pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Čo ak na cestách spôsobia škodu na majetku cyklisti?

08.07.2021 | Autor: Eva Majerská

Cyklistika je nielen obľúbeným druhom športu, ale aj obľúbeným spôsobom dopravy. Okrem toho však prináša so sebou aj isté nepríjemnosti, a to najmä v súvislosti s bezpečnosťou cyklistov na cestách. Niekedy však aj cyklista môže spôsobiť škodu na majetku. Viac vám prezradíme v našom článku.

semafor so znakom bicykla

Nehody cyklistov s vozidlami sú čoraz častejšie

V tomto roku sme sa už v správach dozvedeli o viacerých nešťastných úmrtiach na cestách, kde sa obeťami stali práve cyklisti. Príčinami takýchto nešťastí boli v mnohých prípadoch nedanie prednosti v jazde alebo nedodržanie dostatočného odstupu pri predbiehaní. Pritom cyklisti sú rovnako účastníkmi cestnej premávky, a preto by vodiči áut mali brať na nich ohľad. Práve na základe zvyšujúceho sa počtu takýchto nehôd vznikla aj petícia, ktorú doposiaľ podporilo viac ako 21 tisíc ľudí.

V riešení sú nové pravidlá pre bezpečnosť cyklistov

Nezisková organizácia aj zástupcovia ministerstva dopravy a vnútra aktuálne riešia návrh úpravy zákona. Podľa neho by mala byť stanovená presná dĺžka odstupu pri obiehaní cyklistov v šírke 1,5 m. Týkať by sa to pritom malo aj obiehania motoristov a kolobežkárov. Na druhej strane je otázka, či sú na toto pravidlo pripravené naše cesty. Na mnohých úsekoch je totiž krajnica v nedobrom stave a v prípade dodržiavania tohto odstupu sa vozidlá dostanú takmer vždy do protismeru. Ďalej by preto v novej úprave zákona malo ísť o zlepšenie stavu ciest alebo rozšírenie cyklistických chodníkov, ale aj o riešenie pravidiel, ktorými by sa mali aj cyklisti riadiť. Cieľom je ochrana cyklistov a to, aby sa cítili na cestách bezpečnejšie.

Aj cyklisti musia dodržiavať pravidlá cestnej premávky

Pri nehode s vozidlom ťahajú práve cyklisti vždy za kratší koniec a sú vo väčšom ohrození. Preto by mali všetci účastníci dopravy dodržiavať pravidlá a brať na seba ohľad. Neohrozovať zbytočne ostatných. Aj cyklisti totiž môžu narobiť vodičom problémy a spôsobiť škodu na majetku.

Alkohol za volantom nie je u nás ničím výnimočným, ešte vo väčšej miere ho však policajti zaznamenávajú práve u ľudí na bicykloch. Tí akoby neriešili, že zákaz požívania alkoholu platí aj pre nich, nielen pre vodičov áut. Nedávno sme mali takúto skúsenosť aj z praxe, keď nášmu klientovi spôsobil škodu na vozidle práve opitý cyklista. V plnej rýchlosti doňho vrazil z vedľajšej cesty, zatiaľ čo vodič dával prednosť iným vozidlám. Našťastie, ako to často v takýchto prípadoch býva, sa nikomu nič nestalo. Vznikli len zbytočné problémy. Pre cyklistu taký, že k nehode bola privolaná polícia a riešila jeho priestupok. Pre vodiča auta taký, že mu bola spôsobená škoda na vozidle. Ako však riešiť zodpovednosť vodiča, ktorý vám spôsobil škodu na majetku, ale neviedol pri tom motorového vozidlo? Cyklista predsa PZP nemá.

Kto preplatí škodu, ktorú spôsobí cyklista?

Pri takejto nehode je viacero možností, niektoré sú však pre poškodeného výhodnejšie. Základom je určite privolanie polície, ak spozorujete, že druhý účastník je pod vplyvom alkoholu.

Dohoda s vinníkom na preplatení škody

Možno sa táto možnosť javí ako najjednoduchšia, môže však byť aj najriskantnejšou. S opitým človekom sa totiž ťažšie dohodnete a ťažšie si neskôr dohodu vymôžete. Nemusíte vedieť odhadnúť výšku škody, pretože sa môže po prehliadke v servise objaviť aj nejaká skrytá. Nebudete môcť od vinníka škodu vymáhať, ak by zrazu zmenil názor. V neposlednom rade, nikto pravdepodobne nenosí pri sebe takú hotovosť, ktorú by vám vedel poskytnúť ako kompenzáciu za škodu na majetku. Niekedy je preto oficiálne riešenie spoľahlivejšie. Ak však natrafíte na zodpovedného človeka, spíšete Záznam o nehode a príde k dohode, s výsledkom ktorej budete dostatočne spokojný, aj toto je riešenie a takmer okamžité.

