pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Aké zmeny priniesla novela zákona o cestnej premávke od marca a čo nás ešte čaká v roku 2022?

12.04.2022 | Autor: Eva Majerská

Uvedený zákon si prešiel už viacerými úpravami. Prinášame vám najnovšie zmeny, ktoré by mali prispieť k väčšej bezpečnosti na cestách. Hoci sa aktuálne novinky týkajú najmä cyklistov, ovplyvňujú v podstate všetkých účastníkov cestnej premávky. Navyše sú v parlamente ďalšie návrhy na úpravu.

pohľad na preplnenú cestu

Viaceré nehody cyklistov v minulom roku opäť upriamili pozornosť na túto tému a spustili aj petíciu za prijatie opatrení na zvýšenie bezpečnosti cyklistov a chodcov. Práve v nej bolo niekoľko návrhov, ktoré sa dostali do novely zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Hoci sú štatistiky priaznivejšie a počet nehôd, pri ktorých boli usmrtení cyklisti, je menej ako v roku 2020, stále je tu obrovský priestor na zlepšenie podmienok pre všetkých účastníkov cestnej premávky, aj pre tých najzraniteľnejších.

Od 1. marca 2022 platí podľa novely zákona niekoľko zásadných zmien.

Stanovený presný odstup pri predbiehaní cyklistov

Najväčšia zmena v zákone predstavuje novinku ohľadom bezpečnosti cyklistov. Hoci odstup ako taký bol povinnosťou aj doteraz, v zákone nebol definovaný presne. Povinnosťou vodiča bolo „dbať na zvýšenú opatrnosť a pri predchádzaní zachovať dostatočný odstup“. Po novom je presne definované, ako majú vodiči cyklistov predbiehať:

 • Pri rýchlosti do 50 km/h, teda najmä v mestách a obciach, má vodič pri predbiehaní cyklistu dodržať bočný odstup minimálne 1 m.
 • Pri rýchlosti nad 50 km/h, teda na cestách mimo miest a obcí, je určená minimálna hranica odstupu na 1,5 m od cyklistu.

Cyklisti na ceste veľa seba alebo v balíku

Zmenil sa aj systém zoskupovania viacerých cyklistov na ceste. Doteraz sme stretávali viacerých cyklistov jazdiacich za sebou, v mnohých prípadoch aj priveľmi rozťahaných. Aby neprichádzalo k takému obmedzovaniu vodičov, uľahčil sa spôsob predchádzania, ale najmä sa zvýšila bezpečnosť a ich ochrana, môžu sa zoskupiť vedľa seba alebo do tzv. balíka. Podľa novely zákona to závisí od typu ciest:

 • na poľných alebo lesných cestách a v obytných zónach môžu jazdiť cyklisti aj dvaja vedľa seba;
 • na hlavných ťahoch, môžu jazdiť takýmto spôsobom – maximálne dvaja cyklisti vedľa seba - ak pôjde o skupinu minimálne šiestich cyklistov, pričom vytvoria tzv. balík.

Dobré vedieť: Prečítajte si článok aj o tom, ako postupovať, ak spôsobí nehodu cyklista. Z akého poistenia môže nahradiť škodu a na čo všetko si dať pozor?

Nové právo prednosti v jazde pre cyklistov

Na viacerých miestach Slovenska už môžeme badať cyklochodníky a cyklocesty. Hoci ešte vo väčšej miere zaostávame za ostatnými krajinami, kde je tento trend na inej úrovni, situácia sa postupne zlepšuje aj u nás. S tým súvisí aj ďalšia zmena v zákone o cestnej premávke.

Ide o prednosť v jazde, ak cyklista jazdí po samostatnej cykloceste rovnobežnej s hlavnou cestou. Ak príde ku križovatke, pri ktorej nemusí prechádzať cez hlavnú cestu, vodič mu musí dať prednosť. Táto zmena si vyžaduje určite dostatočné informovanie vodičov, pretože pri strete je viac ako jasné, že cyklista bude ťahať za kratší koniec. Preto je na mieste väčšia opatrnosť, predvídavosť a najmä oboznámenie sa s touto novinkou. Cyklisti by pritom mali byť zo začiatku opatrnejší a možno si najskôr overiť, či vozidlo spomaľuje a tým naznačuje, že cyklistovi dáva prednosť v jazde.

