Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 08:00-17:00

Havarijné poistenie - UNIQA pojišťovna, a.s. | Netfinancie.sk


Logo - UNIQA pojišťovna

Poisťovňa ponúka havarijné poistenie pre nové aj ojazdené vozidlá všetkých kategórií. Samotný produkt kryje všetky štandardné riziká (havária, živel, vandalizmus, odcudzenie). Havarijné poistenie UNIQA sa dojednáva na novú hodnotu vozidla (t.j. sumu, ktorá musí zodpovedať cene nového vozidla toho istého druhu, rovnakej kvality a výbavy, bez obchodných zliav, platnej na území SR v  čase kúpy vozidla ako nového).

Pripoistenia v rámci havarijného poistenia UNIQA

Naviac je možné dojednať ďalšie doplnkové pripoistenia:

 • Poistenie skiel – kryté sú všetky sklá, ktoré boli k vozidlu pripevnené výrobcom. Poistná ochrana sa vzťahuje na ich poškodenie, zničenie alebo odcudzenie akoukoľvek náhodnou udalosťou.
  Limit plnenia: výška plnenia znížená o dohodnutú spoluúčasť.
  Spoluúčasť: bez spoluúčasti.
 • Poistenie úrazu dopravovaných osôb – kryté sú trvalé následky alebo smrť následkom úrazu vodiča alebo všetkých osôb tvoriacich posádku vozidla.
  Limit plnenia: 1- až 5-, alebo 10-násobok základných poistných súm (5 000 €/smrť/osoba, 5 000 €/trvalé následky/osoba).
  Spoluúčasť: bez spoluúčasti.
 • Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby - poškodenie/zničenie batožiny v dôsledku živelnej udalosti či pri dopravnej nehode, tiež aj ich odcudzenie z vozidla.
  Limit plnenia: 500 € na vozidlo.
  Spoluúčasť: bez spoluúčasti.
  Poistné plnenie je vyplácané v časovej cene, t.j. cene, ktorú mala poškodená, zničená alebo odcudzená batožina v čase vzniku poistnej udalosti, zníženú o hodnotu použiteľných zvyškov.
 • Poistenie náhradného vozidla - preplatenie nákladov za prenájom náhradného vozidla za poškodené poistené vozidlo.
  Limit plnenia: denný limit – 35 €/60 €/85 €, na dobu max. 10 kalendárnych dní.
  Spoluúčasť: bez spoluúčasti.
 • Poistenie GAP – pripoistenie finančnej straty - finančný rozdiel medzi poistnou sumou vozidla a poistným plnením z havarijného poistenia - nie je možné uzavrieť online.
  Limit plnenia: 30 000 €.
  Poistná doba: max. 6 rokov.
  Spoluúčasť: bez spoluúčasti.
 • Poistenie rozšírených asistenčných služieb – rozšírenie rozsahu základnej asistencie o ďalšie riziká, resp. vyššie limity plnenia.
 • Poistenie nadštandardnej výbavy – nie je možné dojednať online.
 • Poistenie činnosti pracovného stroja – nárok na poistné plnenie vzniká, ak k poškodeniu (vozidla, jeho časti prišlo pri práci, nie je možné dojednať online.
 • Poistenie lomu stroja – nárok na poistné plnenie vzniká, ak k poškodeniu/zničeniu vozidla alebo jeho časti, ak nedošlo k poistnému plnenia zo základného poistenia vozidla, nie je možné dojednať online.
 • Poistenie nákladov spojených s vyprostením alebo odtiahnutím poisteného vozidla – určené pre vozidlá, na ktoré sa nevzťahuje asistenčná služba UNIQA ASSISTANCE, nie je možné uzavrieť online.

Riešenie poistnej udalosti v UNIQA

V prípade rizika havárie bude uplatnený bonusový systém za bezškodový priebeh.

Pri totálnej škode sa poistné plnenie vypláca v sume všeobecnej hodnoty vozidla, ktorú malo v čase poistnej udalosti. Totálnou škodou sa rozumie poškodenie alebo zničenie vozidla v takom rozsahu, že primerané náklady na jeho opravu presiahnu trhovú hodnotu vozidla.

Doplňujúce informácie o havarijnom poistení UNIQA

Podmienkou uzatvorenia KASKO poistenia v UNIQA pre každé jazdené motorové vozidlo je vykonanie obhliadky pri vstupe do poistenia.

Územná platnosť havarijného poistenia sa vzťahuje na geografické územie Európy (s výnimkou Cypru, Kanárskych ostrovov, Madeiry, Ceuty a Melilly), prípadne podľa želania klienta len na územie SR (nie je možné dojednať online).

Pre klientov ponúka najširší výber spoluúčastí od 0 %, cez 2 % a 5 % až po 10 %, alebo stanovením minimálnej sumy od 0 € až po 1 000 €.

Poisťovňa v rámci havarijného poistenia ponúka štandardne limit opráv do výšky 50 € bez DPH za normohodinu práce, taktiež pre klientov možnosť zvoliť si neobmedzený limit opráv za normohodinu práce (nie je možné dojednať online).

Súčasťou základného krytia havarijného poistenia sú asistenčné služby zadarmo.

Aké zľavy môžu klienti získať v havarijnom poistení UNIQA?

Zľavy na KASKO poistenie:

 • bonus za bezškodový priebeh do výšky 50 %
 • zľava 20 % pre telesne postihnuté osoby


Aktuality - UNIQA pojišťovna, a.s.

Generic placeholder image

AXA je už definitívne pod UNIQA aj s menšou zmenou

08.09.2021 | Autor: Eva Majerská

Najnovšie správy o prevzatí poisťovne AXA pod UNIQA. Dokončený bol proces zlúčenia a od 1.9.2021 funguje UNIQA pod celkom novým názvom ako pobočka českej poisťovne. Viac informácií, ako aj aktuálne kontaktné údaje, nájdete v článku.

Generic placeholder image

Je znižovanie náhrady škody o amortizáciu v PZP správne?

26.08.2021 | Autor: Eva Majerská

Prinášame vám aktualizovaný článok o tom, ako v súčasnosti funguje náhrada škody pri poistnej udalosti z pohľadu amortizácie. Pristupujú k nej poisťovne podľa vzorového rozhodnutia súdu alebo sú ešte stále také, ktoré si amortizáciu v PZP uplatňujú?

Generic placeholder image

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu netreba podceňovať

09.08.2021 | Autor: Eva Majerská

V práci sa niekedy môže stať prípad, že spôsobíte škodu svojmu zamestnávateľovi. Práve na takéto situácie je tu poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu. Má však aj viacero praktických pripoistení, ktoré vám viac predstavíme v našom článku.