Pomôcť vinníkovi môže občianska zodpovednosť za škody z poistenia domácnosti

Poistenie majetku je dôležité, aby ste si chránili svoje bývanie a zariadenie v ňom. Môže mať však aj iné výhody. V rámci poistenia domácnosti si môžete uzatvoriť poistenie zodpovednosti členov domácnosti za škodu, ktorého súčasťou býva práve aj poistenie občianskej zodpovednosti. Ide teda o krytie škôd, ktoré členovia danej domácnosti spôsobia inému na živote, zdraví alebo majetku, a to nielen v rámci prevádzky samotnej domácnosti, ale aj škody spôsobené v bežnom živote. A práve to by vám mohlo pomôcť v prípade, ak spôsobíte niekomu škodu, napríklad jazdou na bicykli. Alebo v opačnom prípade môžete od vinníka zistiť, či takéto poistenie má a môže vám byť z neho vyplatená škoda.

POZOR: Samozrejme, alkohol je vo väčšine poisťovní vylúčený pri plnení. V takom prípade môže poisťovňa vyplatenie škody odmietnuť.

Havarijné poistenie vám spôsobenú škodu preplatí

Ak máte na svoje vozidlo uzatvorené havarijné poistenie, môžete si škodu na majetku, ktorú vám spôsobil cyklista, uplatniť vo svojej poisťovni. Ide, samozrejme, o prípad, kedy využijete svoje poistenie a takpovediac obídete vinníka. V poisťovni nahlásite poistnú udalosť, doložíte potrebné dokumenty a tá vám dohodne termín obhliadky. Na základe nej potom zhodnotí a určí výšku škody, ktorá vám bude preplatená. Pozitívom je, že riešenie je pomerne rýchle, na druhej strane musíte zaplatiť spoluúčasť, ak ju máte dohodnutú v zmluve. Poisťovňa môže navyše započítať túto udalosť do vášho škodového priebehu. Havarijné poistenie je teda jedno z mála riešení, pri ktorom máte isté, že sa svojej škody domôžete pomerne jednoducho.

TIP: Ak bol cyklista pod vplyvom alkoholu, bol spísaný policajný záznam (čo sa pri požití alkoholu vyžaduje) a je teda jasné, že plná vina je na strane cyklistu, poisťovňa vám v rámci havarijného poistenia nemusí pripísať škodu „na váš účet“. Záleží od podmienok konkrétnej poisťovne.

Poslednou možnosťou je občiansko-právne konanie na súde

V prípade, že s vami vinník nehody nespolupracuje, nie je ochotný sa dohodnúť, nemá poistenie zodpovednosti v rámci poistenia domácnosti a vy nemáte havarijné poistenie, ostáva ešte súd. Môžete podať návrh na začatie konania o preplatenie škody. To však so sebou môže priniesť dlhé naťahovanie, prieťahy a náklady na súdne trovy. Samozrejme, ak bol vinník pod vplyvom alkoholu, je takmer isté, že všetky náklady bude znášať práve on. Pre vás to bude znamenať len dlhšie riešenie celej udalosti.

Z uvedených možností teda ani jedna nie je úplne bezproblémová a jednoduchá. V každom prípade ide o nepríjemnú záležitosť, ktorá si vyžiada určite istú dávku trpezlivosti. Ako cyklista je však dobré byť zodpovedný, dodržiavať pravidlá cestnej premávky a určite sa oplatí mať uzatvorené nejaké poistenie zodpovednosti za škodu. Naopak, aj u motoristu sa vyžaduje dodržiavanie bezpečnosti, ohľaduplnosť a možno predvídavosť na cestách. Na uvedené nepríjemné situácie sa však vie pripraviť len tak, že bude mať uzatvorené havarijné poistenie na svoje vozidlo.


Chcete sa poistiť pre prípadné škody, ktoré spôsobíte iným na zdraví či majetku? V poistení domácnosti nájdete aj takúto možnosť! Stačí si zvoliť poistenie zodpovednosti členov domácnosti.