pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Ako sa zmenia ceny PZP v roku 2021?

29.12.2020 | Autor: Eva Majerská

Naša online kalkulačka na výpočet poistného PZP obsahuje vždy aktuálne ceny a podmienky poisťovní. Môžete si tak bez obáv porovnať ceny pre rok 2021 a uzatvoriť zmluvu. Budú sa tieto ceny meniť a treba počítať s navyšovaním poistného?

počítač a maketa auta

Odpoveď na túto otázku nie je jednoznačná. Kedysi sa dalo na trhu povinného zmluvného poistenia jasnejšie povedať, že príde k navýšeniu cien vo výške určitého percenta. V súčasnosti mnoho poisťovní využíva rôzne segmentačné kritéria a upriamuje svoju pozornosť na vybrané kategórie vodičov a vozidiel. Keďže na základe toho stanovujú individuálnu výšku poistného, už to nie je také jednoduché.

Poisťovne stanovujú ceny poistenia individuálne

Môžeme však povedať, že ceny PZP 2021 sa nebudú vo všeobecnosti dramaticky zvyšovať. Pôjde skôr o mierny nárast alebo pokles v závislosti od daného klienta.

Hlavnými kritériami, ktoré poisťovne berú aj naďalej pri stanovovaní ceny do úvahy, sú škodovosť klienta, jeho vek a región trvalého bydliska, typ, značka vozidla a jeho výkon. Najdôležitejším z uvedených je práve počet spôsobených škôd s poistným plnením zo strany poisťovne. Klientom, ktorí za posledné obdobie, spôsobili poistnú udalosť, sa pravdepodobne poistné navýši. Opäť je to však rozdielne na trhu s poisťovňami. Niektoré môžu pristúpiť k navýšeniu ráznejším spôsobom a niektoré berú do úvahu kombináciu viacerých faktorov a cena zákonného poistenia tak nemusí byť radikálne vyššia.

Vždy sa oplatí porovnávať ponuky poisťovní, pretože aj pre škodovejšieho klienta sa vždy nájde ten najvýhodnejší variant.

Aký vplyv na PZP má rizikovosť klienta?

Sú aj poisťovne, ktoré zohľadňujú rizikovosť klienta na úrovni zaplatenosti. Vedú si interné databázy a pri zistení, že uvedenému klientovi bola v minulosti vypovedaná zmluva z dôvodu nezaplatenia, môžu si uplatniť navýšenie poistného. Iné berú do úvahy rizikové správanie klienta najmä z pohľadu jeho veku a trvalého bydliska. Stále tak platí, že mladší vodič s vozidlom registrovaným vo väčšom meste bude mať vyššie poistné ako starší vodič so skúsenosťami. Samozrejme, je to len predpoklad poisťovní na základe štatistík a nemusí to vždy odzrkadľovať skutočnosť. Práve preto sa potom hodnotí samotná škodovosť.

Novinkou na trhu PZP bola v tomto roku možnosť ušetriť za málo najazdených kilometrov. Poisťovňa Union prišla s touto úpravou z dôvodu, že aktuálna situácia držala ľudí skôr doma, a tým pádom nenajazdili toľko kilometrov. Je možné, že k vyhodnocovaniu počtu najazdených kilometrov sa pridajú v budúcnosti aj ďalšie poisťovne.

Online porovnanie má vždy aktuálne ceny poisťovní!

V súčasnej digitálnej dobe sa viacero zmien, aj čo sa týka cenotvorby poisťovní, deje automaticky v systéme, a teda aj v priebehu roka. Poisťovne tak môžu priebežne upraviť ceny, podmienky alebo zaviesť nejakú novinku, ktorá odzrkadľuje aktuálnu situáciu. Stalo sa tak aj napríklad v rámci poskytovania ich samotných služieb. Na vzniknutú pandémiu koronavísu a nutnosť izolácie reagovali poisťovne a zaviedli alebo rozšírili možnosti svojich digitálnych služieb. O podrobnostiach digitalizácie poisťovní sme vás informovali v našom článku.

Na základe uvedených skutočností určite odporúčame ľuďom, ktorí potrebujú uzatvoriť povinné zmluvné poistenie alebo sa im blíži výročie zmluvy, aby využili možnosti a porovnali si ceny PZP pre rok 2021. Pri už existujúcej zmluve si overia, či aj na ďalší rok majú tú najlepšiu cenu, a pri novom poistení si práve takú najvýhodnejšiu cenu nájdu. Uzatvorenie poistnej zmluvy online je zároveň úplne jednoduché a všetky potrebné dokumenty budú klientovi doručené na e-mail. Samozrejme, súčasťou tejto služby je aj neobmedzené poradenstvo, či už pri otázkach spojených s poistnou zmluvou alebo s následným riešením vzniknutých situácií.


Nájdite si to najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie práve pre vás pomocou online kalkulačky.