  Poistná doba: max. 6 rokov.
  Spoluúčasť: bez spoluúčasti.
 • Poistenie rozšírených asistenčných služieb – rozšírenie rozsahu základnej asistencie o ďalšie riziká, resp. vyššie limity plnenia.
 • Poistenie nadštandardnej výbavy – nie je možné dojednať online.
 • Poistenie činnosti pracovného stroja – nárok na poistné plnenie vzniká, ak k poškodeniu (vozidla, jeho časti prišlo pri práci, nie je možné dojednať online.
 • Poistenie lomu stroja – nárok na poistné plnenie vzniká, ak k poškodeniu/zničeniu vozidla alebo jeho časti, ak nedošlo k poistnému plnenia zo základného poistenia vozidla, nie je možné dojednať online.
 • Poistenie nákladov spojených s vyprostením alebo odtiahnutím poisteného vozidla – určené pre vozidlá, na ktoré sa nevzťahuje asistenčná služba UNIQA ASSISTANCE, nie je možné uzavrieť online.

Riešenie poistnej udalosti v UNIQA

V prípade rizika havárie bude uplatnený bonusový systém za bezškodový priebeh.

Pri totálnej škode sa poistné plnenie vypláca v sume všeobecnej hodnoty vozidla, ktorú malo v čase poistnej udalosti. Totálnou škodou sa rozumie poškodenie alebo zničenie vozidla v takom rozsahu, že primerané náklady na jeho opravu presiahnu trhovú hodnotu vozidla.

Doplňujúce informácie o havarijnom poistení UNIQA

Podmienkou uzatvorenia KASKO poistenia v UNIQA pre každé jazdené motorové vozidlo je vykonanie obhliadky pri vstupe do poistenia.

Územná platnosť havarijného poistenia sa vzťahuje na geografické územie Európy (s výnimkou Cypru, Kanárskych ostrovov, Madeiry, Ceuty a Melilly), prípadne podľa želania klienta len na územie SR (nie je možné dojednať online).

Pre klientov ponúka najširší výber spoluúčastí od 0 %, cez 2 % a 5 % až po 10 %, alebo stanovením minimálnej sumy od 0 € až po 1 000 €.

Poisťovňa v rámci havarijného poistenia ponúka štandardne limit opráv do výšky 50 € bez DPH za normohodinu práce, taktiež pre klientov možnosť zvoliť si neobmedzený limit opráv za normohodinu práce (nie je možné dojednať online).

Súčasťou základného krytia havarijného poistenia sú asistenčné služby zadarmo.

Aké zľavy môžu klienti získať v havarijnom poistení UNIQA?

Zľavy na KASKO poistenie:

 • bonus za bezškodový priebeh do výšky 50 %
 • zľava 20 % pre telesne postihnuté osoby


Aktuality - UNIQA

autá na zasneženej ceste

Ako správne jazdiť v daždi a na snehu? Toto sú pravidlá, ktorými by ste sa mali riadiť

13.12.2022 | Autor: Eva Majerská

S príchodom jesene a zimy nastávajú pre vodičov vždy krušné časy. Príprava vozidla na zimu je pre drvivú väčšinu vodičov samozrejmosť: výmena pneumatík za zimné, kontrola funkčnosti stieračov či doplnenie nemrznúcej zmesi do ostrekovačov patrí k jesennému folklóru. Horšie však je, že množstvo vodičov v zlom počasí jednoducho jazdiť nevie.

hodnotenie SASP

SASP opäť ocenila najlepšie poisťovne. Ktorá je tá najlepšia?

20.10.2022 | Autor: Eva Majerská

Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP) pôsobí na trhu už 26 rokov. Aj tento rok oceňovala najlepšie poisťovne na trhu v rôznych kategóriách. Prinášame vám výsledky ocenenia SASP a názov najlepšej poisťovne za rok 2021.

výbuch sopky na La Palma

Čo ak moju dovolenkovú destináciu zasiahol živel? Pozrite sa, aké možnosti máte

21.06.2022 | Autor: Eva Majerská

Kto by sa netešil na každoročnú dovolenku? Vyhliadky a plánovanie popri bežných povinnostiach dodávajú každému dňu radosť. Lenže stáva sa bohužiaľ aj to, že tak dlho očakávané dni v dovolenkovej destinácii sa z hodiny na hodinu zmenia na nočnú moru. A povedzme si pravdu, v posledných rokoch sa tomu vďaka výkyvom počasia nedá vyhnúť už zrejme nikde.