Prechádzanie križovatky už nemusí byť hazardom pre cyklistov

Možno ste si to ako vodiči v mnohých prípadoch neuvedomili, ale pre cyklistov bolo doteraz celkom komplikované prechádzať križovatky. Ak sa mali riadiť zákonom, tak museli pri odbočovaní vľavo postupovať ako vozidlo. To znamená, že sa museli vo svojom pruhu najprv dostať k ľavému okraju, tam počkať na voľno v protismere a následne mohli križovatku prejsť tak, že sa museli presunúť na pravý okraj. Počas toho ich teda vozidlá obiehali zľava aj sprava.

Podľa novinky od 1.marca už môžu cyklisti na odbočenie vľavo čakať uprostred svojho jazdného pruhu a zároveň môžu odbočiť aj z pravej strany aktuálneho pruhu. Zároveň to však trošku obmedzí predchádzanie cyklistov zo strany vodičov, ktorí musia po novom už dodržať 1 m odstup.

Bicyklová cesta bude patriť cyklistom

Do našej premávky sa zaviedol pojem tzv. bicyklová cesta. Hoci ich ešte nemáme, správcovia ciest na ne môžu myslieť pri zriaďovaní a úprave cestnej infraštruktúry. Pôjde o cestu, kde je síce povolená jazda vozidlám, ale prednosť na nej budú mať cyklisti. Tí nebudú musieť dodržiavať radenie k pravému okraju vozovku, ale budú môcť využívať celú jej šírku jazdného pruhu.

Vozidlá sa na bicyklové cesty dostanú len v takom prípade, ak im to povolí dopravná značka a budú musieť dodržať maximálnu povolenú rýchlosť 30 km/h.

banner poistenie bicykla s maskotom

Nové výnimky pre jazdu bicyklom aj na chodníku

Chodníky sú pre chodcov a cesty pre motoristov a cyklistov - to už doteraz nie celkom platilo. Výnimku mali deti, ktoré mohli na bicykli jazdiť aj po chodníku. Novela zákona to povoľuje už aj rodičom, a to v prípade, že sprevádzajú cyklistu do 10 rokov. Ďalej je možné na cestu bicyklom využiť chodník aj vtedy, ak máte dieťa v cyklosedačke alebo v cyklovozíku. V žiadnom prípade však nesmie prísť k ohrozeniu chodcov.

Zákaz parkovania na chodníkoch bez povolenia zatiaľ s prechodným obdobím

Okrem veľmi diskutovanej témy ohľadom povinného odstupu od cyklistov pri predbiehaní si veľkú pozornosť zaslúžila aj ďalšia novinka, a to zákaz parkovania na chodníkoch, a to najmä po jej prvotnom schválení. Sídliská sú v súčasnosti preplnené a vozidlá parkujú na všetkých možných miestach, najmä na chodníkoch, pričom zväčša zaberajú jeho prevažnú časť. Chodci potom nemajú potrebný priestor na chôdzu po chodníku, nehovoriac pritom o mamičkách s kočíkmi, deťoch na bicykloch či ľuďoch na vozíku a podobne. Povinný 1,5 metrový priestor veľakrát nebýva dodržaný. Na druhej strane sú však aj vodiči mnohokrát v neľahkej situácii. Cesty môžu byť také úzke, že ak by dodržali na oboch stranách potrebný priestor na chodníkoch, cesta by sa stala možno jednosmernou alebo neprejazdnou.

Aktualizácia: 12. 4. 2022

Celkovo trval zákaz parkovania na chodníkoch asi 2 týždne, od 1. do 17.3., kedy sa v parlamente odhlasovalo prechodné obdobie. Jeho určenie bolo kompromisom a parkovať na chodníkoch budeme môcť až do 30. septembra 2023. Do tohto času sa musia samosprávy pripraviť na danú situáciu a miesta, kde nebude možné dodržiavať zákaz parkovania na chodníkoch, musia označiť dopravnými značkami. Prišlo však ešte k dvom úpravám, a to, že na chodníkoch budú môcť parkovať:

 • vozidlá len do hmotnosti 2800 kg, aktuálne sa teda na chodníku už nebudú objavovať veľké dodávky;
 • elektrické kolobežky, t.j. kolobežky s pomocným motorčekom, ktoré boli v pôvodnom návrhu vylúčené.

