033 240 00 02
0911 696 920
0918 462 422
0948 197 625
Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 07:30-17:00

Ako získať najlacnejšie havarijné poistenie vozidla?

Pre výpočet a online porovnanie cien havarijného poistenia budete potrebovať:

  • Osvedčenie o evidencii vozidla (veľký technický preukaz)
  • Preukaz totožnosti poistníka (príp. držiteľa a vlastníka, ak sú to rozdielne osoby)

1. krok: Základné údaje pre výpočet poistného

V prvom kroku vložte do kalkulačky havarijného poistenia základné údaje o vozidle a želanom poistení – druh vozidla, začiatok poistenia, variant poistenia a cenníkovú cenu vozidla, ak ju poznáte.

Určenie cenníkovej ceny nie je zložité!

Táto cena je dôležitým parametrom, preto je potrebné uviesť ju správne. Ide o cenu vozidla v roku jeho výroby a zahŕňa všetku výbavu (štandardnú aj doplnkovú). Udáva sa vrátane DPH aj vrátane všetkých uplatnených zliav. V našej kalkulačke máte na výber dve možnosti:
a) cenu poznáte, lebo máte k dispozícii napr. faktúru alebo iný doklad, resp. si cenu pamätáte a na 1. kroku ju zadáte
b) cenu nepoznáte a využijete náš softvér pre oceňovanie vozidiel Eurotax, ktorý na základe zadaných údajov na 2. kroku cenníkovú cenu vypočíta
POZOR: Vami zadaná alebo vypočítaná cena sa stáva poistnou sumou a ovplyvňuje výšku poistného aj prípadné poistné plnenie. 

2. krok: Parametre vozidla určujúce jeho cenu

Na druhom kroku postupne vyplňte údaje o vozidle, od dátumu 1. registrácie vozidla, cez značku a model až po výbavu. Údaje sú doťahované z databázy, čo vám umožňuje jednoduchšie vypĺňanie vďaka filtrovaniu na základe predchádzajúceho výberu. V prípade, že ste cenu nezadávali na 1. kroku, systém vám ju vypočíta na tomto mieste.

3. krok: Údaje o držiteľovi vozidla

Doplňte správne údaje o držiteľovi, a to formu držiteľa, dátum narodenia (v prípade FO a FO podnikateľa), PSČ a mesto. Ďalej zodpovedajte, prípadne doplňte otázky týkajúce sa vašej škodovosti, ďalších uzatvorených poistení, preukazu ZŤP a rodičovstva detí do 15 rokov (v prípade FO a FO podnikateľa), ktoré vám môžu priniesť rôzne zľavy.

4. krok: Porovnanie ponúk a cien havarijného poistenia

Zo zobrazeného výpisu cien si vyberte ponuku, ktorú pokladáte za najlepšiu. Ponuky jednotlivých poisťovní sú zoradené podľa cien, od najnižšej po najvyššiu. Okrem výšky poistného pri nich vidíte aj jednotlivé zložky poistného krytia a výšku spoluúčasti. Uvedené ceny sú konečné vrátane všetkých, pre vás dostupných, zliav.

Podľa čoho si vybrať správne havarijné poistenie?

Pri rozhodovaní o havarijnom poistení je potrebné vedieť o jednotlivých zložkách poistného krytia, o ich špecifikách a poistných limitoch. Tieto informácie nájdete na výpise priamo pri jednotlivých ikonkách. Pre viac informácií máte pri každom produkte k dispozícii aj link na podrobné informácie, kde sa dozviete kompletný popis daného poistného produktu. Ponuky sa líšia aj spoluúčasťou, pričom platí, že čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie je výsledné poistné.

Spoluúčasť je suma, ktorou sa podieľate na poistnom plnení v prípade poistnej udalosti a vyplatené poistné plnenie je o ňu znížené.

5. krok: Platobné údaje a osobné údaje poistníka

Po výbere konkrétnej ponuky poisťovne vyplňte na 5. kroku platobné údaje týkajúce sa frekvencie platby, osobné a kontaktné údaje poistníka. V prípade, že sa poistník nezhoduje s držiteľom, resp. vlastníkom, musíte vyplniť tieto údaje pre každú osobu.

Všetky osobné údaje sú zabezpečené!

O ochranu svojich osobných údajov, ktoré zadávate do formulára, sa nemusíte obávať. Portál Netfinancie.sk je chránený bezpečnostným certifikátom GeoTrust prostredníctvom šifrovaného kódu SSL.

V rámci osobných údajov dodržiavame všetky zákonné náležitosti a pravidlá ich ochrany a spracovávania.

6. krok: Doplňujúce údaje o vozidle

Doplňte ďalšie údaje o vozidle, ktoré slúžia na identifikáciu konkrétneho vozidla. Ide o VIN číslo, číslo osvedčenia o evidencii, evidenčné číslo, farbu vozidla a stav tachometra. V prípade, že osvedčenie o evidencii alebo evidenčné číslo ešte nemáte (pri novom alebo predávanom vozidle), vyberte možnosť „nebolo pridelené“.

7. krok: Rekapitulácia údajov a ich kontrola

Venujte pozornosť tomuto kroku a skontrolujte si pozorne všetky uvedené údaje. Tie budú následne obsahom objednávky, na základe ktorej vám bude zaslaný návrh poistnej zmluvy. Ak zistíte chybu, vráťte sa na príslušný krok formulára pomocou horného krokovača a opravte ju. V spodnej časti tohto kroku nájdete všetky dokumenty súvisiace s poistením aj body na odsúhlasenie potrebné zo zákona. Následne prejdite k odoslaniu objednávky.

8. krok: Potvrdenie objednávky a ďalšie inštrukcie

Pozorne si prečítajte inštrukcie po odoslaní objednávky. Rovnaké informácie dostanete následne aj na e-mail, ktorý ste zadali v objednávke. Z dôvodu rôznych nastavení e-mailových schránok si pre istotu skontrolujte aj priečinok „spam“.

9. krok: Doručenie návrhu poistnej zmluvy poštou

Po skontrolovaní objednávky a doriešení ďalších potrebných povinností obdržíte poštou návrh poistnej zmluvy havarijného poistenia. Všetky doručené vyhotovenia podpíšte.

Poisťujete si jazdené vozidlo?

Počkajte na dohodnutie obhliadky. Na základe odoslanej objednávky vás bude kontaktovať poverený pracovník a dohodne si s vami termín obhliadky, príp. ďalšie veci.

10. krok: Odoslanie podpísaného návrhu späť a platba poistného

Označené vyhotovenia návrhu pošlite späť na našu adresu aj spolu s ďalšími dokumentami. Zároveň uhraďte poistné podľa zaslaných platobných údajov. Na základe podpisu a platby potvrdíte platnosť havarijného poistenia. Po prijatí poistného na účet zvykne väčšina poisťovní zasielať poštou potvrdenie o uzatvorení havarijného poistenia. Všetky doklady o poistení si starostlivo uschovajte.  

Pri novom vozidle aj ďalšie dokumenty!

V prípade nového vozidla nám zašlite spolu s podpísanými vyhotoveniami návrhu poistnej zmluvy aj kópiu dokladu potvrdzujúceho cenu vozidla (napr. faktúry) a kópiu preberacieho protokolu.


Sme tu pre vás!

V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností sa na nás, pokojne, obráťte telefonicky na 033 240 00 02 alebo mailom na email. Rovnako vás bude kontaktovať náš poistný poradca v prípade, že sa v objednávke havarijného poistenia auta objavia nejasnosti, príp. veci na doriešenie.