Po-Pia: 08:00-17:00

KOMUNÁLNA poisťovňa


Logo - KOMUNÁLNA poisťovňa

O poisťovni KOMUNÁLNA poisťovňa

KOMUNÁLNA poisťovňa zahájila svoju činnosť ako komerčná poisťovňa s univerzálnou licenciou v roku 1994. Jej hlavným poslaním je poskytovať klientom poistné produkty a služby v oblastiach životného, úrazového, majetkového a zodpovednostného poistenia, ale aj v oblasti poistení podnikateľov a priemyslu. Rozvinutou obchodnou sieťou zloženou zo 7 riaditeľstiev a 46 obchodných miest zabezpečuje KOMUNÁLNA poisťovňa rýchle a kvalitné poskytovanie svojich služieb.

Poisťovňa ponúka širokú škálu poistných produktov tak životného, ako aj neživotného poistenia. Okrem klasického životného poistenia môže klient uzavrieť napríklad aj poistenie detí a mládeže, penzijné poistenie či poistenie pohrebných nákladov. V rámci neživotného poistenia sa dá poistiť motorové vozidlo, majetok, stroje, vnútroštátna a zahraničná preprava. Poistiť si možno aj zodpovednosť za škodu či uzavrieť cestovné poistenie.

V prípade poistenia auta poskytuje spoločnosť havarijné poistenie i povinné zmluvné poistenie KOMUNÁLNEJ poisťovne. Podobne ako ostatné poisťovne, aj KOMUNÁLNA poisťovňa poskytuje viaceré zľavy a výhody. Klient, ktorý si uzavrie PZP KOMUNÁLNEJ poisťovne má nárok na 10 % bonus za každé bezškodové poistné obdobie. Dôchodcovia nad 70 rokov a zdravotne ťažko postihnuté osoby majú zasa nárok na zníženú sadzbu vo výške 50 % zo základného poistného a pod.


Kontaktné informácie KOMUNÁLNA poisťovňa

Úplný názov spoločnosti
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Sídlo spoločnosti
Štefánikova 17
811 05 Bratislava
IČO
31 595 545
DIČ
2021097089
IČ DPH
SK7020000746
Obchodný register
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.3345/B
Infolinka KOMUNÁLNA poisťovňa
0800 112 222
Hlásenie škôd
0850 111 566
(+421) 2 5262 7282
Asistenčná služba
18 118 (SR)
(+421) 2 6353 2236
Webová stránka
Sociálne siete
Banka
Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN
SK2809000000000178195386
Banka
Prima banka Slovensko, a.s. (Dexia)
IBAN
SK8756000000001200222008
Banka
Tatra banka a.s.
IBAN
SK6011000000002623225520
Banka
Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN
SK2809000000000178195386
Banka
Prima banka Slovensko, a.s. (Dexia)
IBAN
SK8756000000001200222008
Banka
Tatra banka a.s.
IBAN
SK6011000000002623225520
Banka
Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN
SK2809000000000178195386
Banka
Prima banka Slovensko, a.s. (Dexia)
IBAN
SK8756000000001200222008
Banka
Tatra banka a.s.
IBAN
SK6011000000002623225520
Banka
Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN
SK2809000000000178195386
Banka
Prima banka Slovensko, a.s. (Dexia)
IBAN
SK8756000000001200222008
Banka
Tatra banka a.s.
IBAN
SK6011000000002623225520

Aktuality - KOMUNÁLNA poisťovňa

cena zlatá minca

Zlatá minca 2022: Prekvapili tento rok výsledky súťaže?

29.11.2022 | Autor: Eva Majerská

Súťaž finančných produktov Zlatá minca je už tradíciou a ani tento rok nebol výnimkou. Výsledky boli vyhlásené koncom septembra v rámci konferencie Finweek. Ktoré poisťovne dopadli najlepšie v jednotlivých kategóriách a ktorá z nich bola Objavom roka?

havarovaná motorka na ceste

Havarijné poistenie motocykla nie je zbytočnosť – čo všetko vám pokryje?

04.05.2022 | Autor: Eva Majerská

Motocykle sú veľmi obľúbeným prostriedkom prepravy, no jazda na nich je predovšetkým koníčkom a vyjadrením životného štýlu. Na Slovensku počet evidovaných motocyklov z roka na rok stúpa, podľa policajnej štatistiky z jari 2022 je ich okolo 163 tisíc (vrátane tých s postranným vozíkom). A napriek tomu iba malá časť z nich je havarijne poistená. Motocykle pritom patria medzi najcitlivejší hnuteľný majetok.

kľúče od auta v ruke predajcu

Čo s poistením, keď vám končí lízing? Zistite, na čo si dať pozor

13.12.2021 | Autor: Eva Majerská

Po dlhých mesiacoch prišiel ten moment, kedy platíte poslednú splátku lízingovej spoločnosti a auto si konečne môžete prepísať na seba. Je to určite dôvod na radosť, ale čakajú vás aj nevyhnutné povinnosti spojené so zmenou vlastníka vozidla. Okrem prepisu auta na dopravnom inšpektoráte a s tým súvisiacej byrokracie vás čakajú aj úkony týkajúce sa povinného zmluvného poistenia, respektíve havarijného poistenia. V tomto článku vám ponúkame zhrnutie, ako postupovať a čo robiť s poisteniami auta, keď lízing končí.