Union poisťovňa, a.s. – Tlačivá a dokumenty


Logo - Union poisťovňa

Povinné zmluvné poistenie online

Všeobecné poistné podmienky pre povinné zmluvné poistenie
Osobitné dojednania pre poskytovanie asistenčných služieb poistenia MV
Formulár o podmienkach uzavretia zmluvy povinného zmluvného poistenia
Informácia pred uzavretím zmluvy na diaľku
Prehlásenie poistníka
Správa o nehode

Havarijné poistenie

Všeobecné poistné podmienky pre havarijné poistenie
Osobitné dojednania pre poskytovanie asistenčných služieb poistenia MV
Oznámenie o škodovej udalosti z havarijného poistenia
Formulár o podmienkach uzavretia zmluvy havarijného poistenia
Ochrana osobných údajov
Správa o nehode

Krátkodobé cestovné poistenie

Všeobecné poistné podmienky pre krátkodobé cestovné poistenie
Formulár o podmienkach uzavretia cestovného poistenia
Formulár o podmienkach uzavretia cestovného poistenia (EuroTrip)
Rozsah a limity poistného krytia v cestovnom poistení
Rozsah a limity poistného krytia v cestovnom poistení (EuroTrip)
Informácia pred uzavretím zmluvy na diaľku
Ochrana osobných údajov

Ročné cestovné poistenie

Všeobecné poistné podmienky pre ročné cestovné poistenie
Formulár o podmienkach uzavretia zmluvy ročného cestovného poistenia
Rozsah a limity poistného krytia v ročnom cestovnom poistení
Informácia sprostredkovateľa poistenia
Informácia pred uzavretím zmluvy na diaľku
Ochrana osobných údajov

Ďalšie dôležité dokumenty

Základný prehľad asistenčných služieb k poisteniu motorových vozidiel
Oznámenie o škodovej udalosti z povinného zmluvného poistenia (poistený)
Oznámenie o škodovej udalosti z povinného zmluvného poistenia (poškodený)
Oznámenie o škodovej udalosti k havarijnému poisteniu (pripoistenie batožiny)
Oznámenie o škodovej udalosti k havarijnému poisteniu (pripoistenie úrazu)

Aktuality - Union poisťovňa, a.s.

Prehľad zmien v PZP pre rok 2017

Netfinancie.sk sa predstavia aj na SIBAF forum 2016

Poradíme vám?Mgr. Vladimír Cvik
a odborný tím poradcov