Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 07:30-17:00

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.


Logo - KOMUNÁLNA poisťovňa

O poisťovni KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

KOMUNÁLNA poisťovňa zahájila svoju činnosť ako komerčná poisťovňa s univerzálnou licenciou v roku 1994. Jej hlavným poslaním je poskytovať klientom poistné produkty a služby v oblastiach životného, úrazového, majetkového a zodpovednostného poistenia, ale aj v oblasti poistení podnikateľov a priemyslu. Rozvinutou obchodnou sieťou zloženou zo 7 riaditeľstiev a 46 obchodných miest zabezpečuje KOMUNÁLNA poisťovňa rýchle a kvalitné poskytovanie svojich služieb.

Poisťovňa ponúka širokú škálu poistných produktov tak životného, ako aj neživotného poistenia. Okrem klasického životného poistenia môže klient uzavrieť napríklad aj poistenie detí a mládeže, penzijné poistenie či poistenie pohrebných nákladov. V rámci neživotného poistenia sa dá poistiť motorové vozidlo, majetok, stroje, vnútroštátna a zahraničná preprava. Poistiť si možno aj zodpovednosť za škodu či uzavrieť cestovné poistenie.

V prípade poistenia auta poskytuje spoločnosť havarijné poistenie i povinné zmluvné poistenie KOMUNÁLNEJ poisťovne. Podobne ako ostatné poisťovne, aj KOMUNÁLNA poisťovňa poskytuje viaceré zľavy a výhody. Klient, ktorý si uzavrie PZP KOMUNÁLNEJ poisťovne má nárok na 10 % bonus za každé bezškodové poistné obdobie. Dôchodcovia nad 70 rokov a zdravotne ťažko postihnuté osoby majú zasa nárok na zníženú sadzbu vo výške 50 % zo základného poistného a pod.


Kontaktné informácie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Úplný názov spoločnosti
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Sídlo spoločnosti
Štefánikova 17
811 05 Bratislava
IČO
31 595 545
Obchodný register
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.3345/B
Zákaznícky servis
0800 112 222
Hlásenie škôd
0850 111 566
(+421) 2 5262 7282
Asistenčná služba
18 118 (SR)
(+421) 2 6353 2236
Web stránky
Sociálne siete
Banka
Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN
SK2809000000000178195386
Banka
Prima banka Slovensko, a.s. (Dexia)
IBAN
SK8756000000001200222008
Banka
Tatra banka a.s.
IBAN
SK6011000000002623225520
Banka
Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN
SK2809000000000178195386
Banka
Prima banka Slovensko, a.s. (Dexia)
IBAN
SK8756000000001200222008
Banka
Tatra banka a.s.
IBAN
SK6011000000002623225520
Banka
Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN
SK2809000000000178195386
Banka
Prima banka Slovensko, a.s. (Dexia)
IBAN
SK8756000000001200222008
Banka
Tatra banka a.s.
IBAN
SK6011000000002623225520
Banka
Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN
SK2809000000000178195386
Banka
Prima banka Slovensko, a.s. (Dexia)
IBAN
SK8756000000001200222008
Banka
Tatra banka a.s.
IBAN
SK6011000000002623225520

Aktuality - KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Generic placeholder image

Ocenenie SASP za rok 2018 má svojich víťazov

04.06.2019 | Autor: Katarína Zelinková

Odborníci rozhodli. Toto sú najlepšie poisťovne z oblasti neživotného poistenia pre rok 2018.

Generic placeholder image

Novinka: Porovnanie cien PZP je ešte jednoduchšie

14.02.2018 | Autor: Netfinancie.sk

Namiesto 4 údajov doplníte už iba 1. Vďaka novinke, ktorú sme do našej kalkulačky zaviedli, stačí, ak viete poznávaciu značku svojho vozidla (EČV / ŠPZ). Všetky technické informácie o vozidle vyplní systém za vás. Čo vy na to?

Generic placeholder image

Aké zmeny môžeme očakávať v PZP v roku 2018?

02.11.2017 | Autor: Netfinancie.sk

A máme to tu opäť. Úpravy v sadzobníkoch poisťovní a s tým súvisiace zmeny cien povinného zmluvného poistenia. Aké predpisy poistného môžeme teda očakávať?