KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. – Tlačivá a dokumenty


Logo - KOOPERATIVA poisťovňa

Povinné zmluvné poistenie online

Všeobecné poistné podmienky pre povinné zmluvné poistenie (2017)
Zmluvné dojednania pre povinné zmluvné poistenie (2017)
Verejný prísľub k povinnému zmluvnému poisteniu - úraz (2017)
Verejný prísľub k povinnému zmluvnému poisteniu - batožina (2017)
Verejný prísľub k povinnému zmluvnému poisteniu - živel (2017)
Verejný prísľub k povinnému zmluvnému poisteniu - zver (2017)
Rozsah asistenčných služieb pre povinné zmluvné poistenie (PARTNER)
Rozsah asistenčných služieb pre povinné zmluvné poistenie (EUROPARTNER)
Formulár o podmienkach uzavretia zmluvy povinného zmluvného poistenia
Správa o nehode

Havarijné poistenie

Zmluvné dojednania pre havarijné poistenie
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku
Osobitné poistné podmienky poistenia motorových vozidiel
Osobitné poistné podmienky pre prípad živelných udalostí
Osobitné poistné podmienky pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu
Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie
Osobitné poistné podmienky pre rozsah asistenčných služieb havarijného poistenia
Rozsah asistenčných služieb pre havarijné poistenie
Formulár o podmienkach uzavretia zmluvy havarijného poistenia
Správa o nehode

Poistenie zodpovednosti zamestnanca

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu
Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti zamestnanca
Osobitné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti príslušníkov policajného zboru
Osobitné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti colníkov
Oznámenie o škodovej udalosti poistenia zodpovednosti zamestnanca
Formulár o podmienkach uzavretia zmluvy poistenia zodpovednosti zamestnanca

Poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku občanov
Zmluvné dojednania pre poistenie domu a bytu
Zmluvné dojednania pre poistenie domácnosti
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu
Osobitné zmluvné dojednania pre asistenčné služby a predlženia záruky domácich spotrebičov

Ďalšie dôležité dokumenty

Oznámenie o škodovej udalosti z povinného zmluvného poistenia (poistený)
Hlásenie o škodovej udalosti na motorovom vozidle

Aktuality - KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Prehľad zmien v PZP pre rok 2017

Netfinancie.sk sa predstavia aj na SIBAF forum 2016

Poradíme vám?Mgr. Vladimír Cvik
a odborný tím poradcov