Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 08:00-17:00

ČSOB Poisťovňa, a.s. - Povinné zmluvné poistenie


Logo - ČSOB Poisťovňa

ČSOB Poisťovňa poisťuje osobné a ľahké úžitkové vozidlo do 3,5 tony s maximálnym počtom sedadiel 9. Vozidlá poisťovňa zaraďuje do kategórií podľa značiek a modelov aj podľa výkonu motora. Cenu ovplyvňujú forma držiteľa, vek a trvalé bydlisko. Klient má možnosť dojednať si aj veľmi zaujímavé pripoistenia.

Limity poistného plnenia

Limit poistného plnenia je najvyššia hranica poistného plnenia poisťovne pri jednej škodovej udalosti. V poistnej zmluve je možné dojednať jeden z nasledujúcich limitov poistného plnenia.

Balíky povinného zmluvného poistenia od ČSOB

Limity poistného plnenia Štandard Nadštandard
škoda na zdraví a nákladoch pri usmrtení bez ohľadu na počet ranených alebo usmrtených 6 070 000 € 7 000 000 €
škoda na majetku, ušlom zisku alebo náklady na právne zastúpenie bez ohľadu na počet poškodených 2 000 000 € 7 000 000 €

Územná platnosť PZP

Povinné zmluvné poistenie sa vzťahuje na všetky poistné udalosti, ktoré nastanú na území SR, členských štátov EÚ alebo cudzieho štátu, s ktorým má Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) dohodu o vzájomnom vyrovnávaní nároku na škodu spôsobenú prevádzkou vozidla, počas doby trvania poistenia.

Asistenčné služby

Bezplatné poskytnutie asistenčných služieb je automatickou súčasťou povinného zmluvného poistenia (na území SR a v zahraničí) – v prípade poruchy aj nehody vozidla:

 • oprava na mieste (napr. do 150 € pri poruche v zahraničí),
 • odťah (do 150 € pri poruche v zahraničí) a úschova vozidla (až 10 dní pri nehode vozidla),
 • otvorenie a výmena zámku pri strate kľúčov,
 • pomoc pri defekte pneumatiky (do 60 €),
 • umožnenie pokračovať v ceste v prípade krádeže vozidla – náhradné vozidlo na 48 hod.

Voliteľné pripoistenia k zákonnému poisteniu

Klient má v rámci povinného zmluvného poistenia možnosť vybrať si viacero pripoistení.

Pripoistenie skiel

Ide o poistenie pre prípad poškodenia, zničenia alebo ukradnutia všetkých skiel akoukoľvek náhodnou udalosťou, ku ktorej došlo bez škody na ďalších častiach vozidla. Poistením nie sú kryté spätné zrkadlá, panoramatické strešné okná a zasklenia.
Uzatvára sa so spoluúčasťou 10 %.
Toto pripoistenie sa vzťahuje na škodové udalosti, ktoré nastanú počas trvania poistenia na území štátov uvedených v zelenej karte (vrátane Slovenska).

K dispozícii majú klienti 4 úrovne poistného krytia:

Limit poistného krytia Ročné poistné
do 150 € 20 €
do 300 € 46 €
do 500 € 72 €
do 1 000 € 106 €

Pripoistenie živelných udalostí

Poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie vozidla v dôsledku nasledujúcich udalostí: požiar, výbuch, úder blesku, záplava, pád stromov, lavína, povodeň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie lavín, zemetrasenie, pád stromov či iných predmetov, nadzvuková vlna.
Toto pripoistenie sa vzťahuje len pre škodové udalosti, ktoré nastanú na území Slovenska. Poistné plnenie zodpovedá primeraným nákladom na opravu, maximálne do výšky 3 000 € v jednom poistnom období.
Ročné poistné je vo výške 11 €.
Uzatvára sa so spoluúčasťou 100 € na každej poistnej udalosti.

Pripoistenie poškodenia a stretu so zverou

Poistenie k PZP pre prípad poškodenia alebo zničenia poisteného vozidla alebo jeho časti v dôsledku stretu so zverou a pre prípady poškodenia zaparkovaného vozidla po priamom kontakte so zverou.
Toto pripoistenie sa vzťahuje len pre škodové udalosti, ktoré vzniknú na území Slovenska.
Poistné plnenie zodpovedá primeraným nákladom na opravu, maximálne do výšky 4 000 € v jednom poistnom období.
Ročné poistné je vo výške 29 €.
Uzatvára sa so spoluúčasťou 100 € na každej poistnej udalosti.

Pripoistenie rozšírenej asistencie Prémium

Poistenie zabezpečujúce rozšírenie asistenčných služieb poskytovaných zdarma - asistenčné služby s vyššími limitmi a rozšírenými službami.
Ročné poistné je vo výške 11 €.

Zľavy a iné výhody

 • vstupný bonus do výšky 55 %
 • zvýhodnené ceny pre vybrané kategórie vozidiel s nižším výkonom motora a pre klientov z určitých regiónov
 • zľava 5 % za ročnú platbu poistného
 • zľava 5 % za iné produkty ČSOB Finančnej skupiny
 • zľava 10 % za bezpečnostnú výbavu vozidla
 • bezplatná 24-hodinová pomoc v núdzi na cestách
 • možnosť pripoistiť si prémiové asistenčné služby s vyššími limitmi a rozšírenými službami


Aktuality - ČSOB Poisťovňa, a.s.

Generic placeholder image

Čo s poistením, keď vám končí lízing? Zistite, na čo si dať pozor

13.12.2021 | Autor: Eva Majerská

Po dlhých mesiacoch prišiel ten moment, kedy platíte poslednú splátku lízingovej spoločnosti a auto si konečne môžete prepísať na seba. Je to určite dôvod na radosť, ale čakajú vás aj nevyhnutné povinnosti spojené so zmenou vlastníka vozidla. Okrem prepisu auta na dopravnom inšpektoráte a s tým súvisiacej byrokracie vás čakajú aj úkony týkajúce sa povinného zmluvného poistenia, respektíve havarijného poistenia. V tomto článku vám ponúkame zhrnutie, ako postupovať a čo robiť s poisteniami auta, keď lízing končí.

Generic placeholder image

Je znižovanie náhrady škody o amortizáciu v PZP správne?

26.08.2021 | Autor: Eva Majerská

Prinášame vám aktualizovaný článok o tom, ako v súčasnosti funguje náhrada škody pri poistnej udalosti z pohľadu amortizácie. Pristupujú k nej poisťovne podľa vzorového rozhodnutia súdu alebo sú ešte stále také, ktoré si amortizáciu v PZP uplatňujú?

Generic placeholder image

SASP oslavuje a zároveň oceňuje najlepšie poisťovne

29.06.2021 | Autor: Eva Majerská

Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP) pôsobí na trhu už 25 rokov. Ako hodnotí svoju činnosť, dosiahnuté ciele a aktuálny poistný trh, sa dozviete v našom článku. Navyše prinášame aj výsledky ocenenia SASP a názov najlepšej poisťovne za rok 2020.