pon-pia: 08:00-17:00

Union - Cestovné poistenie


Logo - Union poisťovňa

Union poisťovňa ponúka nielen štandardné krátkodobé cestovné poistenie, ale aj celoročné cestovné poistenie a tzv. poistenie do hôr (poistenie pre zásah HZS - Horská záchranná služba). Vo všetkých týchto produktoch sa môžu poistiť nielen jednotlivci, ale aj viaceré osoby jednou poistnou zmluvou. Poistenie pre zásah HZS sa dojednáva len pre územie Slovenska, zvyšné cestovné poistenie je možné dojednať s územnou platnosťou pre celý svet alebo zúžený variant pre Európu.

Krátkodobé cestovné poistenie

Komplexné krátkodobé cestovné poistenie v Union poisťovni zahŕňa vždy:

 • poistenie liečebných nákladov vrátane asistenčnej služby v zahraničí – toto poistenie je aj základným prvkom cestovného poistenia

Spolu so základným poistením liečebných nákladov má klient ďalej na výber:

 • poistenie batožiny (vrátane straty dokladov a oneskoreného dodania batožiny leteckou spoločnosťou)
 • poistenie zodpovednosti za škody (vrátane nákladov an advokáta a nakladov spojených s kauciou)
 • úrazové poistenie
 • doplnkovo je možné uzavrieť aj poistenie storna objednanej služby

Poistenie liečebných nákladov Union

Poistné krytie pre poistenie liečebných nákladov je až do výšky 120 000 € (pre držiteľov študentských kariet vydaných združením CKM SYTS je znížené na 100 000 €). Súčasťou poistenia liečebných nákladov je i repatriácia – prevoz telesných pozostatkov (7 000 €), kúpa alebo oprava dioptrických a protetických pomôcok (100 €), náklady na stomatológa, ošetrenie zubov (max. 300 € za dobu trvania poistenia, jeden zub max. 100 €).

Poistenie batožiny

Poistenie batožiny zahŕňa poškodenie, zničenie, odcudzenie a strata vecí (maximálna suma je 2 800 € na poistnú udalosť, max. 350 € / 1 vec), taktiež pri oneskorenom dodaní batožiny leteckou spoločnosťou – nákup náhradných odevov a toaletných potrieb. Ďalej je to poistenie poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia dokladov – náklady na zaobstaranie náhradných dokladov.
Poistený sa podieľa na poistnom plnení pri každej poistnej udalosti z poistenia batožiny sumou 15,00 EUR.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu kryje škody na zdraví a živote inej osoby (100 000 €), škody na majetku inej osoby (35 000 €), okrem toho navyše i náklady na advokáta (2 000 €) či náklady na kauciu (3 000 €).

Úrazové poistenie

Finančná kompenzácia poškodeného pre trvalé následky úrazu (do limitu 7 000 €) alebo smrť v dôsledku úrazu (3 500 €).

Asistenčné služby Union

Sú nevyhnutnou zložkou cestovného poistenia – v tomto prípade sú automaticky zdarma jeho súčasťou. Sú dostupné 24 hodín denne a asistenciu v slovenskom/českom jazyku poskytne asistenčná služba EuroCross Assistance.

Doplňujúce informácie k Union cestovnému posteniu

Rekreačné športy (mimo rekreačného lyžovania či snowboardingu) sú kryté v základnom poistení bez navýšenia poistného. Klientom, ktorí sa budú v rámci rekreačného športu venovať športovým disciplínam ako rekreačné lyžovanie, snowboarding, ľadový hokej, jazdecké športy, psie záprahy, zjazd na bicykli, cyklokros, strelecké športy, poľovníctvo, bojové športy, skateboarding, pilotáž, zoskok padákom z lietadla alebo z výšok, lety na padáku, lety na rogale, paraglajding, bungee-jumping, motoristické disciplíny na zemi, snehu, ľade, na vode vrátane jazdy na vodnom skútri, kaňoning, rafting, jachting, plachtenie (mimo pobrežného), windsurfing, vodné lyžovanie, surfing, splavovanie riek (kanoe, kajak), potápanie s dýchacím prístrojom, jazda na boboch, skiboboch, športových saniach, lyžovanie mimo vyznačených tras, skialpinizmus, horolezectvo, alpinizmus a taktiež klientom, ktorí do zahraničia cestujú ako organizovaní športovci v súvislosti s prípravou na súťaž (tréningy, športové sústredenia) alebo priamo účasťou na súťaži sa odporúča dojednania rizika ŠPORT.
Aj pre osoby, ktoré budú v zahraničí manuálne pracovať je možnosť uzavretia poistenia s vyššou sadzbou poistného.
Online cestovné poistenie môžu uzatvoriť iba osoby vo veku do 70 rokov. Cestovné poistenie pre občanov nad 70 rokov je možné uzatvoriť iba priamo na pobočkách. Osoby vo veku do 15 rokov (dieťa) a kolektívy majú zvýhodnené poistné.
Poistenie je možné uzatvoriť až na maximálne 365 dní.