Pravdepodobne až neskôr realita ukáže, ako sa táto novinka bude dať realizovať v praxi. Kde všade budú musieť byť osadené tabule s povolením parkovania. Ako si ľudia, tam, kde to možné nebude, poradia a budú hľadať vhodné parkovanie pre svoje vozidlo. Parkovacie domy v blízkosti sídlisk, ktoré by možno v niektorých prípadoch práve sídliská odľahčili, totiž stále chýbajú. Možno v horizonte 1,5 roka sa situácia zásadne zlepší, uvidíme.

Dobrá správa: Aj keď vám možno bola udelená pokuta za parkovanie na chodníku v období od 1. marca, vyhlásením novej úpravy sa prípadné trestné konanie ruší. Ak ste teda ešte nezaplatili, nemusíte tak robiť. Podľa informácií z viacerých samospráv, policajné hliadky riešili tieto porušenia väčšinou len upozornením, keďže bolo známe riešenie tejto situácie v parlamente.

Dopravnou nehodou už nebude škodová udalosť

Ďalšia novela zákona o cestnej premávke, ktorá je momentálne v parlamente, sa týka definície dopravnej nehody. Zákon aktuálne určuje viacero prípadov, kedy sa kolízna situácia na ceste definuje ako dopravná nehoda a je nutné privolať políciu. Podľa § 64, ods. 1 ide o:

(1) Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej:

 • a) sa usmrtí alebo zraní osoba,
 • b) sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
 • c) uniknú nebezpečné veci24) alebo
 • d) na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona.31) – výška tejto škody je nad 3990 €.

Pričom práve v návrhu novely je vypustenie písmena d. Po novom by tak takáto škoda nemala byť dopravnou nehodou a ak nepríde k naplneniu ostatných podmienok, políciu nebude potrebné volať. Všetky povinnosti si vinník aj poškodený splnia na mieste, spíšu Záznam o nehode a následne budú riešiť škodovú udalosť vo svojej poisťovni. Bude však o to dôležitejšie všetko zdokladovať, aby poisťovňa nemala námietky, prípadne jej nejaký dôkaz nechýbal, keďže Policajný záznam už nebude. Na druhej strane sa však pri bežných väčších ťukancoch zjednoduší a zrýchli proces. Táto zmena by mala platiť od 1. júna 2022.

POZOR: Samozrejme, ak sa nebudete vedieť na priebehu a vine dohodnúť, určite privolajte políciu.

Zvýšenie pokút za používanie mobilného telefónu za volantom

Jednou z najčastejších príčin dopravných nehôd je nesústredenie sa vodiča. Jeho pozornosť môže ovplyvňovať aj používanie mobilného telefónu. Hoci je dnes dostupných už viacej možností a zariadení na bezpečné využívanie telefónu, napr. handfree, aj naďalej je vidieť mnoho vodičov s telefónom v ruke. Práve tomu sa snaží dať stopku ďalšia zmena v zákone o cestnej premávke. Pôjde o navýšenie pokút a zaradenie tohto priestupku medzi závažné, pričom hrozí aj odobratie vodičského preukazu.

Konkrétne sa navrhuje táto úprava:

V § 137 ods. 2 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), a teda

(2) Porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom bude aj:

d) prekročenie rýchlosti jazdy vozidiel ustanovenej týmto zákonom alebo vyplývajúcej z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia v obci o 50 km/h a viac alebo mimo obce o 60 km/h a viac,

e) počas vedenia vozidla držanie v ruke alebo iným spôsobom obsluhovanie telefónneho prístroja alebo iného telekomunikačného, audiovizuálneho alebo obdobného zariadenia okrem použitia systému „voľné ruky“ alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla.“.

Doterajšie písmená d) až aa) sa označujú ako písmená f) až ac). Táto úprava má nadobudnúť účinnosť od 15. júla 2022.

O schválení uvedených zmien a presných termínoch vás budeme, samozrejme, informovať.

Toto sú zmeny v zákone o cestnej premávke platné od 1.9.2019.

