KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.


Logo - KOOPERATIVA poisťovňa

O poisťovni KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Poisťovňa Kooperativa vznikla ako prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku a to už v roku 1990. Založením vlastnej maklérskej spoločnosti Capitol a. s. sa poisťovňa Kooperativa začlenila do silnej európskej poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group. Práve vďaka podpore a vysokokvalitnému know – how, dosahuje Kooperativa vynikajúce výsledky na poli životného i neživotného poistenia.

V rámci sekcie životného poistenia je možné u Kooperativy uzatvoriť napr. kapitálové poistenie, kapitálové poistenie v prospech detí, investičné, dôchodkové, rizikové životné poistenie či úrazové poistenie. Ponuka neživotného poistenia je rovnako bohatá – cestovné poistenie, poistenie majetku a zodpovednosti a poistenie bankových produktov tvorí spolu s poistením motorových vozidiel tzv. balík neživotného poistenia.

Súčasťou ponuky neživotného poistenia je aj povinné zmluvné poistenie Kooperativa. To je možné uzatvoriť v dvoch základných variantoch: Partner a Europartner, ktoré sa od seba líšia limitmi poistného plnenia. Okrem možnosti nahlásiť vzniknutú škodu cez telefón je výhodou aj poskytovanie asistenčných služieb, ktoré je súčasťou každého poistenia motorového vozidla. Poisťovňa Kooperatíva však ponúka i ďalšie zľavy a výhody spojené s jej povinným zmluvným poistením.


Kontaktné informácie KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Úplný názov spoločnosti
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Sídlo spoločnosti
Štefanovičová 4
816 23 Bratislava 1
IČO
00 585 441
Obchodný register
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.79/B

Zákaznícky servis
0800 120 000
Fax
(+421) 2 5249 5983
Hlásenie škôd
0850 111 577
(+421) 2 5728 1670
Asistenčná služba
18 118
(+421) 2 6353 2236
E-mail
Web stránky
Banka
Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN
SK2509000000000175126457
Banka
Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN
SK2509000000000175126457
Banka
Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN
SK2509000000000175126457

Aktuality - KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Novinka: Porovnanie cien PZP je ešte jednoduchšie

Aké zmeny môžeme očakávať v PZP v roku 2018?