KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. – Tlačivá a dokumenty


Logo - KOOPERATIVA poisťovňa

Povinné zmluvné poistenie

Informácia o spracúvaní osobných údajov
Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely
Správa o nehode

Povinné zmluvné poistenie online

Všeobecné poistné podmienky pre povinné zmluvné poistenie
Zmluvné dojednania pre povinné zmluvné poistenie
Verejný prísľub k povinnému zmluvnému poisteniu - úraz
Verejný prísľub k povinnému zmluvnému poisteniu - batožina
Verejný prísľub k povinnému zmluvnému poisteniu - živel
Verejný prísľub k povinnému zmluvnému poisteniu - zver
Rozsah asistenčných služieb pre povinné zmluvné poistenie (PARTNER)
Rozsah asistenčných služieb pre povinné zmluvné poistenie (EUROPARTNER)
Informačný dokument - PZP
Informácia o spracúvaní osobných údajov
Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely
Správa o nehode

Havarijné poistenie

Zmluvné dojednania pre havarijné poistenie
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku
Osobitné poistné podmienky poistenia motorových vozidiel
Osobitné poistné podmienky pre prípad živelných udalostí
Osobitné poistné podmienky pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu
Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie
Osobitné poistné podmienky pre rozsah asistenčných služieb havarijného poistenia
Rozsah asistenčných služieb pre havarijné poistenie
Formulár o podmienkach uzavretia zmluvy havarijného poistenia
Informácia o spracúvaní osobných údajov
Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely
Správa o nehode

Poistenie zodpovednosti zamestnanca

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu
Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti zamestnanca
Osobitné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti príslušníkov policajného zboru
Osobitné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti colníkov
Oznámenie o škodovej udalosti poistenia zodpovednosti zamestnanca
Formulár o podmienkach uzavretia zmluvy poistenia zodpovednosti zamestnanca
Informácia o spracúvaní osobných údajov
Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely

Poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku občanov
Zmluvné dojednania pre poistenie domu a bytu
Zmluvné dojednania pre poistenie domácnosti
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu
Osobitné zmluvné dojednania pre asistenčné služby a predlženia záruky domácich spotrebičov
Informácia o spracúvaní osobných údajov
Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely

Ďalšie dôležité dokumenty

Oznámenie o škodovej udalosti z povinného zmluvného poistenia (poistený)
Hlásenie o škodovej udalosti na motorovom vozidle

Aktuality - KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Novinka: Porovnanie cien PZP je ešte jednoduchšie

Aké zmeny môžeme očakávať v PZP v roku 2018?