Pravidlá z pôvodného článku z 26.4.2018

Dávnejšie zmeny pre účastníkov cestnej premávky vyplývajúce zo zákona

Zmeny, ku ktorým od mája 2018 prišlo, sa týkali najmä podmienok schvaľovania vozidiel, dohľadu nad trhom aj kontrol technického stavu vozidiel. Cieľom uvedenej právnej úpravy bolo predovšetkým:

 • zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky
 • ochrana životného prostredia
 • rovnosť hospodárskej súťaže
 • používanie len schopných motorových vozidiel

1. Tzv. absolútna prednosť pre chodcov

Išlo o povinnosť vodičov predvídať a spomaliť rýchlosť na adekvátnu akonáhle spozorujú, že chode má zámer vstúpiť na prechod pre chodcov.

2. Núdzový jazdný pruh

Bol stanovený spôsob, ako sa zaradiť v problematických situáciách, kedy sa pri viacpruhových rýchlostných cestách objaví vozidlo s právom prednostnej jazdy (sanitka, hasičské či policajné vozidlo). Po novom je povinné vytváranie ULIČKY ZÁCHRANY, a to tak, že vozidlá v ľavom pruhu sa zaraďujú vľavo a vozidlá v strednom a pravom pruhu sa zaraďujú doprava.

3. Predchádzanie nákladných vozidiel na rýchlostných cestách

Ľavý pruh na rýchlostných cestách a diaľniciach môžu využívať aj nákladné vozidlá, ale len v čase od 22:00 do 04:00.

4. Prísnejšie pravidlá pre mladších vodičov

Ak čerství vodiči v priebehu prvých dvoch rokoch po získaní vodičského oprávnenia závažne porušia zákon o cestnej premávke, pri 2. porušení im bude odobraný vodičský preukaz a musia absolvovať preškolenie.

5. Nižšie pokuty za technickú a emisnú kontrolu

Pri neabsolvovaní technickej či emisnej kontroly zaplatíte menej na pokute, ak ju uhradíte do 15 dní od jej udelenia, a to vo výške 1/3 sumy, čo je 55 € za 1 kontrolu.

6. Stanice technických kontrol (STK) a pracoviská emisných kontrol (EK)

V kompetencii ministra dopravy je určovanie určovať sieť STK a pracoviská EK a ich počty. Od 1.júla 2021 nie je povinnosťou mať nálepky za technickú či emisnú kontrolu na čelnom skle.

7. Časový rozvrh technických kontrol

Platia nové intervaly technických kontrol, ktoré určuje § 47 vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 137/2018 Z.z..

8. Emisná kontrola s treťou možnosťou

Výsledkom emisnej kontroly môže byť okrem stavu „spôsobilé“ a „nespôsobilé“ aj možnosť „dočasne spôsobilé vozidlo“. Do 60-tich dní sa musí podrobiť opakovanej emisnej kontrole. Ak bude výsledkom rovnaká závažná chyba alebo sa lehota nestihne, vyhodnotí sa ako „nespôsobilé“.

9. Rozšírenie funkcií Registra prevádzkových záznamov vozidiel

V celoštátnom registri sú k dispozícii informácie z STK, EK, kontroly originality, ale aj hodnoty z počítadiel vzdialenosti, z tzv. odometrov. Využívajú ich servisy, autobazáre, poisťovne, ale aj leasingové spoločnosti pri predaji či obhliadkach a podobne. Zakázala sa akákoľvek nezákonná manipulácia s vozidlom, pričom hrozia ponuky od 3 000 € do 100 000 €.

10. Do nízkoemisných zón len s emisnou plaketou!

Na základe emisnej plakety (nálepky na pravom dolnom okraji čelného skla) je umožnený vjazd do tzv. nízkoemisných zón. Nárok na ňu získajú vozidlá s emisnou triedou od Euro 3, elektromobily a autá na vodík.

11. Prihlásenie vozidiel s volantom napravo

Umožnilo sa prihlásenie vozidla s pravostranným riadením aj na Slovensku. Pre registráciou však musia byť splnené isté technické požiadavky, ktoré sa týkajú 3 oblastí, a to osvetlenia a svetelnej signalizácie vozidla, nepriameho výhľadu z vozidla (spätné zrkadlá) a stieračov. Tieto úpravy musia byť uvedené aj v protokole od tzv. technickej služby overovania. Len absolvovanie technickej kontroly nebude stačiť.

12. Kúpa auta má byť bezpečnejšia

Vo všetkých materiáloch potrebných pri predaji vozidla (cenová ponuka, zmluva, preberací protokol..) musí byť uvedené VIN číslo a údaje z odometra.


Poistite si svoj bicykel výhodne v rámci poistenia domácnosti