Union poisťovňa, a.s. – Tlačivá a dokumenty


Logo - Union poisťovňa

Povinné zmluvné poistenie online

Všeobecné poistné podmienky pre povinné zmluvné poistenie
Osobitné dojednania pre poskytovanie asistenčných služieb poistenia MV
Formulár o podmienkach uzavretia zmluvy povinného zmluvného poistenia
Informácia pred uzavretím zmluvy na diaľku
Prehlásenie poistníka
Osobitné dojednania pre doplnkové poistenie kolies vozidla (výtlk)
Osobitné dojednania pre doplnkové poistenie skla vozidla
Osobitné dojednania pre doplnkové poistenie stretu so zverou
Osobitné dojednania pre doplnkové poistenie živelnou udalosťou
Správa o nehode

Havarijné poistenie

Všeobecné poistné podmienky pre havarijné poistenie
Osobitné dojednania pre poskytovanie asistenčných služieb poistenia MV
Oznámenie o škodovej udalosti z havarijného poistenia
Formulár o podmienkach uzavretia zmluvy havarijného poistenia
Ochrana osobných údajov
Správa o nehode

Krátkodobé cestovné poistenie

Všeobecné poistné podmienky pre krátkodobé cestovné poistenie
Formulár o podmienkach uzavretia cestovného poistenia
Formulár o podmienkach uzavretia cestovného poistenia (EuroTrip)
Rozsah a limity poistného krytia v cestovnom poistení
Rozsah a limity poistného krytia v cestovnom poistení (EuroTrip)
Informácia pred uzavretím zmluvy na diaľku
Ochrana osobných údajov

Ročné cestovné poistenie

Všeobecné poistné podmienky pre ročné cestovné poistenie
Formulár o podmienkach uzavretia zmluvy ročného cestovného poistenia
Rozsah a limity poistného krytia v ročnom cestovnom poistení
Informácia sprostredkovateľa poistenia
Informácia pred uzavretím zmluvy na diaľku
Ochrana osobných údajov

Ďalšie dôležité dokumenty

Základný prehľad asistenčných služieb k poisteniu motorových vozidiel
Oznámenie o škodovej udalosti z povinného zmluvného poistenia (poistený)
Oznámenie o škodovej udalosti z povinného zmluvného poistenia (poškodený)
Oznámenie o škodovej udalosti k havarijnému poisteniu (pripoistenie batožiny)
Oznámenie o škodovej udalosti k havarijnému poisteniu (pripoistenie úrazu)

Aktuality - Union poisťovňa, a.s.

Aké zmeny môžeme očakávať v PZP v roku 2018?

Prehľad zmien v PZP pre rok 2017

Netfinancie.sk sa predstavia aj na SIBAF forum 2016

Poradíme vám?Mgr. Vladimír Cvik
a odborný tím poradcov