pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Ako získať najlacnejšie havarijné poistenie vozidla?

Pre výpočet a online porovnanie cien havarijného poistenia budete potrebovať:

  • Osvedčenie o evidencii vozidla (veľký technický preukaz)
  • Preukaz totožnosti poistníka (príp. držiteľa a vlastníka, ak sú to rozdielne osoby)

1. krok: Základné údaje pre výpočet poistného

V prvom kroku vložte do kalkulačky havarijného poistenia základné údaje o vozidle a želanom poistení – druh vozidla, začiatok poistenia, variant poistenia a dátum prvej registrácie vozidla.

2. krok: Parametre vozidla určujúce jeho cenu

Na druhom kroku postupne vyplňte údaje o vozidle, od značky, cez model vozidla až po výbavu. Niektoré údaje sú doťahované z databázy, čo vám umožňuje jednoduchšie vypĺňanie vďaka filtrovaniu na základe predchádzajúceho výberu. V prípade, že ste cenu nezadávali na 1. kroku, systém vám ju vypočíta na tomto mieste.

Kedy je potrebné zadať cenu vozidla?

V našom systéme sa cena, t. j. poistná suma, počíta automaticky prostredníctvom špecializovaného softvéru pre oceňovanie vozidiel Eurotax. Cenu uvádzate iba v prípade, keď poisťujete nové vozidlo. Vtedy sa vám v tomto kroku zobrazí aj políčko pre zadanie ceny vozidla, do ktorého je potrebné zadať celkovú cenu vozidla z faktúry (bez odčítania poskytnutých zliav a vrátane DPH).

3. krok: Údaje o držiteľovi vozidla

Doplňte správne údaje o držiteľovi, a to formu držiteľa, dátum narodenia (v prípade FO a FO podnikateľa), PSČ a mesto. Ďalej zodpovedajte, prípadne doplňte otázky týkajúce sa vašej škodovosti, ďalších uzatvorených poistení, preukazu ZŤP a rodičovstva detí do 15 rokov (v prípade FO a FO podnikateľa), ktoré vám môžu priniesť rôzne zľavy.

4. krok: Porovnanie ponúk a cien havarijného poistenia

Zo zobrazeného výpisu cien si vyberte ponuku, ktorú pokladáte za najlepšiu. Ponuky jednotlivých poisťovní sú zoradené podľa cien, od najnižšej po najvyššiu. Okrem výšky poistného pri nich vidíte aj jednotlivé zložky poistného krytia a výšku spoluúčasti. Uvedené ceny sú konečné vrátane všetkých, pre vás dostupných, zliav.

Podľa čoho si vybrať správne havarijné poistenie?

Pri rozhodovaní o havarijnom poistení je potrebné vedieť o jednotlivých zložkách poistného krytia, o ich špecifikách a poistných limitoch. Tieto informácie nájdete na výpise priamo pri jednotlivých ikonkách. Pre viac informácií máte pri každom produkte k dispozícii aj link na podrobné informácie, kde sa dozviete kompletný popis daného poistného produktu. Ponuky sa líšia aj spoluúčasťou, pričom platí, že čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie je výsledné poistné.

Spoluúčasť je suma, ktorou sa podieľate na poistnom plnení v prípade poistnej udalosti a vyplatené poistné plnenie je o ňu znížené.

5. krok: Platobné údaje a osobné údaje poistníka

Po výbere konkrétnej ponuky poisťovne vyplňte na 5. kroku platobné údaje týkajúce sa frekvencie platby, osobné a kontaktné údaje poistníka. V prípade, že sa poistník nezhoduje s držiteľom, resp. vlastníkom, musíte vyplniť tieto údaje pre každú osobu.

Všetky osobné údaje sú zabezpečené!

O ochranu svojich osobných údajov, ktoré zadávate do formulára, sa nemusíte obávať. Portál Netfinancie.sk je chránený bezpečnostným certifikátom GeoTrust prostredníctvom šifrovaného kódu SSL.

V rámci osobných údajov dodržiavame všetky zákonné náležitosti a pravidlá ich ochrany a spracovávania.

6. krok: Doplňujúce údaje o vozidle

Doplňte ďalšie údaje o vozidle, ktoré slúžia na identifikáciu konkrétneho vozidla. Ide o VIN číslo, číslo osvedčenia o evidencii, evidenčné číslo, farbu vozidla a stav tachometra. V prípade, že osvedčenie o evidencii alebo evidenčné číslo ešte nemáte (pri novom alebo predávanom vozidle), vyberte možnosť „nebolo pridelené“. V tomto kroku dopĺňate aj formy zabezpečenia vozidla. Každá poisťovňa má individuálne stanovené minimálne zabezpečenie vozidla potrebné pre uzatvorenie havarijného poistenia.

7. krok: Rekapitulácia údajov a ich kontrola

Venujte pozornosť tomuto kroku a skontrolujte si pozorne všetky uvedené údaje. Ak zistíte chybu, vráťte sa na príslušný krok formulára pomocou horného krokovača a opravte ju. V spodnej časti tohto kroku nájdete všetky dokumenty súvisiace s poistením aj body na odsúhlasenie potrebné zo zákona. Následne prejdite k uzatvoreniu zmluvy.

8. krok: Kontrola doručených dokumentov a ďalšie inštrukcie

Pozorne si prečítajte inštrukcie po odoslaní zmluvy. Rovnaké informácie dostanete následne aj na e-mail, ktorý ste zadali vo formulári. Z dôvodu rôznych nastavení e-mailových schránok si pre istotu skontrolujte aj priečinok „spam“. Pre právoplatné uzatvorenie havarijného poistenia je potrebné vykonať aj obhliadku vozidla. Jej proces závisí od zvolenej poisťovne. Niektoré poisťovne umožňujú klientom vykonať samoobhliadku, iné zasa pošlú technika, ktorý obhliadku vykoná. Informácia o forme obhliadky, ako aj inštrukcie v prípade samoobhliadky sú rovnako súčasťou zaslaného e-mailu.

9. krok: Odoslanie ostatných potrebných dokumentov a platba poistného

Po skontrolovaní, či vám e-mailom prišli všetky potrebné dokumenty, je potrebné vytvoriť kópiu (scan) technického preukazu. Túto kópiu zašlite na info@netfinancie.sk. Ak poisťujete nové vozidlo, zašlite nám kópiu faktúry a preberacieho protokolu a po prihlásení aj kópiu technického preukazu. Poistné môžete uhradiť cez službu CardPay, internet bankingom, bankovým prevodom alebo v hotovosti priamo v banke alebo na pošte.Doručením všetkých žiadaných dokumentov v stanovených termínoch a úhradou poistného sa havarijné poistenie stáva platným.

Poisťujete si jazdené vozidlo?

Počkajte na dohodnutie obhliadky. Na základe uzatvorenej zmluvy vás bude kontaktovať poverený pracovník a dohodne si s vami termín obhliadky, príp. ďalšie veci.


Sme tu pre vás!

V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností sa na nás, pokojne, obráťte telefonicky na 033 240 00 02 alebo mailom na email. Rovnako vás bude kontaktovať náš poistný poradca v prípade, že sa v dojednaní havarijného poistenia auta objavia nejasnosti, príp. veci na doriešenie.