pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Výpočet a porovnanie havarijného poistenia vám ušetrí peniaze

Havarijné poistenie (KASKO) je na rozdiel od zákonného poistenia dobrovoľné. Zabezpečí náhradu škodu samotnému majiteľovi, a preto je dôležité správne si zvoliť poistné krytie a limity. Aj pri správne zvolenej poistke však nemusíte platiť nič navyše. Porovnaním v našej kalkulačke zistíte tú najlepšiu cenu presne podľa zvolených parametrov a môžete tak ušetriť nemalé peniaze. Momentálne máte na výber až 10 poisťovní, ktoré pri stanovovaní ceny zohľadňujú viaceré kritériá.

Pozrite si príklady úspory v havarijnom poistení a sami sa presvedčíte, že porovnávaním skutočne ušetríte:

Logo Škoda
Škoda Octavia
1 968 cm3, 110 kW
r.v. 2021, cena: 23 000 €
FO, nar. 1980, Pezinok
Najdrahšie KASKO:
973 €
Priemerná cena KASKO:
704 €
Najlacnejšie KASKO:
578 €

Rozdiel priemernej
a najlacnejšej ceny:
395 €
Ročná úspora KASKO:
56 %
Logo Kia
Kia Cee´d SW
1 589 cm3, 100 kW
r.v. 2020, cena: 14 999 €
FO, nar. 1990, Žilina
Najdrahšie KASKO:
916 €
Priemerná cena KASKO:
645 €
Najlacnejšie KASKO:
486 €

Rozdiel priemernej
a najlacnejšej ceny:
159 €
Ročná úspora KASKO:
24 %
Logo Volkswagen
VW Passat
1 968 cm3, 140 kW
r.v. 2019, cena: 23 650 €
FO, nar. 1977, Humenné
Najdrahšie KASKO:
1603 €
Priemerná cena KASKO:
1274 €
Najlacnejšie KASKO:
915 €

Rozdiel priemernej
a najlacnejšej ceny:
359 €
Ročná úspora KASKO:
28 %
Logo BMW
BMW X1
2 496 cm3, 85 kW
r.v. 2017, cena: 20 999 €
právnická osoba, Dunajská Streda
Najdrahšie KASKO:
1987 €
Priemerná cena KASKO:
1368 €
Najlacnejšie KASKO:
815 €

Rozdiel priemernej
a najlacnejšej ceny:
553 €
Ročná úspora KASKO:
40 %
Logo Ford
Ford Transit
(3m. dodávka)

1 995 cm3, 63 kW
r.v. 2018, cena: 9 900 €
FO podnikateľ, Trnava
Najdrahšie KASKO:
719 €
Priemerná cena KASKO:
554 €
Najlacnejšie KASKO:
462 €

Rozdiel priemernej
a najlacnejšej ceny:
92 €
Ročná úspora KASKO:
17 %
Poznámka: Pri uvedených príkladoch je použité štandardné havarijné poistenie s krytím rizík: havária, živel, odcudzenie a vandalizmus; ceny poistného sú pre spoluúčasť cca 5 %, min. 166 €.

Úspora na havarijnom poistení závisí od segmentačných kritérií

Výšku poistného v havarijnom poistení ovplyvňuje viacero faktorov, ktoré sú v jednotlivých poisťovniach zahrnuté v tzv. segmentačných kritériách. Nie všetky poisťovne však posudzujú riziká rovnako, a práve preto je užitočné porovnanie. Na základe neho dosiahnete tú najlepšiu úsporu aj po zohľadnení segmentačných kritérií.

Logo JAGUAR – príklad značky vozidla
Továrenská značka vozidla

Práve značka vozidla je jedným z najdôležitejších kritérií, ktoré berú poisťovne do úvahy. Na základe tzv. koeficientu rizikovosti je niekoľko skupín, ktoré majú rôzne výšky poistného. U väčšiny poisťovní ide o 4 skupiny, ktoré zahŕňajú značky najmenej rizikové (Opel, Fiat, Deawoo, Kia...), viac rizikové (Citroen, Toyota, VW, Škoda Octavia...) a luxusné (Audi, Mercedes, BMW, Porsche...). Štvrtou skupinou sú individuálne posudzované značky, pri ktorých je riziko najvyššie, a niektoré poisťovne ich dokonca nepoisťujú (Ferrari, Bentley, Hummer...). Samozrejme platí, že čím rizikovejšia značka, tým vyššie poistné.


