Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 07:30-17:00

ČSOB Poisťovňa, a.s.


Logo - ČSOB Poisťovňa

O poisťovni ČSOB Poisťovňa, a.s.

Poisťovňa ČSOB je univerzálnou poisťovacou spoločnosťou, ktorá vznikla v roku 1995 odkúpením spoločnosti ERGO poisťovňa. Dnes je poisťovňa členom ČSOB Finančnej skupiny, do ktorej patrí okrem nej aj ČSOB Banka, ČSOB Stavebná sporiteľňa, ČSOB Leasing, KBC Asset Management a ČSOB nadácia. 100 %-ným vlastníkom poisťovne je belgická KBC Bank.

ČSOB Poisťovňa disponuje širokým portfóliom poistných produktov v oblasti životného i neživotného poistenia, ktoré sú určené pre fyzické osoby, podnikateľov, ale aj veľké obchodné spoločnosti. Produkty ČSOB si môžu klienti uzatvoriť prostredníctvom množstva pobočiek tak ČSOB Poisťovne, ako aj banky, cez mnohých externých sprostredkovateľov, online komunikačné nástroje (špeciálne webstránky, aplikáciu ČSOB Smartbanking), cez telefón či bankomat.

Poisťovňa ČSOB získala ako prvá na Slovensku ratingové hodnotenie Ba, čo je druhý najvyšší stupeň medzinárodného ratingu pre spoločnosti na Slovensku od CRA RATING Agency. Ocenenia získala aj v rôznych rebríčkoch, napr. TREND TOP (1.miesto v roku 2013 až 2015), World Finance Insurance Awards (1. miesto v roku 2011), Hermes Komunikátor a Zlatá minca.


Kontaktné informácie ČSOB Poisťovňa, a.s.

Úplný názov spoločnosti
ČSOB Poisťovňa, a.s.
Sídlo spoločnosti
Žižkova 11
811 02 Bratislava
Korešpondenčná adresa
P.O.BOX 815 63
815 63 Bratislava
IČO
31 325 416
Obchodný register
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 444/B
Zákaznícky servis
0850 111 303
Fax
(+421) 2 482 486 00
Hlásenie škôd
0850 311 312
(+421) 2 59 66 69 97
Asistenčná služba
(+421) 2 44 45 00 50
Web stránky
Sociálne siete
Banka
Československá obchodná banka, a.s.
IBAN
SK6575000000000255012943