pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Schválené zmeny v zákone o cestnej premávke

07.11.2019 | Autor: Katarína Zelinková

Posledný návrh novely zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke odobrila vláda už v júni tohto roku. Tento návrh následne parlament schválil 28. októbra 2019 a od 1. decembra 2019 nadobudne dlho pripravovaná novela účinnosť. Prinesie viacero zmien v pravidlách cestnej premávky a tiež pri vodičských oprávneniach. V neposlednom rade sa vodiči musia pripraviť aj na novinky v evidencii vozidla.

Zmeny v pravidlách cestnej premávky

V novele zákona si rezort dopravy posvietil na elektrokolobežkárov, používanie mobilného telefónu za volantom alebo aj na vytváranie záchranárskej uličky. Toto sú najdôležitejšie zmeny, ktoré novela prinesie:

Kolobežkári ako vodiči nemotorového vozidla

Osoba, ktorá  jazdí na kolobežke s pomocným motorčekom sa po novom zaradí do skupiny vodičov nemotorových vozidiel. Doteraz boli elektrokolobežkári zaraďovaní medzi chodcov. So zaradením do tejto kategórie však vlastnosti a povaha dopravného prostriedku, akým je elektrokolobežka, nekorešpondujú. Od decembra budú elektrokolobežkári môcť jazdiť po chodníku iba rýchlosťou chôdze a takým spôsobom, aby neohrozovali chodcov. Pri rýchlej jazde budú musieť využiť krajnicu.

Žiadne telefóny za volantom

Po novom bude zakázané držať mobilný telefón v ruke a akokoľvek s ním narábať počas šoférovania. Okrem mobilného telefónu sa tento zákaz vzťahuje aj na ostatné audiovizuálne, telekomunikačné iné zariadenia, ktoré by počas šoférovania mohli rozptýliť pozornosť vodiča.

Cyklisti mimo obce bez prilby

Novela zruší cyklistom starším ako 15 rokov povinnosť nosenia prilby mimo obce. Vyhovela tak Cyklokoalícii, ktorá viackrát požadovala zrušenie tejto povinnosti. Naďalej však platí, že cyklisti pod 15 rokov musia mať na hlave prilbu aj pri jazde  mimo obce.

Povinná záchranárska ulička

S oddialenou účinnosťou, od 1.4.2020, novela zavedie povinné vytváranie záchranárskej uličky pri kolóne na diaľnici a tiež na smerovo rozdelených cestách mimo obce. V praxi sa pri viacerých väčších nehodách ukázalo, že vodiči vytváranie záchranárskej uličky dodržujú aj bez toho, aby to nariaďoval zákon. Toto nariadenie bolo uzákonené pre stanovenie jednotných pravidiel a náležitých sankcií, ktoré hrozia za zneužitie tohto pravidla vodičmi vozidiel, pre ktoré nie je určené.

Nové pravidlá pri vodičských oprávneniach

Schválením novely zákona vstúpia do platnosti nové nariadenia, ktoré sa týkajú najmä mladých vodičov, ktorí vlastnia vodičské oprávnenie kratšie ako dva roky. Taktiež budú zavedené nové pravidlá pre teoretickú skúšku z pravidiel cestnej premávky.

Prísnejšie podmienky pre mladých vodičov

Ide o rehabilitačný program, ktorého hlavným účelom je prevencia opakovaného rizikového správania u mladých vodičov. Rehabilitačný program je obdobou tzv. skúšobnej doby pre začínajúcich vodičov, ktorá bola navrhnutá už v roku 2009. Po novom teda bude platiť, že ak mladý vodič počas prvých dvoch rokov od získania vodičského oprávnenia dvakrát poruší  pravidlá cestnej premávky alebo prekročí najvyššiu povolenú rýchlosť, môže mu byť nariadené:

  • doškolenie v autoškole;
  • účasť v rehabilitačnom programe;
  • preskúšanie z pravidiel cestnej premávky na polícii.

Ak sa vodič po absolvovaní stanovených nariadení opäť dopustí porušenia pravidiel cestnej premávky alebo prekročí povolenú rýchlosť, bude mu odobraný vodičský preukaz na 6 mesiacov. Po uplynutí tejto doby mu vodičské oprávnenie bude vrátené a opäť bude plynúť dvojročná lehota.

Teoretické testy sa budú vykonávať elektronicky

S účinnosťou od 1.4.2020 sa teoretická skúška v autoškole bude vykonávať elektronicky. Nové testy v elektronickej forme budú mať individuálne generované otázky pre každého respondenta.

Úpravy v evidencii vozidiel

Najnovšie zmeny v procesoch evidencii vozidiel prinesú rozšírenie využívania elektronickej pošty a celkovej digitalizácii jednotlivých procesov. Tieto zmeny majú viesť k zefektívneniu a zrýchleniu jednotlivých úkonov spojených s evidenciou vozidla.

Nové možnosti pre prihlasovanie novozakúpeného vozidla

Od decembra budú môcť aj samotní vlastníci sami požiadať o prihlásenie novozakúpeného vozidla do evidencie. Žiadať o to môžu prostredníctvom elektronickej pošty.

Dokončenie evidenčného úkonu bez návštevy dopravného inšpektorátu

Novela taktiež prinesie zmenu v tom, že evidenčné úkony možno dokončiť prostredníctvom elektronickej pošty bez toho, aby občan musel absolvovať návštevu dopravného inšpektorátu. Potrebné doklady a tabuľky s evidenčným číslom budú následne doručené priamo na adresu kuriérskou službou. Pri vozidle, ktoré už malo vydané tabuľky s evidenčným číslom a ostatné doklady, ich občan odovzdá doručovacej službe pri preberaní nových tabuliek a dokladov. Podmienkou prevzatia nových je odovzdanie tých starých. Novela taktiež zruší povinnosť vlastníka vozidla predložiť na dopravnom inšpektoráte tie rozhodnutia okresného úradu, ktoré už úrad zaslal elektronicky.