Ľudia - vek
Vek vodiča (poistníka)

Tak ako pri povinnom zmluvnom poistení, aj pri havarijnom poistení platí, že výšku poistného ovplyvňuje aj vek držiteľa vozidla. Keďže môžeme predpokladať, že mladší vodiči majú menej skúseností a praxe, práve pre nich je poistné najvyššie. Pre poisťovňu predstavujú najvyššie riziko, že nastane poistná udalosť. Naopak vodiči v strednom veku bývajú u väčšiny poisťovní oceňovaní najlepšími cenami.


Mapa so značkou - bydlisko
Bydlisko držiteľa

Miesto bydliska má stále istú váhu a poisťovne stále zohľadňujú región, v ktorom držiteľ vozidla býva. Keďže predpokladajú, že vo väčších mestách je väčšia premávka a zložitejší dopravný systém, a tým pádom aj vyššie riziko nehody, títo vodiči majú o niečo vyššie poistné ako tí, ktorí pochádzajú z menších miest a obcí. Samozrejme, poisťovne už ďalej neskúmajú, v akom regióne poistník skutočne jazdí.


Puzzle - spoluúčasť
Výška spoluúčasti

Kritériom pri tvorbe ceny je aj výška spoluúčasti, ktorú si však môžete, na rozdiel od predchádzajúcich kritérií, ako poistník prispôsobiť. Spoluúčasť si totiž volíte sami. Väčšinou máte pritom na výber viacero možností. Platí však, že čím nižšia spoluúčasť, tým vyššie poistné, ale aj vyššie poistné plnenie pri poistnej udalosti. Pri vyššej spoluúčasti platíte nižšie poistné, ale poisťovňa vám preplatí v konečnom dôsledku menej (práve o výšku spoluúčasti). Rozhodnutie je tak na vás, čo je pre vás výhodnejšie.


Zložka s dokumentami – ďalšie kritériá
Ďalšie kritériá

Medzi ďalšie kritériá, ktoré majú v poisťovniach vplyv na cenu poistného sú zľavy za iné uzatvorené zmluvy v danej poisťovni. Ide o tzv. vernostné zľavy. Ďalej sa zohľadňuje aj vek vozidla, poistná cena, na ktorú sa auto poisťuje, výbava, zabezpečenie vozidla, ale napríklad aj právna forma držiteľa vozidla.


Môžeme povedať, že uvedené kritériá používajú pri tvorbe ceny všetky poisťovne, každá však v rámci svojej politiky. Preto je možné, že aj rizikovejšie značky vozidiel si môžete v niektorej poisťovni poistiť výhodnejšie ako v inej. Preto je ideálne porovnávať.

Ak by sme to chceli zhrnúť a predstaviť typ poistníka s najvýhodnejším poistným v havarijnom poistení, pravdepodobne by to bol vodič v strednom veku, u ktorého sa predpokladajú dlhoročné skúsenosti s vedením vozidla, z menšieho mesta či obce, kde nie je predpoklad silnej prevádzky. Mal by mať bežné vozidlo bežnej značky. A rovnako by si mal zvoliť vyššiu spoluúčasť najlepšie v poisťovni, v ktorej už má nejakú tú poistnú zmluvu uzatvorenú.

Na druhej strane, ak nájdeme mladého vodiča, možno s čerstvým vodičským preukazom, ktorý sa vozí na vozidle luxusnej značky a býva vo veľkom meste, môžete s istotou povedať, že jeho poistné v havarijnom poistení určite nízke nebude. Má však na výber a aj z tých „vyšších“ poistení si stále môže vybrať to najvýhodnejšie a dosiahnuť  úsporu. Stačí si porovnávať a možno natrafiť aj na akcie, ktoré poisťovne z času na čas pre klientov pripravujú a my ich automaticky zahŕňame do nášho porovnania. 


Porovnajte si ceny havarijného poistenia a ušetrite!