pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Porovnanie havarijného poistenia

Ak máte záujem o uzatvorenie havarijného poistenia, neznamená to, že máte iba jednu možnosť. Na trhu ich existuje, rovnako ako pri povinnom zmluvnom poistení, viacero. Treba o nich len vedieť. My vám poskytneme dôkaz, že rozdiely naozaj existujú, či už v cene alebo parametroch poistenia. Výber je na vás ako klientovi, pre ktorú možnosť sa rozhodnete.

Kladka – plus - mínus

Samozrejme, že treba upozorniť na skutočnosť, že havarijné poistenie je oveľa špecifickejším poistením v porovnaní s PZP, a preto sa niektoré kritériá musia hodnotiť individuálne. Aj tu však existuje možnosť porovnania, a tak získania viacerých možností, podľa ktorých sa môžete rozhodnúť.

Prikladáme praktické porovnania dvoch držiteľov a dvoch vozidiel, ktorým je na základe rôznych hodnôt poistné pre havarijné vypočítané.

1. Príklad havarijného poistenia

Klient: fyzická osoba, rok narodenia: 1969
Okres: Martin
Poistené riziká: all-risk (havária, živel, vandalizmus, krádež)
Územný rozsah krytia: Európa
Typ poistenia: individuálne
Značka a model vozidla: Škoda Octavia
Konkretizácia motorového vozidla: 1.6 TDI CR DPF Ambition, 77 kW, diesel, model 2013-07-22

Na základe týchto vstupných údajov má klient k dispozícii tieto ponuky na havarijné poistenie:

Tabuľka – 1.ponuka havarijného poistenia

Poznámky:
1) *poistné pre poisťovňu AXA je pre spoluúčasť 2 %, min. 66 €
2) poistné pre poisťovňu Union je pre pevnú spoluúčasť 199 € a pre spoluúčasť 99 €
3) poistné pre poisťovňu Wüstenrot je pre spoluúčasť 5 %, min. 150 €
4) v prípade inej zmluvy v poisťovni UNIQA je možné uplatniť zľavu 5 % z ceny havarijného poistenia (v prípade 2 poistných zmlúv až 10 % zľavu)
5) v prípade inej platnej zmluvy v poisťovni Wüstenrot je možné uplatniť zľavu 10 % z ceny havarijného poistenia (v prípade 2 poistných zmlúv až 15 % zľavu)
6) v prípade inej zmluvy v poisťovni Union je možné uplatniť zľavu 5 % z ceny havarijného poistenia


Poistnou sumou je pri novom vozidle jeho nová (cenníková) cena, teda cena, za ktorú by sa obstaralo rovnaké nové vozidlo v čase jeho kúpy. Z uvedeného porovnania je vidieť, že najvýhodnejšie ponuky poisťovní sa rôznia aj v závislosti na výške spoluúčasti.

2. Príklad havarijného poistenia

Klient: právnická osoba
Okres: Bratislava
Poistené riziká: all-risk (havária, živel, vandalizmus, krádež)
Územný rozsah krytia: Európa
Typ poistenia: individuálne
Značka a model vozidla: Audi A4 Avant
Konkretizácia motorového vozidla: 2.0 TDI, 103 kW, diesel, model 2008

Na základe vstupných údajov je porovnanie havarijného poistenia nasledovné:

Tabuľka – 2.ponuka havarijného poistenia

Poznámky:
1) * poistné pre poisťovňu AXA je pre spoluúčasť 2%, min. 66 €, poisťovňa má rôzne základné sadzby pre jednotlivé značky a modely vozidiel, pri uvedenom ide o vyššie základné sadzby
2) poistné pre poisťovňu Wüstenrot je pre spoluúčasť 5 %, min. 150 €
3) v prípade inej zmluvy v poisťovni UNIQA je možné uplatniť si zľavu 5 % z ceny havarijného poistenia (v prípade 2 poistných zmlúv až 10 % zľavu)
4) v prípade inej platnej zmluvy v poisťovni Wüstenrot je možné uplatniť zľavu 10 % z ceny havarijného poistenia (v prípade 2 poistných zmlúv až 15 % zľavu).


Poisťovňa AXA poisťuje nové vozidlá na novú (cenníkovú cenu), ojazdené vozidlá však poisťuje na všeobecnú (trhovú) hodnotu, ako je vidieť aj v prehľade. Poistnou sumou je v tom prípade hodnota vozidla (trhová cena) v čase uzatvorenia poistnej zmluvy. Ostatné poisťovne využívajú poistenie na novú cenu.

Čo všetko môže ovplyvniť cenu poistného pre vaše havarijné poistenie?

Parametre ovplyvňujúce cenu poistného:

  • značka a model vozidla
  • poistná suma vozidla
  • vek vozidla
  • okres (v ktorom je vozidlo zapísané v evidencii)
  • bezškodový priebeh
  • zľavy za iné produkty (ktoré sú uzatvorené v rovnakej poisťovni)

Tieto parametre zohľadňujú jednotlivé poisťovne rôzne, nie všetky poskytujú rovnaké zľavy či už za bezškodový priebeh, za iné produkty či konkrétnu značku vozidla. Na mieste je preto praktické porovnanie, ktoré vám jednoduchým spôsobom nájde na základe vašich údajov tú najadekvátnejšiu ponuku, s ktorou v konečnom dôsledku ušetríte svoje peniaze aj čas.