Najlacnejšie PZP


Porovnanie a uzatvorenie poistenia online.

Porovnať ceny PZP

Ako získať najlacnejšie PZP?

PZP je pre vodičov určite známa skratka. Ide o povinné zmluvné poistenie, ktoré musí mať uzatvorené každý vodič jazdiaci na pozemných komunikáciách. Je to teda poistenie zo zákona, to však neznamená, že nie je možnosť ho získať najlacnejšie, ako sa dá. Takúto možnosť získať najlacnejšie pzp poskytuje porovnávacia kalkulačka od Netfinancie.sk. Najlacnejšie pzp je tu možné získať do 5 minút. A to všetko jednoducho a pohodlne. A samozrejme, najlacnejšie.

To, že klient získa ponuku na najlacnejšie pzp však neznamená, že kvalita tohto poistenia je o niečo nižšia. Sú tam zarátané len bonusy a zľavy, ktoré jednotlivé poisťovne v rámci svojho konkurenčného boja ponúkajú. V každom prípade však ide o skoro rovnaké podmienky a limity plnenia, ktoré sa líšia len v maličkostiach.

Klientovi tak nebráni nič v tom, aby svoje najlacnejšie pzp uzatvoril podľa už spomínanej porovnávacej kalkulačky. Na základe zadaných údajov mu zoradí ponuky jednotlivých poisťovní a ukáže na prvom mieste najlacnejšie pzp. Je však stále na ňom, pre ktorú poisťovňu sa rozhodne. Nie každý sa totiž riadi cenou a vyberie si to najlacnejšie pzp. Úlohu pri rozhodovaní o pzp určite zohrajú aj skúsenosti či informácie o konkrétnych poisťovniach, vlastné alebo od známych. Existuje preto vždy právo rozhodnúť.

Právo mať najlacnejšie pzp má klient aj v prípade, že už poistenie uzatvorené má. Aj vtedy môže využiť porovnanie a zistiť, že možno v inej poisťovni by získal poistenie výhodnejšie, hoci si myslí, že najlacnejšie pzp uzatvorené má. Ide samozrejme o prirodzený pohyb a posun na poistnom trhu. Preto je možné poisťovňu zmeniť a najlacnejšie pzp získať v inej. Je nutné však dodržať minimálne šesťtýždňovú výpovednú lehotu pre ukončením poistnej doby. Vždy ku koncu kalendárneho roka poisťovne zverejňujú svoje nové sadzobníky, a preto je aj vtedy možnosť vybrať si opäť to najlacnejšie pzp.