Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 07:30-17:00

ČSOB Poisťovňa, a.s. – Tlačivá a dokumenty


Logo - ČSOB Poisťovňa

Povinné zmluvné poistenie online

Pokyny pre vytvorenie fotodokumentacie
Všeobecné poistné podmienky pre povinné zmluvné poistenie
Zmluvné dojednania pre povinné zmluvné poistenie
Informačný dokument - PZP bez pripoistení
Informačný dokument - PZP s pripoisteniami
Rozsah asistenčných služieb pre povinné zmluvné poistenie
Poistné podmienky pre doplnkové pripoistenia
Správa o nehode