Ako si vypočítať najlacnejšie havarijné poistenie?

Pre výpočet a porovnanie havarijného poistenia bude potrebné zadať do kalkulátora niekoľko základných údajov o vozidle a poistníkovi (držiteľovi) vozidla. Sú to údaje z osvedčenie o evidencii vozidla (poprípade veľkého technického preukazu), pri nových vozidlách z faktúry (objednávky) a informácie o zabezpečení vozidla.

K samotnému uzavretiu havarijného poistenia budú už potrebné presné údaje z osvedčenie o evidencii vozidla (veľkého technického preukazu) alebo z nadobúdacieho dokladu – faktúry (pri nových vozidlách), a samozrejme údaje o poistníkovi, držiteľovi a vlastníkovi vozidla.

1 Zadáte údaje do kalkulátora poistenia

Kalkulátor havarijného poistenia sa skladá celkom z troch častí. Na úvodnej stránke kalkulačky vyplňte položku o cene vozidla (t.j. poistná suma vozidla) spolu s ďalšími údajmi o vozidle (rok výroby, továrenská značka, okres evidencie, pôvod vozidla, ...) a údajmi o poistníkovi (držiteľovi) vozidla. V prípade, že neviete určiť poistnú sumu kliknite sem alebo volajte na tel. číslo 0911 696 921 (O2) či 033 240 00 02. Na ďalšiu stranu kalkulačky prejdete po stlačení tlačidla "vypočítať cenu poistenia".

Na druhej strane kalkulačky („uplatnenie obchodných a internetových zliav“) sú otázky týkajúce sa získania ďalších možných zliav. Po ich zodpovedaní prejdete (tlačidlo „pokračovať“) na stranu so zobrazením výsledných cien havarijného poistenia. Pri každej ponuke okrem samotnej výšky poistného, nájdete aj rozsah poistného krytia, výšku spoluúčasti, typ požadovaného zabezpečenia a informácie o prípadných pripoisteniach.

2 Vyberte si jednu z ponúk

Zo zobrazených ponúk havarijného poistenia už zostáva len vybrať si najviac vyhovujúcu. Jednotlivé ponuky sa od seba líšia výškou spoluúčasti a rozsahom poistného krytia spolu s požadovaným zabezpečením vozidla. K uzavretiu havarijného poistenia pokračujte stlačením na tlačidlo "Poistite sa vo ... (názov zvolenej poisťovne)". Zobrazí sa Vám formulár, ktorý treba pre uzatvorenie poistnej zmluvy vyplniť.

3 Vyplníte údaje o Vás a poisťovanom vozidle

Teraz zadajte údaje potrebné na vystavenie poistnej zmluvy, ktorú dostanete fyzicky na podpis. Táto časť je rozdelená do troch krokov. V prvom zadajte udajte o poistníkovi (prípadne držiteľovi a vlastníkovi vozidla). V druhom zadajte zvyšné údaje o poisťovanom vozidle a v treťom si vyberte spôsob úhrady poistného (ceny poistenia). V tomto poslednom kroku si môžete k základnému havarijnému poisteniu zvoliť doplnkové pripoistenia (napr. poistenie skiel, poistenie batožiny a pod).

Upozorňujeme, že všetky prenosy a uloženie dát podlieha zákonu o spracovaní osobných údajov a spojenie je zabezpečené bezpečnostným certifikátom SSL.

4 Skontrolujte a odošlite návrh poistenia

V tejto časti máte pred sebou rekapituláciu, kde môžete skontrolovať správnosť a úplnosť Vami zadaných údajov a prípadne sa vrátiť späť a doplniť alebo opraviť nedostatky. V tejto časti máte priestor aj pre poznámky, ktoré sú pozorne sledované a môžete nás v nich upozorniť alebo informovať na čokoľvek.

Pre uzavretie zmluvy kliknite na "uzavrieť poistenie online". Po kliknutí Vám príde na uvedenú emailovú adresu potvrdenie o úspešnom odoslaní žiadosti o uzavretie poistnej zmluvy havarijného poistenia.

5 Vystavenie poistnej zmluvy havarijného poistenia

Akonáhle budú údaje o havarijnom poistení skontrolované našim odborným poradcom, budeme Vás kontaktovať (telefonicky, mailom) na potvrdenie Vami zadaných parametrov havarijného poistenia. Prípadné nejasnosti budú s Vami prekonzultované.

Havarijné poistenie ojazdených vozidiel vyžaduje kontrolu stavu a existencie vozidla. Preto je potrebná pri uzavretí zmluvy fotodokumentácia vozidla. Podmienky vykonania fotodokumentácie Vám samozrejme objasníme a dohodneme sa na jej realizácii.

Zmluvu havarijného poistenia Vám vystavíme a zašleme výhradne až po odsúhlasení oficiálnej ponuky a po organizácii fotodokumentácie.

6 Vyzdvihnite si zmluvu z poštovej schránky

Poistná zmluva je zaslaná na adresu uvedenú pri uzatváraní zmluvy obyčajnou poštou. Poistnú zmluvu teda nájdete priamo vo Vašej poštovej schránke.

Osobne sa tiež môžete zastaviť na adrese nášho klientskeho centra sídliaceho v Pezinku.

Obálka v rukách – doručenie

7 Zmluvu podpíšete, zaplatíte a zašlete naspäť

Zmluva havarijného poistenia je zasielaná v troch vyhotoveniach vr. príslušných dokumentov, poistných podmienok (zmluvných dojednaní) a platobných údajov. Zmluvy podpíšte, jedno vyhotovenie si ponechajte a dve zašlite podpísané naspäť (odporúčame zaslať obratom alebo najneskôr do 5 dní od prijatia). K zasielaným zmluvám priložte kópiu veľkého technického preukazu a ostatné povinné dokumenty.

Platobné údaje nájdete na priloženej poštovej poukážke alebo príkaze na úhradu (podľa Vami zvoleného spôsobu platby poistného). Platbu je potrebné uhradiť najneskôr do 5 dní od začiatku platnosti poistnej zmluvy (odporúčame platbu poistného neodkladať).

Obálka v rukách – podpísanie a zaslanie späť

Ak ste tu nenašli požadované informácie, prosíme napíšte nám na info@netfinancie.sk alebo zavolajte na zákaznícku linku 033 240 00 02. Radi Vám zodpovieme Vaše prípadné otázky.

Bude Vás tiež zaujímať