KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. – Tlačivá a dokumenty


Logo - KOMUNÁLNA poisťovňa

Povinné zmluvné poistenie online

Všeobecné poistné podmienky pre povinné zmluvné poistenie
Verejný prísľub k povinnému zmluvnému poisteniu (úraz)
Verejný prísľub k povinnému zmluvnému poisteniu (živel)
Verejný prísľub k povinnému zmluvnému poisteniu (batožina)
Informačný dokument - PZP
Osobitné zmluvné dojednania pre asistenčné služby k povinnému zmluvnému poisteniu
Osobitné zmluvné dojednania pre rozšírené asistenčné služby (RAS) k povinnému zmluvnému poisteniu
Rozsah asistenčných služieb pre povinné zmluvné poistenie
Rozsah rozšírených asistenčných služieb (RAS) pre povinné zmluvné poistenie
Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie
Zmluvné dojednania pre rozšírenie povinného zmluvného poistenia (verejný prísľub - úrazové poistenie)
Informácia spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku
Správa o nehode

Havarijné poistenie

Všeobecné poistné podmienky pre havarijné poistenie
Osobitné poistné podmienky pre havarijné poistenie
Informačný dokument - KASKO
Osobitné zmluvné dojednania pre poskytovanie asistenčných služieb v havarijnom poistení
Rozsah asistenčných služieb pre havarijné poistenie
Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie
Pokyny pre vytvorenie fotodokumentácie vozidla
Správa o nehode

Havarijné poistenie online

Všeobecné poistné podmienky pre havarijné poistenie
Osobitné poistné podmienky pre havarijné poistenie
Informačný dokument - KASKO
Osobitné zmluvné dojednania pre poskytovanie asistenčných služieb v havarijnom poistení
Rozsah asistenčných služieb pre havarijné poistenie
Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie
Informácie pre spotrebiteľa pred uzavretím poistnej zmluvy na diaľku
Pokyny pre vytvorenie fotodokumentácie vozidla
Správa o nehode

Poistenie zodpovednosti zamestnanca

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti zamestnanca
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti príslušníkov policajného zboru
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti príslušníkov hasičského a záchranného zboru
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti štátneho zamestnanca
Oznámenie o škodovej udalosti poistenia zodpovednosti zamestnanca

Poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku občanov
Formulár o dôležitých podmienkach uzatvorenia poistenia majetku občanov

Aktuality - KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Novinka: Porovnanie cien PZP je ešte jednoduchšie

Aké zmeny môžeme očakávať v PZP v roku 2018?

Prehľad zmien v PZP pre rok 2017