Generali Poisťovňa, a. s. – Tlačivá a dokumenty


Logo - Generali Poisťovňa

Povinné zmluvné poistenie online

Všeobecné poistné podmienky pre povinné zmluvné poistenie
Osobitné poistné podmienky Benefit 13
Všeobecné poistné podmienky pre doplnkové poistenie motorových vozidiel (AUTOSET)
Osobitné poistné podmienky pre asistenčné služby
Rozsah asistenčných služieb pre povinné zmluvné poistenie
Informačný dokument - PZP AUTOMATIK
Informácia pre spotrebiteľa pred uzatvorením zmluvy na diaľku pre povinné zmluvné poistenie
Správa o nehode

Havarijné poistenie

Všeobecné poistné podmienky pre havarijné poistenie
Všeobecné poistné podmienky pre havarijné poistenie (SUPERAUTO)
Osobitné poistné podmienky pre havarijné poistenie SUPERAUTO
Osobitné poistné podmienky pre asistenčné služby (KASKO KLASIK)
Osobitné poistné podmienky pre asistenčné služby (KASKO PREMIUM)
Prehľad asistenčných služieb KASKO KLASIK
Prehľad asistenčných služieb KASKO PREMIUM
Osobitné poistné podmienky pre asistenčné služby (KASKO STANDARD)
Osobitné poistné podmienky pre asistenčné služby (KASKO PLUS)
Schéma hlásenia poistnej udalosti z havarijného poistenia
Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy havarijného poistenie (AUTOMAX)
Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy havarijného poistenie (SUPERAUTO)
Oznámenie o škodovej udalosti z havarijného poistenia
Pokyny pre vytvorenie fotodokumentácie vozidla
Správa o nehode

Havarijné poistenie online

Všeobecné poistné podmienky pre havarijné poistenie
Informačný dokument o poistnom produkte – havarijné poistenie AUTOMAX
Informácie pre klienta pred uzatvorením zmluvy na diaľku
Pokyny pre vytvorenie fotodokumentácie vozidla
Správa o nehode

Krátkodobé cestovné poistenie

Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie
Osobitné poistné podmienky pre cestovné poistenie
Informačný dokument - Cestovné poistenie
Informácie pre klienta - spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku
Informácie o spracúvaní osobných údajov
Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely

Ročné cestovné poistenie

Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie
Osobitné poistné podmienky pre cestovné poistenie
Informačný dokument - Cestovné poistenie
Informácie pre klienta - spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku
Informácie o spracúvaní osobných údajov
Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely

Ďalšie dôležité dokumenty

Oznámenie o škodovej udalosti z povinného zmluvného poistenia (poistený)
Oznámenie o škodovej udalosti z povinného zmluvného poistenia (poškodený)
Žiadosť o vystavenie krycieho listu
Zoznam odporúčaných servisov

Aktuality - Generali Poisťovňa, a. s.

Novinka: Porovnanie cien PZP je ešte jednoduchšie

Aké zmeny môžeme očakávať v PZP v roku 2018?

Ktoré poisťovne hviezdili v ankete SIBAF Award 2017?