Klienti majú možnosť dojednania (nie online – len individuálne):

 • jednotlivo určenej veci drahšej ako 350 € - predmetom poistenia sú veci maximálne do výšky nadobúdacej hodnoty 2 450 € (predmetom poistenia ale nie sú: mobilné telefóny, výpočtová technika, profesionálne technické vybavenie, oblečenie, obuv, kozmetické výrobky, kufre, cestovné tašky, lieky, okuliare). Podmienkou uzavretia je dojednané základné poistenie batožiny. Poistenie je možné uzatvoriť maximálne na dobu 60 dní.
 • pripoistenie krátkodobej domácnosti – predmetom poistenia sú hnuteľné veci vo vlastníctve poisteného a členov domácnosti poisteného, ktoré využívajú pri svojom osobnom živote a ktoré sa nachádzajú na mieste poistenia (trvalé bydlisko, prechodné bydlisko alebo miesto prenájmu). Poistenými rizikami sú: požiar, blesk, výbuch, pád lietadla, víchrica, krupobitie, povodeň, záplava, voda z vodovodných zariadení, odcudzenie s prekonaním prekážky, zemetrasenie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, tiaž snehu alebo námrazy, náraz vozidla, zadymenie, nadzvuková vlna a pád stromov, stožiarov a iných predmetov. Na výber sú tri úrovne poistného krytia - 10 000 €, 15 000 € alebo 20 000 €. Pri poistnom plnení sa odpočítava spoluúčasť v sume 30 €. Poistenie krátkodobej domácnosti je možné uzatvoriť maximálne na dobu 21 dní.

Aké výhody má cestovné poistenie od poisťovne Union?

 • možnosť dojednania poistenia inou osobou, ako je poistený
 • voliteľný rozsah poistenia (klient si volí, ktoré riziká si poistí)
 • zvýhodnené sadzby poistného - rodiny, kolektívy osôb, držitelia kariet EURO<26, GO<26, ISIC, ITIC, poistenci Union zdrav. poisťovne
 • voliteľná územná platnosť poistenia
 • poistenie aj pre klientov, ktorí sa rekreačne alebo organizovane venujú ŠPORTovým disciplínam
 • poistenie aj pre klientov, ktorí budú v zahraničí manuálne pracovať


Aktuality - Union

autá na zasneženej ceste

Ako správne jazdiť v daždi a na snehu? Toto sú pravidlá, ktorými by ste sa mali riadiť

13.12.2022 | Autor: Eva Majerská

S príchodom jesene a zimy nastávajú pre vodičov vždy krušné časy. Príprava vozidla na zimu je pre drvivú väčšinu vodičov samozrejmosť: výmena pneumatík za zimné, kontrola funkčnosti stieračov či doplnenie nemrznúcej zmesi do ostrekovačov patrí k jesennému folklóru. Horšie však je, že množstvo vodičov v zlom počasí jednoducho jazdiť nevie.

cena zlatá minca

Zlatá minca 2022: Prekvapili tento rok výsledky súťaže?

29.11.2022 | Autor: Eva Majerská

Súťaž finančných produktov Zlatá minca je už tradíciou a ani tento rok nebol výnimkou. Výsledky boli vyhlásené koncom septembra v rámci konferencie Finweek. Ktoré poisťovne dopadli najlepšie v jednotlivých kategóriách a ktorá z nich bola Objavom roka?

Logo Groupamy

Slovenskú pobočku Groupamy odkúpil Union. Čo to znamená pre klientov?

14.11.2022 | Autor: Katarína Zelinková

Na slovenskom trhu začala Groupama ponúkať svoje produkty a služby v roku 2009. Za ten čas sa stala známou značkou a získala si tisíce spokojných a stálych klientov. Slovenská pobočka teraz mení majiteľa. Stane sa ním poisťovňa Union, ktorá má na Slovensku stabilné a silné postavenie.