Poistenie áut


Porovnanie a uzatvorenie poistenia online.

Porovnať ceny PZP

Poistenie áut a jeho súčasné formy

Poistenie áut je v dnešnej dobe už neodmysliteľnou súčasťou života každého zodpovedného vodiča. Toto poistenie zabezpečuje nielen ochranu vozidla a jeho výbavy, ale aj zdravia jednotlivých účastníkov cestnej premávky. Hoci má poistenie áut viacero foriem, ich funkcia je vždy rovnaká, a to chrániť.

Okrem povinného zmluvného poistenia, tzv. PZP, máte možnosť uzavrieť aj dobrovoľné havarijné poistenie auta a rôzne pripoistenia. Kým zákonné poistenie má za cieľ chrániť a v prípade nehody aj odškodniť vodiča, ktorému bola škoda spôsobená poistníkovou vinou, havarijné poistenie sa uzatvára pre potreby samotného poistníka. Pre prípad škody spôsobenej vandalizmom, živelnou pohromou, odcudzením, poškodením a podobne.

Ako získať najvýhodnejšie poistenie auta?

Povinné aj dobrovoľné poistenie áut, a najmä ich cena, sa líši v závislosti od segmentačných kritérií poisťovne a jednotlivých rizík, ktorým ste Vy ako vodič a Vaše auto vystavovaní. Diferencuje sa na základe hmotnosti vozidla, výkonu motora, trvalého bydliska či veku držiteľa vozidla. Aj napriek týmto parametrom máte však v každom prípade možnosť uzatvoriť to najlacnejšie poistenie. Máte na výber hneď z niekoľkých poisťovní. Rozhodovanie medzi nimi môže byť však dosť obtiažne. Okrem prácneho porovnávania cien poistného v jednotlivých poisťovniach si môžete dnes uzavrieť poistenie auta aj oveľa jednoduchšie, a to cez online poistenie. Táto forma poistenia áut je rýchla, jednoduchá a pohodlná, čím šetríte vo všetkých smeroch.